fbpx Türkiye'deki mültecilere insani yardım: AB’nin 2021 bütçe değişikliği onaylanıyor | AB Türkiye
Humanitarian support to refugees in Turkey: Council approves a 2021 EU budget amendment

Türkiye'deki mültecilere insani yardım: AB’nin 2021 bütçe değişikliği onaylanıyor

29.09.2021 Çar - 19:20

AB büyükelçileri bugün, Türkiye'de bulunan yaklaşık 3,7 milyon Suriyeli mülteciden en savunmasız olanların desteklenmesi için AB bütçesinden 149,6 milyon Euro'luk finansman sağlanmasına onay verdi. Bu meblağ, mültecilerin geçimini destekleyen insani programlardan birinin uzatılmasını finanse edecek.

Bütçe değişikliğinin amacı, şu anda dünyanın en büyük mülteci nüfusunu barındıran Türkiye'de, mültecilere ve ev sahibi toplumlara yönelik desteğin sürdürülmesidir. Bu destek, AB'nin mültecilere çok amaçlı nakit yardımı sağlayan Sosyal Uyum Yardım (SUY) programını devam ettirmesine imkân verecektir.

SUY, AB tarihindeki en büyük insani yardım programıdır. Türkiye'deki 1,8 milyon mülteciye kira, ulaşım, fatura, gıda ve ilaç gibi temel ihtiyaçlarının karşılanması için aylık nakit transferi sağlamaktadır.

Bu insani yardım programının uzatılmasına yönelik finansman, AB'nin çok yıllı mali çerçevesinin 'Komşuluk ve dünya' başlığı altında 2021 için kalan marjdan sağlanacaktır.

Önümüzdeki hafta Konsey'in resmi onayından sonra, 2021 bütçesini değiştiren taslak Avrupa Parlamentosu'nun onayını bekleyecek.