fbpx Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TRP) | AB Türkiye

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TRP)

Genel Bilgiler

Projenin adı

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Suriye Krizine Yanıt Olarak Türkiye’de Dayanıklılık Projesi (TRP)

Öncelik alanı

Geçim

Odak öncelik alanı

Geçim

Uygulayıcı ortak
(Sözleşmeyi imzalayan)

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

Projeyi Uygulayan Ortaklar

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı (Böl. 1), İLBANK (Böl. 2) ve Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) (Böl. 3)

Süre (ay)

41 (Başlangıç tarihi: 01/02/2018)

AB katkısı (Avro)

Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) ve AB Güven Fonu (EUTF) kaynaklarından 50,000,000 Avro katkı sağlandı.

Proje Özeti

Genel hedefler

Geçici koruma altındaki Suriyelilerin ekonomik ve sosyal dayanıklılıklarını artırmaktır. Proje aynı zamanda korunmaya muhtaç ev sahibi topluluk üyelerini kapsayacaktır. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin varlığından en çok etkilenen illerdeki belediyelere ve kurumlara destek sağlayacak veya göçün etkilerini daha iyi telafi etmek için ilave bir Suriyeli işgücünü daha istihdam potansiyeline sahip olacaktır.

Özel hedef(ler)

Projenin özel hedefleri:

1. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin, yerel ekonomiye ve ekonomik büyüme potansiyeline katkı sağlayacak şekilde ekonomik ve sosyal açıdan güçlendirilmesi.

2. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların yaşam koşullarının iyileştirilmesi ve güvence altına alınması.

Yer

Gaziantep, Hatay, Şanlıurfa ve Kilis; Ayrıca İzmir, Bursa, Adana, Konya, Mersin ve Manisa

Hedef gruplar

Projeden, geçici koruma altındaki en az 55.000 Suriyeli ve ev sahibi topluluk üyesi doğrudan faydalanacaktır.

Beklenen sonuçlar

Yetişkinler için Türkçe eğitimi:

 • Sınıf içi ve e-öğrenme yöntemleriyle geçici koruma altındaki en az 52.000 Suriyeliye, Türkçe dil eğitimi veriliyor.
 • Türkçe için bir öğrenme platformu ve öğrenme yönetim sistemi kuruldu.
 • En az 50 sınıf yenilendi ve iyileştirildi.
 • Prefabrik bir halk eğitim merkezi inşa edildi.
 • En az 300 Türkçe eğitmeni eğitildi.
 • İhtiyaca özel eğitim içeriği geliştirildi ve yayınlanıp dağıtıldı.

 

KOBİ Desteği ve Girişimcilik:

 • En az iki KOBİ Yetkinlik Merkezi ve en az iki İnovasyon Merkezi faaliyet göstermektedir.
 • En az 2.000 Suriyeli mülteci ve ev sahibi topluluk üyesi düzenli işlere yerleştirildi. Bu toplamın 1.750’si, inovasyon odaklı girişimler aracılığıyla yaratılan serbest meslek, KOBİ dönüşümü ve inovasyon programı işleridir (İzmir, Manisa, Adana, Hatay, Mersin). Gaziantep’te endüstriyel dönüşüm yoluyla 250 iş yaratılmıştır. İşlerin en az yüzde 25’i serbest meslek, faydalananların en az yüzde 40’ı (1.500) kadın; yararlanıcıların en az yüzde 50’si (1.000) Suriyeli mültecidir.
 • En az 1.000 Suriyeli mülteci ve ev sahibi topluluk üyesi (yüzde 50-50), yenilik odaklı girişimcilik de dahil olmak üzere bilinçlendirme ve diğer iş geliştirme ve istihdam hizmetlerinden faydalanmaktadır.
 • En az 650 KOBİ, teknik danışmanlık ve yatırım/ekipman desteği şeklinde ticari danışmanlık hizmetlerinden yararlanmaktadır.
 • İnovasyon odaklı en az 250 yeni KOBİ kurulmuştur. Bu girişimler Suriyeliler ve/veya Suriye-Türkiye ortak girişimleri tarafından kurulmuştur.

 

Belediye Altyapısı:

 • Bir adet Mekanik Biyolojik Arıtma tesisi kuruldu.
 • Bir sızıntı suyu sıhhi depolama sahası açıldı ve mevcut bir tesiste yenileme çalışmaları yapıldı.
 • Bir atık su arıtma tesisi (Hatay) inşa edildi.
 • Üç adet atık transfer istasyonu inşa edildi.
 • Üç belediye, belediye hizmetlerini sunma konusunda teknik kapasitelerini artırdı.
 • Geçici koruma altındaki en az 307.000 Suriyelinin ve ev sahibi topluluk üyesinin belediye hizmetlerine erişimi iyileştirildi.
 • Ekipman ve teknik destek sağlanarak yangınla mücadele kapasiteleri artırıldı.

Temel faaliyetler

Yetişkinler için Türkçe eğitimi:

 • Sınıf içi ve e-öğrenme yöntemleriyle en az 52.000 Suriyeliye Türkçe dil becerileri eğitimleri verildi.
 • Türkçe dil eğitimi için bir öğrenme platformu ve öğrenme yönetim sistemi geliştirilmesi ve dersliklerin yenilenmesi.
 • Türkçe dili eğitimcilerinin eğitimi.
 • İhtiyaca özel eğitim içeriği geliştirildi ve yayınlanıp dağıtıldı.

 

KOBİ Desteği ve Girişimcilik:

 • İki KOBİ Yetkinlik Merkezi ve iki İnovasyon Merkezinin kurulması ve işletilmesi.
 • Sektöre has işgücü istihdam yol haritalarının geliştirilmesi ve uygulanması; KOBİ dönüşüm programlarının uygulanması.

 

Belediye Altyapısı:

 • Atık yönetiminin değer zinciri açısından değerlendirilmesi.
 • Belediye altyapısının inşaatı.
 • Hizmet sunma kapasitelerini artırmak için üç belediyeye teknik destek sağlanması.
 • Yangınla mücadele hizmetleri için ekipman ve teknik destek sağlanması.

31 Aralık 2020 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme durumu

Devam ediyor

Tesis sonuçları çerçevesinde ilerleme

PROJENİN BAŞINDAN İTİBAREN TOPLAM DEĞER (Kümülatif Göstergeler²)

 • 318 eğitim personeli eğitildi.
 • 53 okul standartlar seviyesinde iyileştirildi.
 • 13.894 Suriyeli mülteci örgün eğitim sistemi dışında bir Türkçe dil kursunu tamamladı.
 • 252 KOBİ koçluktan faydalandı.
 • 50 KOBİ tesis finansmanı aldı (örn. Finansal teşvikler, mikro hibeler).
 •