Statement by High Representative/Vice-President Federica Mogherini and Commissioner Johannes Hahn on local elections in Turkey

Türkiye’deki yerel seçimlerle ilgili olarak Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Federica Mogherini ve Komisyon Üyesi Johannes Hahn tarafından yapılan açıklama

06.05.2019 Pt - 23:38

Brüksel, 06/05/2019 - 23:38

Yüksek Seçim Kurulu, daha önce onaylanmış seçim sonucuna yönelik yapılan olağanüstü itirazın ardından, İstanbul’daki seçimlerin yenilenmesine karar verdi.  

Oldukça siyasileştirilmiş bir bağlamda alınan bu önemli kararın gerekçesi, gecikmeye mahal verilmeksizin kamuoyunun dikkatine sunulmalıdır.

Serbest, adil ve şeffaf bir seçim süreci tüm demokrasiler için yaşamsal bir önemde olup Avrupa Birliği’nin Türkiye ile olan ilişkilerinin de merkezinde yer almaktadır. 

Seçim sürecinin güvenirliğinin tam anlamıyla sağlanması adına, İstanbul seçim kurullarının çalışmasını bağımsız, açık, şeffaf ve uluslararası seçim norm ve standartlarına uygun bir şekilde yürütebilmesi önem arz etmektedir. Bu itibarla Türk makamlarından Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi gibi uluslararası gözlemcilere, yeniden yapılacak seçimleri gözlemlemeleri için davette bulunmasını bekliyoruz.

Adaylıkları seçimler öncesinde kontrol ve teyit edilmiş olmasına rağmen Türkiye’nin güneydoğusunda seçilmiş belediye başkanları ve belediye meclisi üyelerinin göreve başlama yetkinliğini taşımadıklarının Yüksek Seçim Kurulu tarafından ilan edilmesi ve mazbataların ikinci en yüksek oyu alan adaylara verilmesi, demokratik seçim sürecinin temel amacı olan halk iradesinin gerçekleşmesi amacına ters düşmektedir. 

Aynı zamanda bu adımlar, Türk halkının büyük bir katılım sergileyip oylarını kullanarak bağlılığını gösterdiği seçim sürecine ve Avrupa Konseyi üyeliği bağlamında Türkiye’nin taahhütlerine de zarar vermektedir.