Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İstihdam Destek Projesi

Genel Bilgiler

Proje Başlığı

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İstihdam Destek Projesi

Öncelik Alanı

Sosyo-Ekonomik Destek

Uygulayıcı Ortak

Dünya Bankası (WB)

Yararlanıcı(lar)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (ÇSGB) - Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü

Süre (ay)

48 ay (Başlangıç tarihi: 16.06.2017)

AB Katkısı (Avro)

50,000,000 Avro Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) - Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'ndan (IPA) sağlanan fonlarla

   

Proje Özeti

Temel Amaçlar

Projenin genel amacı, mültecilerin gelir kazanma fırsatlarını artırmaktır.
Projenin özel amacı ise, Türkiye'nin, Geçici Koruma altındaki Suriyelileri (GKaS) ve GKaS'nin yoğun alarak yaşadığı seçilmiş topluluklar arasında ikamet eden Türklerin istihdam edilebilirliklerini artırmaktır.

Yer

Adana, Şanlıurfa, Gaziantep, İstanbul

Hedef Gruplar

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar

Beklenen Sonuçlar

1. İstihdam Hizmetleri ve Aktif İşgücü Piyasası Programları (ALMP'ler), GKaS ve Ev Sahibi Toplulukların ihtiyaçlarına göre yeniden tasarlandı ve geliştirildi.
2. Çalışma izinlerinin uygulanması ve istihdam hizmetleri ile ALMP'lerin uygulanması için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Türkiye İş Kurumu'na (İŞKUR) Kurumsal Kapasite Geliştirme Desteği sağlandı.

Temel Faaliyetler

1. İş arama desteği ve beceri değerlendirmesi.
2. Dil eğitimi verilmesi.
3. Mesleki eğitim verilmesi.
4. İşbaşı eğitimi verilmesi.
5. Çalışma karşılığı ücret ödenmesi.
6. İŞKUR'un danışmanlık ve istihdam yardım kapasitesinin merkezi düzeyde ve hedef illerde güçlendirilmesi.
7. GKaS'ye sağlanan çalışma izinlerinin, istihdam hizmetlerinin ve ALMP'lerin uygulanmasını takip etmek amacıyla ÇSGB ve İŞKUR'un idari sistemlerinin güçlendirilmesi.
8. İstihdam hizmetleri ve ALMP'lerin düzenli bir şekilde uygulanması için tamamlayıcı modüllerin geliştirilerek mevcut İŞKUR takip sistemlerine entegre edilmesi.
9. GKaS yararlanıcılarının istihdam durumunu takip etmek için bir izleme mekanizmasının geliştirilmesi.
10. İŞKUR aracılığıyla bir mikro hibe programının uygulanması.

   

Temmuz 2018 İtibarı ile Projenin İlerleme Durumu

İlerleme Durumu

Devam ediyor