fbpx Uluslararası İşkence Mağdurlarını Destekleme Günü: Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in Açıklaması | AB Türkiye
Joseph Borrell

Uluslararası İşkence Mağdurlarını Destekleme Günü: Yüksek Temsilci/Başkan Yardımcısı Josep Borrell'in Açıklaması

28.06.2021 Pt - 16:34

Brüksel, 25/06/2021 - 14:00

 

21. yüzyılda insanların işkence görmesi kabul edilemez. Uluslararası İşkence Mağdurlarını Destekleme Günü'nde, Avrupa Birliği, dünya çapında  her türlü biçim, bağlam ve ortamda işkenceyle mücadele etme kararlılığını bir kez daha teyit eder.

COVID-19 pandemisi sırasındaki kısıtlamalar ve sokağa çıkma yasakları, artan şiddet, keyfi tutuklamalar ve gözaltılar, fiziksel saldırılar ve psikolojik travma dahil olmak üzere, birçok insan için hem kamusal alanlarda hem de ev içinde daha yüksek düzeyde insan hakları ihlallerine ve suistimallerine  yol açtı.

İnsan haklarına ve insan haysiyetine saygı, devam eden küresel salgına tepkimizi şekillendirmeye devam etmelidir. Gözaltı yerlerinde işkence ve diğer kötü muamele, birçok hükümetin sağlık krizi zamanlarında tutuklu sayısını azaltmaya yönelik çabalarına rağmen devam etmektedir. Uluslararası standartlar ve yükümlülükler doğrultusunda, gözaltı koşullarının iyileştirilmesi ve özgürlüğünden yoksun bırakılan kişilere yönelik muamelenin desteklenmesi, bu alanda yenilenen dış politika çerçevemiz olan 2020-2024 AB İnsan Hakları ve Demokrasi Eylem Planı'nın bir önceliğidir.

İşkence ve diğer kötü muamelenin cezasız kalmasına son verilmelidir. Failler için hesap verebilirlik, etkili adalet sistemleri ve mağdurlar için tazminat çok önemlidir. Dünya çapında işkence ve diğer kötü muamele eylemlerini kınamaktan kaçınmayacağız ve ciddi insan hakları ihlalleri ve suiistimallerinin meydana geldiği her yerde bağımsız soruşturmaları destekleyeceğiz. Delil toplama, işkence ve diğer kötü muamele vakalarının belgelenmesi, hesap verebilirlik ve adalet, mağdur haklarının hayata geçirilmesi için önemli adımlardır.

AB Küresel İnsan Hakları Yaptırımları Rejimi, AB'nin insan haklarını savunma, işkence ve diğer kötü muamele gibi ciddi insan hakları ihlalleri ve suiistimallerinden sorumlu olanlara karşı kararlı, somut adımlar atma kararlılığını işaret etmektedir.

Başta Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve Uluslararası Ceza Mahkemesi olmak üzere, sivil toplum örgütlerine ve insan hakları savunucularına verdiğimiz destekle ikili, bölgesel ve çok taraflı düzeyde ilişki kurmaya devam edeceğiz. AB, son on yılda işkence karşıtı çabalara 100 milyon Avro'yu aşkın bir meblağ ayırdı ve insan onurunun korunması için yüksek düzeydeki adımlarını ve desteğini sürdürecektir.

Soruşturmalar ve Bilgi Toplama için Etkili Görüşme İlkeleri gibi inisiyatifler, insan haklarına ve herkesin haysiyetine tam saygı içinde, yasal ve usule ilişkin güvencelerin uygulanması da dahil olmak üzere, polis nezaretinin ilk saatlerinde doğru ve güvenilir bilgi edinme konusunda rehberlik sağlamaktadır.

Ölüm cezası, işkence ve diğer kötü muamele için kullanılan malların ticaretini düzenlemek için güçlü ve etkili toplu eylem ihtiyacı da her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır. AB, tüm devletleri bu alanda ortak uluslararası standartlar oluşturma çabalarını hızlandırmaya ve İşkencesiz Ticaret İttifakı’na katılmaya teşvik etmektedir.

Herkes için işkenceden arındırılmış bir dünya yaratılması küresel bir zorluk olsa da, ortak hareket bir fark yaratabilir. Birlikte bunu başarabiliriz. Bunu işkence mağdurlarına ve ailelerine borçluyuz.