The EU Project in Support Turkish Civil Aviation is completed in the wake of third round of negotiations for a comprehensive aviation agreement

Türkiye’de sivil havacılığı destekleyen AB projesi, kapsamlı havacılık anlaşması müzakerelerinin üçüncü turunun hemen ardından tamamlandı

AB tarafından mali olarak desteklenen “Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünün Kurumsal ve İdari Kapasitesinin Güçlendirilmesi” başlıklı projenin kapanış toplantısı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Sn. Orhan Birdal, Sivil Havacılık Genel Müdürü Sn. Bahri Kesici, AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Sn. Christian Berger, Fransa’nın Türkiye Büyükelçisi Sn. Charles Fries ve Romanya’nın Türkiye Büyükelçisi Sn. Gabriel Sopanda’nın da onur veren katılımlarıyla düzenlendi.

Proje, Türkiye’deki sivil havacılık mevzuatının, AB mevzuatıyla tam uyumlu hale getirilmesine katkıda bulunmuş olup Türk havacılık sektöründe emniyet, çevrenin korunması, hava trafik hizmetleri ve güvenlik konularının yanı sıra pazara erişim düzeyini de arttırmıştır. Projenin kapanış etkinliği AB ile Türkiye arasında 10-11 Temmuz 2017 tarihlerinde Ankara’da yürütülen kapsamlı havacılık anlaşması müzakerelerinin üçüncü turunun hemen ardından gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda yaptığı konuşmada, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger şunları söyledi: "Her şeyden önce bu, Türkiye’de sivil havacılığın ve buna katkıda bulunan AB’li uzmanların bir başarısıdır. Türk sivil havacılığı Avrupa’nın sivil havacılığıdır. Bu projeyi desteklemiş olmaktan büyük bir gurur duyan AB Delegasyonunun arzusu, Akademinin daha da gelişerek uluslararası ölçekte tanınmış bir eğitim kurumu haline geldiğini görmektir." Büyükelçi Berger konuşması sırasında 5-6 Temmuz 2017 tarihlerinde Türkiye’yi ziyaret eden Komisyon Üyesi Bulc'un sadece demir ve karayolları alanında değil; aynı zamanda, denizyolları ve sivil havacılık alanında da bağlantılı olmanın, AB’nin önceliği olduğuna ilişkin ifadelerine de atıfta bulundu.

Yapılan çalışmalar AB-Türkiye arasında havacılık alanındaki büyüme fırsatlarının önemli düzeyde olabileceğini; sektörün 5 milyar Avroluk ek bir gelir ile 48,000’den fazla yeni iş imkânı yaratabileceğini ve yolcular için de fiyatların %50’ye varan oranlarda ucuzlayabileceğini göstermektedir.

Basın konularıyla ilgili olarak sorularınız için, Delegasyondan:

Miray Akdağ Uluç  -  Basın ve Enformasyon Yöneticisi

miray.akdag-uluc@eeas.europa.eu Cep: +90 532 624 93 56 / Tel: +90 312 459 88 77