fbpx Avrupa-Türkiye İş Merkezleri Ağının Genişletilmesi Projesi | AB Türkiye

Avrupa-Türkiye İş Merkezleri Ağının Genişletilmesi Projesi

Daha önce çeşitli Avrupa Birliği fonlarından yararlanan TOBB, Türkiye'nin 15 ilinde Avrupa Birliği Türkiye İş Geliştirme Merkezleri (ABİGEM) kurmuştur. Çalışmalarını başarıyla yürüten ABİGEM'lerin yeni şubeleri Sivas, Antakya, Batman ve Van'da faaliyete başlamıştır.

Proje kapsamındaki bu merkezler sadece işletme sahiplerini değil aynı zamanda yeni girişimcileri de sıcak karşılamaktadır. Bu bölgelerde ihtiyaç duyulan eğitim ve danışmanlık hizmetlerini belirlemek için yapılan görüşmeler sonucunda 500'den fazla KOBİ ve girişimci, ulusal ve uluslararası pazarlara açılma, markalaşma, girişimcilik, kurumsallaşma, fonlara erişim ve hibe olanaklarına uygun yeni projeler hazırlama gibi çeşitli hizmetlerden yararlandı. 100'ün üzerinde girişimci, aldığı bilgi ve danışmanlık hizmetinin ardından kendi işini kurdu. İş ve yatırım planları hazırlama sürecindeki yaklaşık 150 işletme desteklendi.

Proje boyunca yaklaşık 2.000'i kadın girişimci olmak üzere 7.360 kişi, 50'den fazla konuda eğitim aldı.

Projenin en önemli sonuçlarından biri Rekabet Edebilirlik Modelinin geliştirilmesidir. KOBİ'ler ve Girişimciler için Destek Modeline ek olarak hazırlanan Sürdürülebilirlik Modeli, potansiyel merkezlerin daha verimli çalışmasını sağlayacaktır.

Proje sonrasında, ABİGEM'ler faaliyetlerine anonim şirket olarak devam etmekte ve hem tüm küçük ve orta ölçekli işletmelere hem de yeni girişimcilere ihtiyaç duydukları konularda verdiği desteği sürdürmektedir.

 

Yaklaşık üç milyon küçük ve orta ölçekli işletme, Türkiye'deki toplam işgücünün dörtte üçünden fazlasını istihdam etmektedir. Çoğu aile işletmesi olan KOBİ'ler, Türkiye ekonomisine önemli katkılarda bulunmaktadır. Dolayısıyla KOBİ'lerin ulusal ve uluslararası pazarlarda rekabet edebilirliklerinin artırılması ve potansiyellerinin geliştirilmesi, inovasyona ve eğitime açık olmaları ve bunlara erişebilmeleri oldukça önemlidir.