Türkiye'deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı: Suriyeli Mültecilerin eğitimine destek amaçlı ilave 400 milyon Avro

Türkiye'deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı: Suriyeli Mültecilerin eğitimine destek amaçlı ilave 400 milyon Avro

24.07.2018 Sa - 15:12

AVRUPA KOMİSYONU - BASIN AÇIKLAMASI
Brüksel, 24 Temmuz 2018

 

Avrupa Komisyonu, Türkiye'deki Suriyeli mültecilerin eğitimine yönelik 400 milyon Avro tutarında yeni bir destek paketini onayladı. Böylece, Türkiye'deki Mülteciler için AB Mali Yardım Programı'na ilave 3 milyar Avro mali desteğin sağlanması konusunda Üye Devletlerin vardıkları anlaşmanın ardından ilk adım atılmış oldu. 

400 milyon Avro, doğrudan hibe şeklinde Milli Eğitim Bakanlığı'na aktarılacak. Bu mali destek, Türkiye'deki Suriyeli mülteciler için halen devam etmekte olan ve Ekim 2018'de sona erecek projenin devam ettirilmesini sağlayacak. 

Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Komisyon Üyesi Johannes Hahn, konuya ilişkin şunları söyledi: " Mali desteğin ikinci diliminin Üye Devletler tarafından onaylanmasıyla birlikte Türkiye'deki Suriyeli mülteciler ve ev sahibi toplumlara destek taahhüdümüzü yerine getirmeyi sürdürüyoruz. Bu yeni destek paketinin onaylanması bunun göstergesidir ve hem öğrenciler hem de öğretmenlerin ihtiyaçlarına verdiğimiz desteğin sorunsuz şekilde sürdürülmesine imkan sağlamaktadır." 

Yeni destek paketi mevcut eğitim projesine göre daha geniş kapsamlıdır; sosyal yardım, örgün eğitimin niteliğinin arttırılması, Halk Eğitim Merkezlerinde yetişkinler için Türkçe dil eğitimi, sınav sisteminin sürdürülmesi ve iyileştirilmesi ve sosyal uyum aktivitelerine ağırlık verilmektedir. Yeni destek paketinin süresi de öncekinden daha uzundur; iki yerine üç öğretim yılını kapsamaktadır.

Paketin amacı, AB Mali Yardım Programı kapsamındaki fonlar sona erdikten sonra da faaliyetlerin sürdürülebilir olmasını sağlamaktır. Örneğin Suriyeli öğrencilerin devlet okullarına tamamen entegre olmaları ve MEB öğretmenlerinin süreci devralmalarının ardından sözleşmeli öğretmen sayısı giderek azalmalıdır.   

 

FRİT ile Suriyeli mültecilere kesintisiz destek

29 Haziran'da AB Üye Devletleri FRİT kapsamındaki ikinci 3 milyar Avroluk dilimin nasıl finanse edileceğine karar vermiştir, bu çerçevede söz konusu tutarın 2 milyar Avroluk kısmı AB bütçesinden karşılanırken kalan 1 milyar Avro Üye Devlet katkılarından karşılanacaktır. Anlaşma, 18 Mart 2016 tarihli AB-Türkiye Bildirisi kapsamında AB'nin ilk 3 milyarlık dilim tamamen kullanılmadan önce FRİT'e ikinci 3 milyar Avroluk dilimi sağlama taahhüdünü yerine getirmektedir.

Bunun sonucunda Komisyon, 2018-2019 döneminde 2 milyar Avronun AB bütçesinden 1 milyar Avronun da Üye Devletler tarafından karşılanacağını yansıtacak şekilde, önceki finansman kararında değişiklik yapmıştır.

 

Arka Plan

AB’nin Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT) 2015 yılında, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin desteklenmesi doğrultusunda AB Konseyi tarafından yapılan önemli ek kaynak çağrısına cevaben oluşturulmuştur. FRIT, mültecilerin ve ev sahibi toplumların ihtiyaçlarının kapsamlı ve eşgüdümlü bir şekilde karşılanması için tasarlanmış, ortak bir koordinasyon mekanizması sunmaktadır. AB’nin Birlik içi ve dışındaki mülteci krizini ele alırken izlediği kapsamlı yaklaşımın bir parçasını oluşturan destek, Türkiye’deki mültecilerin koşullarının iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

FRİT, hem insani yardım hem de insani-yardım dışındaki faaliyetleri içeren, toplam 6 milyar Avroluk bir proje bütçesine sahiptir. Bu çerçevede, 2016-2017 ve 2018-2019 dönemleri için 3'er milyar Avro öngörülmüştür. Bugüne kadar 3 milyar Avro için 72 proje sözleşmesi yapılmış olup, yaklaşık 2 milyar Avroluk ödeme gerçekleştirilmiştir. Bugün ilan edilen 400 milyon Avroluk Özel Tedbir 73. FRİT projesini oluşturmaktadır.

Avrupa Göç Gündeminin uygulanmasına dair son ilerleme raporu 16 Mayıs 2018'de yayımlanmıştır.