fbpx 18 Mart 2016 Tarihli AB-Türkiye Bildirisinin Uygulanması İçin Destek Projesi | AB Türkiye

18 Mart 2016 Tarihli AB-Türkiye Bildirisinin Uygulanması İçin Destek Projesi

Genel Bilgiler

Projenin adı

18 Mart 2016 Tarihli AB-Türkiye Bildirisinin Uygulanması İçin Destek Projesi

Öncelik alanı

Göç Yönetimi

Uygulayıcı Ortak

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM)

Yararlanıcı(lar)

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM)

Süre (ay)

44 (Başlangıç tarihi: 4 Nisan 2016)

AB Katkısı (Avro)

FRIT-IPA kaynaklarından 60.000.000 Avro sağlandı.

 

 

Proje Özeti

Temel Amaçlar

Genel hedefler, Türkiye’deki göçmenlere yardım sağlamak ve Türkiye’deki göç yönetimini iyileştirmektir.
Özel amaç ise, özellikle Türkiye’de tespit edilen düzensiz göçmenler ile AB üyesi ülkelerden Türkiye’ye geri gönderilen göçmenlerin yerleştirilmesi, ağırlanması ve idaresi konularında destek sağlamaktır.

Yer

Türkiye (Çankırı, Kırklareli, İzmir, Kayseri, Gaziantep, Erzurum)

Hedef Gruplar

Düzensiz göçmenler, Suriyeli mülteciler ve göç yönetiminden sorumlu Türk makamları.

Beklenen sonuçlar

1. Özellikle AB üyesi ülkelerden Türkiye’ye geri gönderilen göçmenlerin ve Türkiye’de misafir edilen düzensiz göçmenler için yerleştirme, ağırlama ve yönetim süreçlerinin/işlemlerinin iyileştirilmesi.

2. Düzensiz göçmenlerin ve Suriyeli mültecilerin Türkiye’deki nakil işlerinin düzenli ve güvenli bir organizasyon çerçevesinde onurlu koşullar altında yürütülmesi.

3. Düzensiz göçmenlerin Türkiye’de, yeterli hizmet düzeyi sağlanarak ve uygun koşullarda barındırılması, ağırlanması ve yönetilmesi.

4. Düzensiz göçmenler için 750 kişilik yeni barınma kapasitesi oluşturulması.

5. Sahte belgelerin tespiti için Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün personel kapasitesinin artırılması.

6. GÖÇ-NET’e düzensiz göç veri tabanı eklenerek sitenin genişletilmesi.

7. Hizmet personeli kapasitesinin artırılması.

Temel Faaliyetler

1. Yeni geçici nakil merkezinin kurulması.

2. Düzensiz göçmenlerin ve Suriyeli mültecilerin Türkiye içinde nakli.

3. Düzensiz göçmenlerin nakil merkezlerinde, temel sağlık hizmetleri, psiko-sosyal hizmetler, sözlü/yazılı tercüme hizmetleri, yiyecek, hijyen ve günlük yaşam için gerekli diğer tesisler ile bu tesislerin güvenliği konularında yeterli hizmet düzeyi sağlanarak ve uygun koşullarda barındırılması ve ağırlanması.

4. Sahte belgelerin tespiti için Göç İdaresi Genel Müdürlüğünün personel kapasitesinin artırılması.

5. Düzensiz göç veritabanının desteklenmesi ve genişletilmesi.

 

 

Temmuz 2018 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme Durumu

Devam ediyor