EU Facility for Refugees in Turkey: new contracts signed as more and more refugees receive support

Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı-FRIT: her geçen gün daha fazla mülteciye destek sağlanırken, yeni sözleşmeler imzalanıyor

09.11.2017 Per - 21:36

Avrupa Komisyonu
Brüksel, 9 Kasım 2017

Dün Brüksel’de gerçekleştirilen 8inci FRIT Yönlendirme Komitesi toplantısında Avrupa Komisyonu, Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı-FRIT kapsamında kaydedilen muazzam ilerlemeler hakkında bilgi verdi.

İnsani yardım programları bakımından AB’nin amiral gemisi niteliğini taşıyan ‘Acil Sosyal Güvenlik Ağı’ yoluyla şu an itibariyle bir milyondan fazla mülteciye erişim sağlandı ve insani yardım, sosyo-ekonomik destek ve belediye altyapısı alanında 115 milyon Avro değerinde bir dizi yeni sözleşme imzalandı. Toplam 3 milyar Avroluk bütçenin 2.9 milyarlık kısmının tahsisatı yapıldı. Bu rakamın 1.78 milyar Avroyu aşan kısmına tekabül eden 55 projenin sözleşmeleri imzalanmış olup bunun da 908 milyon Avroluk kısmının ödemesi yapıldı.   

Konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, Avrupa Komisyonunun Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden sorumlu Üyesi Johannes Hahn şunları söyledi: "Değeri 100 milyon Avroyu aşan bu son sözleşmelerin imzalanmasıyla birlikte AB’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Programı, mültecileri ve onlara ev sahipliği yapan toplulukları destekleme yönündeki taahhüdünü yerine getirmeye devam etmektedir. Bunun en güzel örneklerinden biri, Milli Eğitim Bakanlığınca düzenlenmekte olan ve amacı, istihdam piyasasına girişi kolaylaştırarak istihdam edilebilirliği arttırmak ve dolayısıyla mültecilerin, ev sahibi toplumlarla entegrasyonunu desteklemek olan teknik ve mesleki eğitim programlarıdır."

İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu Komisyon Üyesi Christos Stylianides ise şunları ifade etti: "AB’nin en önde gelen insani yardım programından faydalanan kırılgan mülteci sayısında bir milyon gibi önemli bir sayıya ulaşmış bulunuyoruz. Bunun yanında koruma ve sağlık hizmetlerinin verilmesiyle ilgili olarak, insani yardım örgütleriyle beş yeni anlaşmayı daha imzaladık. Şu açıkça görülüyor ki AB’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Aracı meyvelerini veriyor ve yardımımıza ihtiyaç duyan insanların yaşamlarında olumlu bir etki yaratıyor."

Kalkınmaya destek amaçlı imzalanan yeni sözleşmeler

Toplantının başkanlığını üstelenen Avrupa Komisyonu kaydedilen ilerlemeleri aktardı. FRIT altında yer alan, insani yardım dışı destek ayağı kapsamında dün, CEB-Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası ile 50 milyon Avro tutarında bir sözleşme imzalandı; bu sözleşme kapsamında Kilis’te 300 yatak kapasiteli bir hastane yapılacak. Komisyon dün ayrıca, sosyo-ekonomik destekler alanda, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yürütülen TVET-Teknik ve Mesleki Eğitim Programı kapsamında kullanılan atölyeleri yenilemeyi ve modernize etmeyi amaçlayan 20 milyon Avro tutarındaki bir başka sözleşmeyi de KfW ile imzaladı. Bununla birlikte eğitim altyapısı alanında 15 okulun inşasına yönelik olarak, 2016 Kasım ayında imzalanmış olan 50 milyon Avro tutarındaki sözleşmenin üstüne eklenmek üzere yine KfW ile 45 milyon Avroluk bir zeyilname imzalandı. Bu sözleşme 50 adet yeni prefabrik okul inşasını öngörüyor.

İnsani yardım projeleri: mevcut durum

FRIT kapsamında, insani yardım dışı destek ayağı altında yer alan Acil Sosyal Güvenlik Ağı, bugüne kadar bir milyonun üzerinde mülteciye ulaştı. İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden sorumlu Komisyon Üyesi Christos Stylianides bu önemli dönüm noktasına ulaşıldığını 17 Ekim’de Ankara’da düzenlenen törende kamuoyuyla paylaştı. AB, bu programla 1.3 milyon mülteciye ulaşmayı hedefliyor. Bunun yanında, 2017 İnsani Yardım Uygulama Planı kapsamında 45.2 milyon Avro değerinde 5 sözleşme daha imzalandı. Koruma alanında UNHCR’la 20 milyon Avroluk üç anlaşma; UNFPA ile 7 milyon ve Welthungerhilfe ile de 2.7 milyon Avroluk iki anlaşma imzalandı. Ayrıca Relief International ile de amacı mülteciler için akıl ve ruh sağlığı ile psiko-sosyal destek hizmetlerine erişimin iyileştirilmesi olan 3 milyon Avro değerinde bir sözleşme imzalandı. En kırılgan durumdaki mülteciler için toplumsal cinsiyet temelli şiddet ve üreme sağlığı hizmetlerine erişime destekle ilgili olarak da UNFPA ile 12.5 milyon Avroluk bir sözleşme yapıldı.

Ön bilgi

AB’nin Türkiye’deki Mülteciler için Mali Yardım Aracı (FRIT), 2015 yılında Avrupa Konseyi tarafından Türkiye’deki mültecileri desteklemek amacıyla ciddi bir ek mali kaynak yaratılması doğrultusunda yaptığı çağrı üzerine oluşturulmuştur.

Bu araç, mülteciler ve onlara ev sahipliği yapan toplumların ihtiyaçlarının kapsamlı ve koordineli bir şekilde ele alınmasını sağlamak amacıyla, ortak bir eşgüdüm mekanizması sunmaktadır. Desteğin amacı, Birlik içinde ve dışında mülteci krizinin ele alınmasında, AB tarafından izlenen kapsamlı yaklaşımın bir parçası olarak, Türkiye’deki mültecilerin [yaşam] koşullarının iyileştirilmesidir.

Yönlendirme Komitesi Avrupa Komisyonunun, Birlik üyesi devletlerin ve Türkiye’nin temsilcilerini bir araya getirmektedir. Avrupa Parlamentosu üyeleri de komiteye gözlemci statüsünde katılmaktadır.

Daha fazla bilgi için

EU-Turkey Cooperation: A €3 billion Refugee Facility for Turkey

FACTSHEET: The EU Facility for Refugees in Turkey

FACTSHEET: Turkey: Refugee crisis

Sixth Report on the Progress made in the implementation of the EU-Turkey Statement

Implementing the EU-Turkey Statement – Questions and Answers

First Annual Report for the Facility for Refugees in Turkey

Facility for Refugees in Turkey – Commission Reports on Progress in Seventh Steering Committee

IP/17/4441

Basın irtibat:

Genel sorularınız için: Europe Direct tel: 00 800 67 89 10 11 veya e-posta