fbpx Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar Arasında Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (Social Entrepreneurship, Empowerment and Cohesion in Refugee and Host Communities in Türkiye Project-SEECO) | AB Türkiye
SOCIAL ENTREPRENEURSHIP, EMPOWERMENT AND COHESION PROJECT BETWEEN REFUGEES AND HOST COMMUNITIES IN TURKEY (SEECO) PROJECT (P171456) Community Implementing Partners Tender

Türkiye’deki Mülteciler ve Ev Sahibi Topluluklar Arasında Sosyal Girişimcilik, Güçlendirme ve Uyum Projesi (Social Entrepreneurship, Empowerment and Cohesion in Refugee and Host Communities in Türkiye Project-SEECO)

10.11.2021 Çar - 14:17

 

Avrupa Birliği FRIT II Mali Yardım Fonu çerçevesinde, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Dünya Bankası Türkiye yürütücülüğünde, Çukurova, Doğu Akdeniz, İpekyolu, Karacadağ ve Dicle Kalkınma Ajanslarının yerel ortaklığında, Adana, Mersin, Gaziantep, Adıyaman, Kilis, Mardin, Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Diyarbakır ve Şanlıurfa illerinde uygulanacak Proje, Türkiye’nin hedef bölgelerinde mülteciler ve ev sahibi topluluklar için kadın ve gençlerin geçim durumlarını iyileştirmeyi ve sosyal uyumlarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır. 39,5 Milyon Avro toplam bütçeli proje 26 Şubat 2021 tarihinden itibaren dört sene boyunca uygulanacaktır.

Projenin uygulama ortakları arasında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile başta mülteci nüfusunun fazla olduğu illerdeki ilgili kalkınma ajansları ve belediyeler yer alacaktır. Hedef topluluklara aşina sivil toplum kuruluşları (STK) da uygulamadaki rolleri aracılığıyla projeden faydalanacaktır.

Projeye ilişkin faaliyetlerin temel olarak 3 bileşen ekseninde gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.

Bileşen 1 (26 Milyon Avro), yukarıda belirtilen hedef illerde mülteci ve ev sahibi topluluklarda sosyal girişimciliği desteklemeye yönelik faaliyetleri finanse edecektir. Bu bileşen kapsamındaki doğrudan faydalanıcılar, sosyal girişimler alanında iş kurma desteği hizmetleri ve alt hibe alan ve istihdam edilen kişilerdir. Dolaylı faydalanıcılar ise sosyal girişimler tarafından sağlanan malların alıcıları ve hizmetlerin kullanıcıları olacaktır.

Bileşen 2 (9,5 Milyon Avro), geçim kaynakları ile ilgili tesislerdeki eksiklikleri gidermeyi, mülteci ve ev sahibi topluluk üyeleri arasındaki kadınların gelir elde etmelerini desteklemeyi ve sosyal girişimler etrafında mültecilerin, ev sahibi toplulukların ve belediye yetkililerinin diyalog ve katılımını teşvik etmeyi amaçlamaktadır. Bu kapsamda, mülteci ve ev sahibi topluluk üyelerinin, geçim kaynakları ile ilgili tesislere yönelik yerel ihtiyaçlar ve öncelikler hakkındaki karar verme süreçlerine katılımları için kapasite oluşturma ve kolaylaştırma faaliyetleri ve geçim kaynakları ile ilgili seçilen tesislerin kurulum/ yenileme maliyetleri finanse edilecektir.

Bileşen 3 (4 Milyon Avro), proje yönetimi, izleme-değerlendirme ve iletişim (ve görünürlük) faaliyetleri ile ulusal (STB, kalkınma ajansları) ve yerel (belediyeler, yerel yönetimler, STK’lar ve diğer paydaşlar) düzeydeki aktörlere yönelik kapasite oluşturma faaliyetlerini finanse edecek, paydaşların, proje kapsamında ve gelecekte kadınların geçim olanaklarının geliştirilmesini destekleme kapasitelerini güçlendirecektir.

 

Tekliflerin son teslim tarihi 26/11/2021 17:00'dir.

 

➤ Proje Dokümanları
Aşağıdaki butonlara tıklayarak dokümanları indirebilirsiniz.
Project Appraisal Document (PAD)
Project Operations Manuel (POM)
Çevresel ve Sosyal Taahhüt Planı (ÇSTP) - Türkçe
Environmental and Social Commitment Plan (ESCP) - English
Çevresel ve Sosyal Yönetim Çerçevesi (ÇSYÇ) - Türkçe
Environmental and Social Management Framework (ESMF) - English
İşgücü Yönetim Prosedürleri - Türkçe
Labor Management Procedures - English
Paydaş Katılım Planı - Türkçe
Stakeholder Engagement Plan - English