Akdeniz'deki Göçmen Akışının Yönetiminde Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Operasyonel Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Genel Bilgiler

Proje Başlığı

Akdeniz'deki Göçmen Akışının Yönetiminde Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın Operasyonel Kapasitesinin Güçlendirilmesi

Öncelik alanı

Göç Yönetimi

Sözleşme tarafı

Uluslararası Göç Örgütü (IOM)

Türk yararlanıcı

T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı

Süre (ay) + başlangıç ve bitiş tarihleri

18 ay (22.08.2016 – 21.02.2018)

AB Bütçesi (Avro)

20.000.000 €

   

Proje Özeti

Projenin kısa tanımı ve temel amaçları

Projenin genel amacı, Türkiye karasularında mülteci ve göçmenlerin hayatlarını kurtarmak ve koruma faaliyetlerini daha da güçlendirmek amacıyla denizdeki arama ve kurtarma operasyonlarına destek vererek göçmen ve mülteci krizine eğilmek ve Türk hükümetinin bu konuda sürmekte olan çabalarına katkı sağlamaktır.


Projenin üç özel hedefi:


1. Denizde arama kurtarma operasyonlarının etkin bir şekilde yürütülmesi için T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı’na (SGK) gelişmiş teknik ekipman ve ilgili eğitimin verilmesini sağlamak;


2. Göç akınlarına, göçmenlerin insani haklarını güvence altına alacak şekilde karşılık vermek için SGK’nin insani sınır yönetimi alanındaki kapasitesini artırmak;


3. SGK arama-kurtarma ekiplerine profesyonel psiko-sosyal destek sağlayarak, bu personelin sağlığını korumak ve psikolojik tükenme durumunu engellemek.

 

Yer

Ankara, Antalya, Çanakkale, İzmir, İstanbul, Trabzon, Samsun, Adana, Balıkesir, Hatay, Muğla

Elde edilen sonuçlar

  • SGK’ye altı gemi teslim edildi;
  • SGK’den 36 personele, altı Arama ve Kurtarma eğitimi verildi;
  • SGK’den 36 personele, toplamda altı teknik ve altı denizcilik tanıtım eğitimi verildi. Ayrıca, sekiz SGK personeli, İsveç’te, manevra ile ilgili Eğitici Eğitimi aldı;
  • SGK’den 25 personel, sunum becerileri ve etkili iletişim konusunda iki Eğitici Eğitimi aldı; ayrıca 23 SGK personeline ve yedi SGK-harici [Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Jandarma, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü] personele de Uluslararası Göç Yasası (IML) hakkında beş günlük Eğitici Eğitimi verildi;
  • SGK’den 239, EGM’den 20 ve Jandarmadan 19 personel, özel uzmanlık eğitimlerine katıldı;
  • SGK’den 367 personel, etkin iletişimle ilgili eğitimlere, etkin iletişim alt-eğitimlerine, etkin telefon iletişimi ve yetkinlik temelli görüşme teknikleri eğitimlerine katıldı.
  • Olası psikolojik tükenme durumlarını önlemek için, SGK’den 374 personele, düzenli olarak profesyonel destek verildi.