Declaration by the High Representative, Federica Mogherini, on behalf of the EU on the occasion of the World Press Freedom Day, 3 May 2017

Yüksek Temsilci Federica Mogherini tarafından 3 Mayıs Dünya Basın Özgürlüğü Günü münasebetiyle yapılan açıklama

02/05/2017

Özgür basın, işleyen bir demokrasi için hayati öneme sahiptir. Bugün, Dünya Basın Özgürlüğü Günü'nü gazetecilik açısından zor bir ortamda kutluyoruz. İfade özgürlüğü ve basın özgürlüğü dünya çapında giderek daha fazla saldırıya maruz kalmaktadır.

Özgür, çeşitli ve bağımsız medya, demokrasinin dünya çapında teşvik edilmesi ve korunması açısından vazgeçilmez bir unsurdur. Demokrasinin temelleri arasında yer alan özgür basın ve ifade özgürlüğü, istikrarlı, kapsayıcı ve dirençli toplumlara katkıda bulunmanın yanı sıra gerginliğin azaltılmasına ve çatışmaların engellenmesine yardımcı olabilmektedir. AB, bilgiye evrensel erişimi ve ifade özgürlüğünün korunmasını da içeren, 2030 Sürdürülebilir Kalkınma Gündeminin uygulanmasını desteklemektedir.

Bağımsız, kaliteli ve etik gazeteciliğin desteklenmesi zaruridir. Kamuoyunun ilgisini çeken meselelerde kaliteli ve iyi araştırılmış bilgilerin serbest dolaşımını kolaylaştırmak ve "halkın gözlemcisi" olarak hareket etmek suretiyle bağımsız medya, katılımcı demokrasinin temelini oluşturmakta ve hükümetleri eylemlerinden sorumlu tutan bir araç görevi görmektedir. AB, ifade özgürlüğüne saygının tüm AB politikalarına ve kalkınma programlarına dahil edilmesini sağlamaktadır. AB üçüncü ülkelerde gazeteciliğin niteliğinin, kamusal bilgiye erişimin ve ifade özgürlüğünün arttırılmasına dönük belirli projelere mali destek vermektedir. Haziran 2015'ten bu yana AB küçük çaplı hibe programı kapsamında, ifade özgürlüğü hakkını savunan ve  tehdit altında bulunan en az 45 İnsan Hakları Savunucusuna destek vermiştir.    

AB gazeteciler ve medya çalışanlarına yönelik artan çevirim içi ve çevirim dışı tehdit ve hak ihlallerini kınamaktadır. Tüm devletlerin, destekleyici bir hukuki çerçeve sunmak ve gazetecilere yönelik tüm saldırıları kovuşturmak suretiyle,  ifade özgürlüğü ve gazetecilerin güvenliğini korumak üzere küresel yükümlülüklerini yerine getirmeleri beklenmektedir. AB, üçüncü ülkelerle ikili temasların yanı sıra çok taraflı ve bölgesel platformlarda olmak üzere, ifade özgürlüğünü sınırlayan her türlü mevzuat, düzenleme ya da siyasi baskıya tutarlı biçimde karşı çıkmakta, gazeteci ve blog yazarlarına yönelik saldırıların önlenmesi ve bunlara tepki gösterilmesi amacıyla somut adımlar atmaktadır.    

2014 yılında AB çevirim içi ve çevirim dışı İfade Özgürlüğü Rehber İlkelerinin kabul edilmesi ve sürekli biçimde uygulanması, eşitlik, ayırımcılık yapmama ve evrensellik ilkeleri çerçevesinde, her türlü vasıtayla ve sınır gözetilmeksizin herkes tarafından her yerde kullanılabilmesi gereken haklar olarak, düşünce ve ifade özgürlüğünün desteklenmesi konusunda AB'nin kararlılığını yeniden teyit eder niteliktedir.  

 

Basın İrtibat

Maja Kocijančič

EEAS spokesperson
+32 22986570
+32 498984425

Catherine Ray
Lead EEAS spokesperson
+32 22969921
+32 498969921