New EU Twinning Project to improve Nuclear Safety in Turkey

Türkiye’de Nükleer Güvenliği İyileştirmeyi Amaçlayan Yeni Eşleştirme Projesi Başladı

14.09.2017 Per - 17:47

“Nükleer Güvenlik için Düzenleyici Altyapının İyileştirilmesi” başlıklı, AB-Türkiye eş finansmanlı Eşleştirme Projesinin açılış toplantısı, TAEK Nükleer Güvenlik Dairesi Başkanı Dr. Fatih Alim, , Eşleştirme Projesi ortağı TÜV SÜD Industrie Service Gmbh’yi temsilen Sn. Stefan Kirchner, AB Türkiye Delegasyonu Sektör Yöneticisi Sn. Hasan Özkoç ile Yerleşik Eşleştirme Danışmanı (RTA) Sn. Yalçın Ölmez ve Almanya Büyükelçiliği Ekonomi ve Ticaret Bölüm Başkan Yardımcısı Sn. Peter Bohlen’in katılımlarıyla 14 Eylül 2017 tarihinde TAEK-Türkiye Atom Enerjisi Kurumunda yapıldı. AB tarafından mali olarak desteklenen Eşleştirme Projesi Almanya tarafından uygulanacak.

Bu yeni eşleştirme projesinin temel amacı, TAEK’in nükleer emniyet ve güvenlik mevzuatının AB nükleer enerji mevzuatıyla uyumlaştırılması ve düzenleyici çalışmalarda AB deneyimi kazanılmasıdır.

Bu çerçevede proje faydalanıcısı olan TAEK Almanya’nın, nükleer emniyet ve güvenlik alanında mevzuat çerçeveleri, izleme ve değerlendirme, denetim ve uygulama gibi düzenleyici konularda sahip olduğu deneyimlerden yararlanacaktır. 

Başlangıcı müteakip iki 2 yıllık, süre zarfında proje planı, Türkiye’deki mevcut mevzuatın gözden geçirilmesi, var olan eksikliklerin tespiti ve bu eksikliklerin giderilmesine yönelik eylem planı gibi faaliyetlerin de arasında bulunduğu bir dizi çalışma yoluyla AB nükleer güvenlik müktesebatının ulusal mevzuata aktarılmasını öngörmektedir. Bununla birlikte yine proje kapsamında, TAEK’in düzenleyici denetim becerileri arttırılacak; lisans ve izin faaliyetleri için gözden geçirme ve değerlendirme prosedürleri geliştirilecek ve uygulanacaktır. TAEK'in sahip olduğu insan kaynakları yönetim kapasitesi de insan kaynakları yönetim sistemi ek kitabı hazırlanarak ve atölye çalışmaları, çalışma ziyaretleri ve stajlar yoluyla üye ülkedeki düzenleyici çalışmaların gösterilmesi yoluyla iyileştirilecektir.

AB ve Türkiye eş finansmanıyla yürütülecek olan 1,5 milyon Avroluk bu projenin bir taraftan TAEK’in denetim ve insan kaynakları yönetimi kapasitesini güçlendirirken diğer taraftan da nükleer emniyet ve güvenlik açısından ilgili AB direktifleriyle, yasal mevzuat ve en iyi uygulamalarıyla tam uyumlu, etkin bir düzenleme ve denetim çerçevesi oluşturması beklenmektedir. 


Ayrıntılı bilgi için lütfen Delegasyonla temasa geçiniz:

Hasan ÖZKOÇ, Tel: (+90 312) 459 87 49,

hasan.ozkoc@eeas.europa.eu

 

Basınla ilgili sorular için lütfen Delegasyonla temasa geçiniz:

Miray Akdağ Uluç – AB Türkiye Delegasyonu Basın Sorumlusu

miray.akdag-uluc@eeas.europa.eu M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88