fbpx Birlikte Yaşamak ve Çalışmak: Geçici Koruma Altındaki Suriyelileri Türkiye Ekonomisine Entegre Etmek | AB Türkiye

Birlikte Yaşamak ve Çalışmak: Geçici Koruma Altındaki Suriyelileri Türkiye Ekonomisine Entegre Etmek

Genel Bilgiler

Projenin adı

Birlikte Yaşamak ve Çalışmak: Geçici Koruma Altındaki Suriyelileri Türkiye Ekonomisine Entegre Etmek

Öncelik alanı

Geçim

Odak öncelik alanı

Geçim

Uygulayıcı ortak
(Sözleşmeyi imzalayan)

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB)

Projeyi Uygulayan Ortaklar

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB), Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Mesleki Yeterlilik Kurumu (MYK) ve odalar.

Süre (ay)

42 (Başlangıç tarihi: 26/12/2017)

AB katkısı (Avro)

Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) ve AB Güven Fonu (EUTF) kaynaklarından15.000.000 Avro katkı sağlandı.

Proje Özeti

Genel hedefler

Geçici koruma altındaki Suriyelilerin ekonomik ve sosyal dayanıklılıklarını artırmak.

Özel hedef(ler)

Geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve topluluk üyelerinin, yerel ekonomiye ve ekonomik büyüme potansiyeline katkı sağlayacak şekilde ekonomik ve sosyal açıdan donatılmasını sağlamak.

Yer

Şanlıurfa, İstanbul, Hatay, Gaziantep, Adana, Mersin, Kilis, Mardin, İzmir, Bursa,Konya ve Kayseri

Hedef gruplar

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Türkler

Beklenen sonuçlar

1. Beceri haritalama açısından en az 30.000 Geçici Koruma Altındaki Suriyeli/Türk profilinin çıkarılması;

2. 30.000 Geçici Koruma Altındaki Suriyeli/Türk nüfusa mesleki yönlendirmenin sağlanması;

3. 20.000 nitelikli Geçici Koruma Altındaki Suriyeli/Türk nüfusun sertifikalandırma hazırlık (oryantasyon için en fazla 20.000) programlarına ve sertifikalandırma programlarına kaydedilmesi;

4. 15.000 Geçici Koruma Altındaki Suriyeli/Türk nüfusun sertifikalandırma programları aracılığıyla sertifikalandırılması;

5. 3.000 Geçici Koruma Altındaki Suriyeli/Türk (en az %50’si ev sahibi topluluktan olmak üzere) nüfusun sertifikalandırma programı aracılığıyla iş bulması;

6. İşe alınan (en fazla) 2.000 Geçici Koruma Altındaki Suriyeli/Türk nüfusa Kızılay, İŞKUR ve/veya Halk Eğitim Merkezleri aracılığıyla Türk dili eğitiminin sağlanması;

7. En az 1.000 şirkete, Geçici Koruma Altındaki Suriyeli/Türk nüfusa ilişkin çalışma izni gereklilikleri ve uygulama süreci ile mesleki sertifikalandırmanın önemi konusunda bilgilerin sunulması.

Temel faaliyetler

Bileşen A: İşgücü Piyasası İhtiyaç Analiz Raporunun Hazırlanması

A.1 Masa başı araştırması

A.2 Tedarik tarafı için alan çalışması

A.3 Talep eden taraf için alan çalışması

Bileşen B: Sertifikalandırma aracılığıyla bu becerilerin doğrulanarak Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin ve ev sahibi ülkedeki bireylerin istihdam edilebilirliğinin artırılması

B.1 Profil Oluşturulması

B.2 Sınama ve Sertifikalandırma

Oryantasyon günleri

Yetkilendirilmiş Sertifikalandırma Kuruluşları ile İşbirliği Anlaşmalarının Oluşturulması

Mesleki sınavlar ve sertifikalandırma

Eşleştirme

Hızlı tanışma günleri

Şirketler için mali teşvikler

Türk Dili Eğitimi

Bileşen C: Yerel odalar ve şirketler için kapasite oluşturma

C.1 Yerel odaların proje uzmanları ile Ankara’da Bilgilendirme Günü

C.2 Çevrimiçi bir bilgi merkezinin tasarlanması ve geliştirilmesi (proje web sayfası ile birlikte)

C.3 Yerel proje ekibi uzmanları için hizmet içi eğitimler

C.4 Almanya’ya Çalışma Ziyareti

Proje Yönetimi

Merkezi ve yerel proje ekibinin kurulması

Koordinasyon ve Sinerji Faaliyetleri

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, İŞKUR, SGK, MYK, MEB, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ve KIZILAY ile iş birliğinin oluşturulması

Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere ilişkin veri tabanının Göç İdaresi Genel Müdürlüğü’nden elde edilmesi

Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere ilişkin veri tabanına ulaşabilmek için illerde ilgili paydaşların (yerel kuruluşlar, dernekler, vb.) belirlenmesi

Geçici Koruma Altındaki Suriyelilere ilişkin veri tabanını elde etmek için illerde ilgili paydaşların (yerel kuruluşlar, dernekler, vb.) ziyaret edilmesi

31 Mart 2020 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme durumu

Devam ediyor

Tesis sonuçları çerçevesinde ilerleme

PROJENİN BAŞINDAN İTİBAREN TOPLAM DEĞER (Kümülatif Göstergeler²)

  • 24.064 Suriyeli mülteci ve ev sahibi topluluk üyeleri İstihdamla ilgili hizmetlerden yararlandı
  • Suriyeli mülteciler örgün eğitim sistemi dışında bir Türkçe dil kursunu tamamladı (Rapor Edilmedi)
  • RAPORLAMA TARİHİNDE GÜNCEL DEĞER (Anlık Göstergeler³)
  • 2 Suriyeli mülteci ISKUR’a kaydedildi.