fbpx Türkiye’de meydana gelen son gelişmelerle ilgili olarak Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve Komisyon Üyesi Johannes Hahn tarafından yapılan açıklama | AB Türkiye
Statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini and Commissioner Johannes Hahn on the latest developments in Turkey

Türkiye’de meydana gelen son gelişmelerle ilgili olarak Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve Komisyon Üyesi Johannes Hahn tarafından yapılan açıklama

02.02.2018 Cu - 15:53

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Temsilcisi Taner Kılıç’ın serbest bırakılmasına dair mahkeme kararının bozulması ve Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi üyelerinin gözaltına alınması, Türkiye’de hukukun üstünlüğü ile yargı bağımsızlığı ve tarafsızlığına zarar veren endişe verici gelişmelerin en son örnekleridir.

Anayasa Mahkemesi’nin son kararına rağmen iki gazetecinin tutukluluk hallerinin devam ettirilmesi de dahil olmak üzere; mahkeme kararlarının uygulanmaması, sadece hukukun üstünlüğüne zarar vermekle kalmayıp aynı zamanda, etkin bir hukuki çözüm yolunun varlığına dair ciddi şüpheler doğurarak talihsiz bir örnek yaratma riski taşımaktadır.

Avrupa Birliği, Türkiye makamlarından, 11 Ocak 2018 tarihli Anayasa Mahkemesi kararının uygulanmasını sağlamalarını ve gazetecilerin gecikmeye mahal vermeksizin salıverilmelerini beklemektedir.

Hukukun üstünlüğü ve temel özgürlükler alanında somut ve kalıcı iyileşmeler, AB - Türkiye ilişkilerinin geleceği açısından yaşamsal niteliğini korumaktadır.