flags

Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRİT): üçüncü yıllık rapor mültecilere ve ev sahibi toplumlara yönelik hayati ve somut desteğin devam ettiğini ortaya koyuyor

12.04.2019 Cu - 13:12

Avrupa Komisyonu - Basın Bildirisi
Brüksel, 12 Nisan 2019

Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRİT): üçüncü yıllık rapor mültecilere ve ev sahibi toplumlara yönelik hayati ve somut desteğin devam ettiğini ortaya koyuyor

Mali Yardım Programının uygulanmasına ilişkin üçüncü yıllık rapor, AB tarafından Türkiye'deki mültecilere ve ev sahibi toplumlara sağlanan destek konusunda güçlü neticeler ortaya koyuyor. Bu destekler arasında 1.5 milyon mültecinin temel ihtiyaçlarının karşılanması için yapılan aylık transferler, 5 milyon birinci basamak sağlık hizmeti konsültasyonu ve 470,000 çocuğun okula erişimi sayılabilir. 

 

Konuyla ilgili yaptığı açıklamada Avrupa Komisyonu'nun Avrupa Komşuluk Politikası ve Genişleme Müzakerelerinden Sorumlu Üyesi Johannes Hahn, "Üçüncü yıllık rapor, AB yardımlarının hayata geçirilmesi noktasında güçlü sonuçlar ortaya koyuyor. AB, 6 milyar Avroyu harekete geçirme taahhüdünü tam olarak yerine getirdi ve muhtaç durumdaki mültecilerin desteklenmesi ve güçlendirilmesi için çaba sarf etmeye devam ediyor. Aynı zamanda, yardımların FRİT'ten sonra da sürdürülebilirliğinin sağlanması için ev sahibi toplumların ve Türk kurumlarının desteklenmesi konusunda da çalışıyoruz" dedi.

Komisyonun İnsani Yardım ve Kriz Yönetiminden Sorumlu Üyesi Christos Stylianides ise, "FRİT'in üçüncü yıllık raporu, Türkiye'de savunmasız mültecilerin desteklenmesi sürecinde AB tarafından elde edilen somut sonuçları açık bir şekilde ortaya koyuyor. AB tarafından sağlanan insani yardım 1.5 milyonu aşkın mültecinin temel ihtiyaçlarının karşılanmasına ve onurlu bir yaşam sürmelerine yardımcı oluyor. Ortak başarılarımızdan gurur duyuyor ve muhtaç durumdaki insanlara destek olma kararlılığımızın devam ettiğini ifade etmek istiyorum" dedi.

FRİT'in uygulama süreci 2018'de daha da hız kazandı, hâlihazırda 6 milyar Avroluk bütçesinin tamamı harekete geçirilmiş durumda. Mart 2016'da FRİT'in hayata geçirilmesinden bu yana insani yardım, eğitim, sağlık ve sosyo-ekonomik destek alanında 84 proje[1]  sözleşmeye bağlandı. Bu projeler Türkiye'de mültecilerin ve ev sahibi toplumların hayatını iyileştirerek sahada somut sonuçlar vermeye başladı. Şu ana kadar, 2 milyar Avroyu aşkın bir tutarın da ödemesi gerçekleştirildi.

İnsani yardım alanında güçlü başarılar

FRİT'in başlangıcından bu yana 19 ortak tarafından temel gereksinimlere, koruma, eğitim ve sağlık ihtiyaçlarına yanıt veren 45 insani yardım projesi uygulandı. AB'nin önde gelen insani yardım programı olan Sosyal Uyum Yardımı (S.U.Y) –yetkili Türk makamları ve Dünya Gıda Programı ile birlikte- savunmasız mültecilerin ihtiyaçlarına yanıt vermeye devam etti. Bu çerçevede, aylık nakit transferi programı aracılığıyla 1.5 milyonu aşkın insana erişim sağlandı. Bunun yanı sıra Şartlı Eğitim Yardımı (Ş.E.Y.) programı ile örgün eğitime erişim kolaylaştırılmış olup, okula giden 470,000'i aşkın çocuğun ailesine program kapsamında mali destek sağlanıyor.

Eğitim, sağlık ve sosyo-ekonomik destek alanında somut sonuçlar

FRİT, Türkiye'deki mültecilerin uzun vadede geçinebilecek duruma gelmelerini ve sosyo-ekonomik ve eğitim perspektiflerini desteklemeye devam ediyor. Kalkınma ayağı kapsamında şu ana kadar sözleşmeye bağlanmış olan 26 projede iyi ilerleme kaydedildi ve bu sözleşmelerden ikisi tamamlandı. PICTES (Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi) projesinin uygulaması kapsamında yaklaşık 400,000 öğrenci Türkçe dil eğitimine katıldı, 43,000 öğrenci destekleme eğitimlerinden faydalandı, 19.000 öğretmen ve idareciye de eğitim verildi. Program kapsamında ayrıca, mültecilerin sağlık hizmetlerine erişimlerini sağlayan SIHHAT ( Geçici koruma altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi) Projesi vasıtasıyla sağlık alanındaki çalışmaların desteklenmesine devam edildi. 2.500'ü aşkın sağlık personeli (%69'u Suriyeli mülteci) 178 Göçmen Sağlık Merkezindeki hizmet sunumunda yer aldı.

