Gaziantep Teknopark'ın Araştırma ve Teknoloji Altyapısının Geliştirilmesi Projesi

2007 yılında kurulan Gaziantep Teknopark'ın fiziki altyapısı, sekiz büyük laboratuvar ve eğitim amaçlı modern bir konferans merkezinden oluşan ve ayrıca 33 ofis alanının fiziksel olarak genişletilmesi çalışmalarını da içeren 3.200 m²'lik yeni inşaat alanıyla güçlendirildi.

Teknoloji Transfer Ofisi (TTO) ile Geliştirilen Kapasite

Yenilikçi girişimciler/KOBİ'ler ile üniversite arasında köprü oluşturmak için Gaziantep Teknopark'ta bir Teknoloji Transfer Ofisi kuruldu. Böylece başta nanoteknoloji, mekatronik, sağlık ve tarım olmak üzere çeşitli sektörlerdeki girişimcilere eğitim verilmektedir. Bunun yanında, nanoteknoloji ve mekatronik prototipleri üzerinde deneyler yapılabilmesi için akredite bir ortak kullanım laboratuvarı kuruldu. Hedef kitle, Ar-Ge ve bilişim sektöründeki işletmeler ile Gaziantep Teknopark'a yerleştirilebilecek yeni mezun potansiyel işletme sahipleridir.

KOBİ'lerin mevcut Ar-Ge altyapısını belirlemek için 300 işletmeyi kapsayan bir anket yapıldı ve proje boyunca yürütülen 40'tan fazla eğitim faaliyetinden 700 işletme faydalandı.
Ofis, KOBİ'lere birebir danışmanlık hizmeti vermenin yanı sıra fikri mülkiyet hakları, hibe olanakları, iş planı ve iş geliştirme gibi çeşitli konularda rehberlik sunmaktadır. Bu hizmetlerle, KOBİ'lerin daha da büyümesi amacıyla Ar-Ge ve inovasyon kültürünü teşvik etmek ve akademisyenler ile öğrencilerin girişimcilik ruhunu desteklemek amaçlanmaktadır.

Ayrıca, proje kapsamında teknoparklar için geliştirilen el kitabının tematik Teknoloji Geliştirme Bölgeleri için bir yol haritası haline gelmesi beklenmektedir.


TTO'lar, üniversite-sektör-yenilikçi girişimci işbirliğini desteklemekte ve uluslararası pazarda rekabet edebilecek ürünlerin hayata geçirilmesine katkıda bulunmaktadır. Teknoloji Transfer Ofisi, yenilikçi bir fikri veya potansiyeli olan gençleri ve akademisyenleri yönlendirerek onların doğru insanlarla ilişki kurmalarını sağlayarak, fikri mülkiyet, marka tescili gibi konularda onlara danışmanlık sunarak girişimlerinin şirkete dönüşmesini ve gelişmesini sağlarken KOBİ'lerin de büyümesini destekler.