eeas

Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı Taner Kılıç'ın gözaltına alınmasına ilişkin Sözcü tarafından yapılan açıklama

Brüksel, 08/06/2017 


Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi Başkanı, hukukçu ve insan hakları savunucusu Taner Kılıç'ın kısa bir süre önce gözaltına alındığını, basında çıkan haberlerden ve Uluslararası Af Örgütünden endişeyle öğrenmiş bulunuyoruz. Türkiye'deki resmi makamları, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde belirlenen standartlar ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadı uyarınca hakkındaki suçlamalara bir an evvel açıklık getirmeye davet ediyoruz. Uluslararası Af Örgütü, demokrasinin temel unsurlarından olan sivil toplumun, uluslararası alanda önemli itibar sahibi bir üyesidir.  


Avrupa Birliği devam eden süreci yakından takip etmektedir.
 

Hazırlayan

EEAS Basın Ekibi

Avrupa Dış Eylem Birimi Basın Ekibi ile Temasa Geçiniz