Geçim desteği ve sosyo-ekonomik destek alanlarındaki çalışmalar, mültecilerin Türk toplumuna entegrasyonunda önemli rol oynamakta, ciddi ihtiyaç duyulan sosyo-ekonomik uyumu desteklemektedir. Entegrasyonun etkili biçimde sağlanması önünde engel teşkil eden dil sorununu azaltmak üzere Türkçe dil kursları düzenlenmiş, ayrıca mültecilerin istihdam edilebilirliğinin ve işgücü piyasasına entegrasyonlarını arttırmak amacıyla mesleki eğitimler planlanmıştır.    

İkinci dilim kapsamında kaydedilen ilerleme

Üye Devletler ve Türkiye arasında mutabık kalınan stratejik yönelimler doğrultusunda ikinci dilimin programlama süreci, mültecilerin sosyo-ekonomik entegrasyonunun desteklenmesine özellikle ağırlık verilmek suretiyle olumlu şekilde devam etmektedir. Aralık 2018'de imzalanmış olan 400 milyon Avro bütçeli sözleşmeyle Türkiye'deki mülteci çocukların nitelikli ve kapsayıcı eğitime erişimlerinin devam etmesi sağlanacaktır. Ayrıca 100 milyon Avro tutarındaki ilave fon desteğiyle okul altyapısı alanındaki çalışmalar genişletilecektir. Bunların yanı sıra sosyo-ekonomik destek ve belediye altyapısı alanlarında sırasıyla 465 milyon Avro ve 380 milyon Avro bütçeli Teklif Çağrıları yayımlanmıştır. Nakit transferi desteğinden, kendi kendine yetebilme ve aktif işgücü piyasasına katılım yaklaşımına geçişe özelikle ağırlık verilerek, sosyo-ekonomik destek ve sağlık alanlarında ilave desteğe yönelik hazırlıklar paralel biçimde devam etmektedir. 

 

Ön bilgi 

AB’nin Türkiye'deki Mülteciler İçin Mali Yardım Programı (FRIT) 2015 yılında, Türkiye’deki Suriyeli mültecilerin desteklenmesi doğrultusunda AB Konseyi tarafından yapılan önemli ek kaynak çağrısına cevaben oluşturulmuştur. İlk dilimi 2016-2017 dönemi için 3 milyar Avro ve ikinci dilimi 2018-2019 dönemi için 3 milyar Avro olmak üzere toplam bütçesi 6 milyar Avro'dur. Bugüne kadar Program kapsamında 2016-2017 için 3 milyar Avro tutarındaki operasyonel fonlar tamamen taahhüt edilmiş ve sözleşmeye bağlanmış, 72 proje uygulamaya konulmuş ve bu tutarın 2 milyar Avro'yu aşkın kısmı ödenmiştir. Mültecilere kesintisiz destek sunulabilmesi amacıyla Komisyon 2018'deki yeni AB katkılarıyla birlikte  başlamak üzere Mart 2018'de hem AB bütçesinden hem de Üye Devletler'in kendi bütçelerinden fonların harekete geçirilmesini teklif etmiştir. 2018-2019 dönemi için 3 milyar Avro tutarındaki operasyonel bütçeden 1.2 milyar Avro taahhüt edilmiş, 450 milyon Avro sözleşmeye bağlanmıştır.

Program, mültecilerin ve ev sahibi toplumların ihtiyaçlarının kapsamlı ve eşgüdümlü bir şekilde karşılanması için tasarlanmış, ortak bir koordinasyon mekanizması sunmaktadır. AB’nin Birlik içi ve dışındaki mülteci krizini ele alırken izlediği kapsamlı yaklaşımın bir parçasını oluşturan destek, Türkiye’deki mültecilerin koşullarının iyileştirilmesini amaçlamaktadır.

 

Daha fazla bilgi için, lütfen Delegasyon'la temasa geçiniz:

 

Miray Akdağ -  Basın Müşaviri

miray.akdag@eeas.europa.eu

M +90 532 624 93 56  / T +90 312 459 88 77

 

 

[1] Birinci dilim kapsamında 72 proje başlatıldı, ikinci dilim kapsamında da şu ana kadar 12 proje sözleşmeye bağlandı.