Yargı Hizmetlerinin Verimliliğini Ve Eğitimlerin Kalitesini Arttıracak Yeni Bir AB Projesi Başladı!

Yargı Hizmetlerinin Verimliliğini ve Eğitimlerin Kalitesini Arttıracak yeni bir AB Projesi Başladı!

27.09.2018 Per - 14:01

27/09/2018

 

Yargı süreçlerinde verimliliğin arttırılması amacıyla Avrupa standartları uyarınca yargıda görevli destek personelinin kapasitesini geliştirmek üzere Adalet Bakanlığı'na destek veren AB finansmanlı projenin açılışı 27 Eylül günü Ankara'da yapıldı.

 

Etkinliğe Adalet Bakanı Yardımcısı Cengiz Öner, İngiltere Büyükelçiliği Müsteşarı Jennifer Anderson ile AB Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölümü Başkanı Simona Gatti katıldı.

 

Yargı süreçlerinin hızlı, adil, verimli, güvenilir ve gereken şekilde yürütülmesi adalet sisteminin temel amacı olduğundan destek personelinin kapasitesinin güçlendirilmesi azami öneme sahiptir. AB'nin 3 milyon Avro tutarında katkıda bulunduğu proje kapsamında, AB'deki en iyi uygulamalara paralel, sürdürülebilir bir eğitim sisteminin oluşturulması suretiyle destek personelinin kapasite, nitelik ve verimliliğinin arttırılmasında Adalet Bakanlığına destek sağlanacaktır. Proje ayrıca, raporlama sistemine dair standartlar belirlemek suretiyle aile ve çocuk mahkemelerinde görev yapan psikolog, pedagog ve sosyal hizmet uzmanlarının verimliliğinin arttırılmasını da hedeflemektedir. Kâtipler için etkin ve sürdürülebilir bir hizmet-öncesi eğitimin sisteminin geliştirilmesine, destek personele (kâtipler, mübaşirler, başkâtipler, sosyal hizmet görevlileri, pedagoglar ve psikologlar) yönelik hizmet içi eğitimlerin güçlendirilmesine, personel için performans araçlarının geliştirilmesine, personel tarafından hazırlanan raporlar için standartlar belirlenmesine ve adalet çalışanları için etik kuralların belirlenmesine destek olmak amacıyla AB'deki hukuki uygulamalar Türk yetkilileri ile paylaşılacaktır.

 

 

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: "Projenin, AB standartlarına uyum çerçevesinde, Türk mahkeme sisteminde sürdürülebilir gelişime katkıda bulunacağına yürekten inanıyorum. Proje, sistemin etkinliğinin ve verimliliğinin artırılmasına giden yolculukta mühim bir adım teşkil edecektir. Bu yolculuğun zaman alacağının farkında olmakla birlikte, projenin sürdürülebilir sonuçlar doğurmasını temenni ediyoruz."

 

Ayrıntılı bilgi için lütfen Delegasyonla temasa geçiniz:

Hekim Celebi, Tel: (+90 312) 459 87 00; E-posta: abdulhekim.celebi@eeas.europa.eu

 

Basınla ilgili sorularınız için irtibat:

Miray Akdağ, AB Türkiye Delegasyonu Basın Müşaviri

Tel: 0312 4598700, E-posta: Miray.AKDAG@eeas.europa.eu