fbpx Akdeniz'deki Göçmen Akışının Yönetiminde Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Operasyonel Kapasitesinin Güçlendirilmesi | AB Türkiye

Akdeniz'deki Göçmen Akışının Yönetiminde Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Operasyonel Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Genel Bilgiler

Projenin adı

Akdeniz'deki Göçmen Akışının Yönetiminde Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Operasyonel Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Öncelik alanı

Göç Yönetimi

Odak öncelik alanı

Göç Yönetimi

Uygulayıcı ortak
(Sözleşmeyi imzalayan)

Uluslararası Göç Örgütü (IOM)

Projeyi Uygulayan Ortaklar

T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı

Süre (ay)

18 (Başlangıç tarihi: 22/08/2016)

AB katkısı (Avro)

FRIT1 - IcSP finansmanı altında 20.000.000 Avro

Genel hedefler

Türkiye karasularında mülteci ve göçmenlerin hayatlarını kurtarmak ve koruma faaliyetlerini daha da güçlendirmek amacıyla denizdeki arama ve kurtarma operasyonlarına destek vererek göçmen ve mülteci krizine eğilmek ve Türk hükümetinin bu konuda sürmekte olan çabalarına katkı sağlamak.

Özel hedef(ler)

Projenin üç özel hedefi:

1. Denizde arama kurtarma operasyonlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na (SGK) gelişmiş teknik ekipman ve ilgili eğitimin verilmesini sağlamak;

2. Göç akınlarına, göçmenlerin insani haklarını güvence altına alacak şekilde karşılık vermek için SGK’nin insani sınır yönetimi alanındaki kapasitesini artırmak;

3. SGK arama-kurtarma ekiplerine profesyonel psiko-sosyal destek sağlayarak, bu personelin sağlığını korumak ve psikolojik tükenme durumunu engellemek.

Yer

Ankara, Antalya, Çanakkale, İzmir, İstanbul, Trabzon, Samsun, Adana, Balıkesir, Hatay, Muğla

Hedef gruplar

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı

Beklenen sonuçlar

1. Sahil Güvenlik Komutanlığı, denizde araştırma ve kurtarma operasyonlarını başarıyla gerçekleştirebilmesi için en gelişmiş teknik ekipman ve ilgili eğitimlerle donatılmıştır.

2. Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin, uluslararası ve ulusal yükümlülükler ve göçmenlerin insan haklarını esas alarak denizde karşılaştığı kitlesel göç akımları ile ilgili becerisi ve bilgisi artmıştır.

3.Psikologlardan oluşan gezgin bir ekip kurulmuş ve Sahil Güvenlik Komutanlığı, olası mesleki tükenmişliğin önüne geçmek için düzenli olarak personeli için profesyonel sağlık hizmeti almıştır.

Temel faaliyetler


1. Sahil Güvenlik Komutanlığı için altı adet araştırma ve kurtarma aracının satın alınması.

2. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın seçilen personeli için tedarik edilen araçların kullanımına ilişkin özel bir eğitim programının sağlanması.

3. Antalya’daki Sahil Güvenlik Eğitim ve Öğretim Komutanlığı’nın göç yönetimine ilişkin eğitim kapasitesini desteklemek amacıyla Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 25 personelini uluslararası göç yasası ve eğitim becerileri konusunda eğitmek için 7 günlük bir Eğitici Eğitiminin tasarlanması ve düzenlenmesi.

4. İnsani Sınır Yönetimi çerçevesinde Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın azami 200 personeli için altı adet 3 günlük kademeli eğitimin sağlanması.

5. Göçmenler ve mülteciler ile kültürel ve koruma açısından hassas iletişimin desteklenmesi için etkili iletişim konusunda Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın 300 personeli için yedi adet 3 günlük eğitimin tasarlanması ve uygulanması.

6. Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin çalıştığı her alanda uzman bir psikolog tarafından haftalık odak grup çalışmalarının yapılması.

7.Sahil Güvenlik Komutanlığı personelinin tahsis edildiği alanlar için uzman psikologlar tarafından haftalık olarak bireysel danışmanlık hizmetlerinin sunulması.

30 Nisan 2019 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme durumu

Tamamlandı

Tesis sonuçları çerçevesinde ilerleme

PROJENİN BAŞINDAN İTİBAREN TOPLAM DEĞER (Kümülatif Göstergeler²)

  • 1.089 kişiye göçle ilgili konularda eğitim verildi