Birlikte Yaşamak ve Çalışmak: Geçici Koruma Altındaki Suriyelileri Türkiye Ekonomisine Entegre Etmek

Genel Bilgiler

Projenin adı

Birlikte Yaşamak ve Çalışmak: Geçici Koruma Altındaki Suriyelileri Türkiye Ekonomisine Entegre Etmek

Öncelik alanı

Dayanıklılık, Geçim

Uygulayıcı Ortak

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Yararlanıcı(lar)

İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (DGMM), Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK)

Süre (ay)

24 (Başlangıç tarihi: 26 Aralık 2017)

AB Katkısı (Avro)

Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) ve AB Güven Fonu (EUTF) kaynaklarından 15.000.000 Avro katkı sağlandı.

 

 

Proje Özeti

Temel Amaçlar

Genel amaç, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ekonomik ve sosyal dayanıklılıklarını artırmaktır.
Özel Amaç, geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve topluluk üyelerinin, yerel ekonomiye ve ekonomik büyüme potansiyeline katkı sağlayacak şekilde ekonomik ve sosyal açıdan donatılmasını sağlamak.

Yer

Şanlıurfa, İstanbul, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, Kilis, Mardin, İzmir, Bursa, Konya ve Kayseri

Hedef Gruplar

Geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Türkiye’deki ev sahibi topluluklar

Beklenen sonuçlar

1. En az 3.000 şirket, geçici koruma altındaki yabancıları istihdam etmek için izlenecek yasal gereklilikler ve prosedürler hakkında bilgi sahibidir.
2. En az 30.000 geçici koruma altındaki Suriyeliye/ev sahibi Türk vatandaşına, mevcut becerileri ve beceri eksiklikleri paralelinde mesleki rehberlik sağlanmakta ve beceri eşleştirmeleri yapılmaktadır.
3. 3. En az 30.000 geçici koruma altındaki Suriyeliye/ev sahibi Türk vatandaşına, (1) mesleki becerileri varsa proje kapsamında yeterlilik sertifikası alabilmeleri için mesleki rehberlik verilmekte, (2) böyle becerileri yoksa başka paydaşların sağladığı mesleki eğitim programlarına katılmaları sağlanmaktadır.
4. En az 30.000 geçici koruma altındaki Suriyeli/ev sahibi Türk vatandaşı, Mesleki Yeterlilik Kurumu onaylı ulusal yeterlilikleri temel alan sınav sistemi hakkında önceden bilgi sahibi olmalarını sağlayan gönüllü firmalarda hazırlık programlarına katılmaktadır.
5. 5. İşgücü piyasasına girebilmeleri için en az 15.000 geçici koruma altındaki Suriyelinin/ev sahibi Türk vatandaşının yeterlilikleri tasdik edildi.
6. Bölgelerdeki şirketlerde sertifikalı olan en az 3.000 geçici koruma altındaki Suriyeli/ev sahibi Türk vatandaşı istihdam edilmektedir.
7. Sertifikalı en az 2.000 geçici koruma altındaki Suriyeli, Türkçe dil kursuna katılmaktadır.
8. Projeye katılan her bölgesel ticaret ve/veya sanayi odası, danışma hizmetlerinde istihdam etmek üzere bir veya iki Suriyeliyi özel görevle tam zamanlı olarak işe almıştır.

Temel Faaliyetler

1. Her ilde beş bilinçlendirme toplantısı yapılacaktır.
2. Geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyeleri arasından mesleki sertifika sınavına girmeye hak kazanacak düzeyde beceri/yeterlilik sahibi olanları seçmek için seçim kriterleri tanımlanacaktır.
3. 3. Geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyeleri arasından 30.000 kişi için profil oluşturma işlemi sonuçlandırılacaktır.
4. On iki ildeki mevcut mesleki eğitim kursları için bir rehber kitap hazırlanacaktır.
5. İşbirliği anlaşmaları oluşturmak için en az üç Yetkili Sertifikasyon Kurumu tanımlanacaktır.
6. Toplam 180 program uzmanıyla hizmet sözleşmesi imzalanacaktır.
7. Oryantasyon programları sırasında geçici koruma altındaki Suriyelileri ve ev sahibi topluluk üyelerini iki gün boyunca ağırlayacak 1.000 gönüllü şirket belirlenecektir.
8. Oryantasyon programı süresince geçici koruma altındaki Suriyelilere, Türkçeden Arapçaya/Arapçadan Türkçeye çeviri hizmeti verilecektir.
9. İki günlük oryantasyon programına en az 20.000 geçici koruma altındaki Suriyeli ve ev sahibi topluluk üyesi katılacaktır.
10. İlgili tüm mesleki standartlar ve sınav materyalleri Arapçaya çevrilecektir.
11. En az 20.000 geçici koruma altındaki Suriyeli ve ev sahibi topluluk üyesi test edilecek ve 15.000’ine sertifika verilecektir.
12. Şirketler, geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyeleri eşleştirilecek ve 150 hızlı buluşma etkinliği düzenlenecektir.
13. Proje kapsamında sertifikalı 3.000 geçici koruma altındaki Suriyeli ve ev sahibi topluluk üyesini istihdam edecek şirketlere mali teşvik sağlanacaktır.
14. Türkçe derslerine 2.000 geçici koruma altındaki Suriyeli katılacaktır.
15. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve ev sahibi topluluk üyelerinin verilerini kaydetmek ve projenin finansal verilerini izlemek için web tabanlı çevrimiçi bilgi platformu, veritabanı oluşturulacaktır.

 

 

 

 

 

 

Temmuz 2018 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme Durumu

Devam ediyor