TÜRKİYE'DEKİ AB FİNANSMANLI EN BÜYÜK SAĞLIK PROJESİ "SIHHAT" BUGÜN BAŞLATILDI

Türkiye'deki AB finansmanlı en büyük sağlık projesi "SIHHAT" bugün başlatıldı

16.08.2017 Çar - 14:58

Ankara –Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı Prof. İrfan ŞENCAN ve AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian BERGER mülteciler ve yerel halk için Türkiye genelinde yürütülecek AB finansmanlı en büyük sağlık projesinin açılışını bugün gerçekleştirdi. SIHHAT projesi, 178 göçmen sağlığı merkezi ile 10 toplum ruh sağlığı merkezinin kuruluş, donanım ve işletme giderlerinin karşılanması ve bu merkezlerde Suriyeli doktor ve hemşireler dâhil, 1500 sağlık personelinin istihdam edilmesi yoluyla Suriyeli mültecilere sunulan birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerini geliştirecek.

Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu ile T.C. Sağlık Bakanlığı, Suriyeli mültecilere sunulan sağlık hizmetlerini geliştirmeyi amaçlayan SIHHAT projesinin resmi açılışını bugün Ankara'da gerçekleştirdi. 300 milyon Avro değerindeki bu proje, AB'nin Türkiye'de sağlık sektöründe bugüne kadar sağladığı en büyük hibeyi oluşturmaktadır. Hibe, mülteci krizinin yerel halk üzerinde oluşturduğu baskıyı hafifletmeyi amaçlamaktadır. Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) kapsamında yer alan SIHHAT sağlık projesi, Türkiye'de geçici koruma altındaki Suriyelilere sunulan birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerinin güçlendirilmesi yoluyla sağlık durumlarının iyileştirilmesini sağlayacaktır.

Bu hibeyle AB, Suriyeli doktor ve hemşireler dâhil 1500 sağlık personeli çalıştıracak olan 178 göçmen sağlığı merkezinin kuruluş, donanım ve işletme giderlerini karşılayacaktır. Mültecilerle doğrudan temas halinde olan sağlık personeline göçmen sağlığı ile ilgili konularda özel eğitim verilecektir. Ulaşması zor olan mültecilere birinci basamak sağlık hizmetleri ile kanser tarama hizmetlerinin sunulabilmesi için AB fonlarıyla ilave olarak 26 mobil sağlık ünitesi sağlanacaktır. Ayrıca proje desteğiyle Sağlık Bakanlığı tarafından Suriyeli mülteci nüfusunun en yüksek ya da yoğun olduğu illerde 10 toplum ruh sağlığı merkezi açılacaktır. Bu kapsamlı hibe çerçevesinde, 20 ikinci basamak sağlık tesisinde 154 yeni doğan, 54 pediatri ve yetişkinler için 150 yoğun bakım ünitesi oluşturulacak ve özel ekipmanların sağlanması yoluyla yoğun bakım ünitelerinin işleyişi iyileştirilecektir. Proje ayrıca bulaşıcı hastalıkların önlenmesi için 6.255.000 doz aşı ve 270,000 çocuk ve gebe kadın için gıda takviyesi sağlayacaktır. Söz konusu hibe aynı zamanda iki dil konuşan sağlık çevirmenlerinin istihdamını ve ücretlendirilmesini finanse etmektedir.

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "FRIT kapsamında sağlık sektöründeki projelerin amiral gemisi şüphesiz ki SIHHAT projesidir. Bu müdahale, etrafında pek çok tamamlayıcı çalışmanın da şekillendirilip geliştirildiği bir özellik taşımakta olup, sağlık ihtiyaçları ve haklarının daha iyi bir şekilde ele alınacağı konusunda Suriyeli mültecilere güvence vermektedir." Kadınlar ve çocuklar projenin özel önem verdiği dezavantajlı gruplar arasında yer almaktadır.


AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian BERGER'in konuşmasının tam metni

Arka Plan

Avrupa Birliği, 2011 yılından bu yana mülteci krizine müdahale amacıyla hazırlanan projeleri hayata geçiren ortaklarına fon desteği sağlamaktadır. Bu destek başlangıçta Avrupa Komisyonu'nun İnsani Yardım ve Sivil Koruma Genel Müdürlüğü (ECHO) tarafından sağlanmış, ancak uzayan kriz karşısında söz konusu yardımlara sonradan AB'nin orta ve uzun vadeli müdahalelere yönelik diğer mali araçları da eklenmiştir.

Ocak 2016'da FRIT'in hayata geçirilmesiyle birlikte sağlanan yardımlar önemli ölçüde arttırılmıştır. FRIT kapsamında Türkiye'deki mülteciler ve yerel halk için 3 milyar Avro seferber edilerek, büyük çaplı insani yardımın yanı sıra eğitim, sağlık, altyapı, sosyo-ekonomik gelişme ve göç yönetimi gibi kilit alanlarda insani yardım dışında destekler de sunulmaktadır.

Halihazırda 2.9 milyar Avroluk fon (toplam tutarın yaklaşık %97'si) tahsis edilmiş olup, bu meblağdan 1.6 milyar Avroluk kısmın sözleşmesi yapılmış ve 826 milyon Avronun da ödemesi gerçekleştirilmiştir. FRIT kapsamında finanse edilen faaliyetler daha şimdiden insanlara bilfiil somut fayda sağlamaya başlamıştır. Bu finansman, krizin başlangıcından bu yana Türkiye'deki mültecileri desteklemek üzere tahsis edilen 350 milyon Avroya ve AB Üye Devletleri tarafından sunulan ikili desteğe ilaveten sağlanmış bir destektir. "Türk Yetkilileri Tarafından Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Nüfusun Sağlık Durumunun İyileştirilmesi ve Ek Hizmetlerin Sağlanması" projesi (SIHHAT), bir ortak koordinasyon mekanizması olan ve Türkiye'deki mültecilerin ve yerel halkın ihtiyaçlarının kapsamlı ve koordineli bir biçimde karşılanmasını amaçlayan Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı tarafından desteklenmektedir.

 

Basınla ilgili sorular için lütfen Delegasyonla temasa geçiniz:

Miray Akdağ Uluç – AB Türkiye Delegasyonu Basın Görevlisi

miray.akdag-uluc@eeas.europa.eu

M +90 532 624 93 56 / T +90 312 459 88