fbpx Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sağlık statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi (SIHHAT I) | AB Türkiye

Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sağlık statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi (SIHHAT I)

Genel Bilgiler

Projenin adı

Improving the health status of the Syrian population under temporary protection and related services provided by Turkish authorities (SIHHAT I)

Öncelik alanı

Sağlık

Odak öncelik alanı

Sağlık

Uygulayıcı ortak
(Sözleşmeyi imzalayan)

Sağlık Bakanlığı (SB)

Projeyi Uygulayan Ortaklar

Sağlık Bakanlığı (SB)

Süre (ay)

48 (Başlangıç tarihi: 01/12/2016)

AB katkısı (Avro)

300,000,000 Avro Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) - Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'ndan (IPA) sağlanan fonlarla

Genel hedefler

Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusun sağlık statülerinin iyileştirilmesi.

Özel hedef(ler)


Projenin özel amaçları şunlardır:

 • Suriyeli nüfus oranının en yoğun ve/veya sayısının en yüksek olduğu bölgelerde sağlık hizmetlerinin verilmesinin ve bu hizmetlere erişimin sağlanması.
 • 2019 yılı sonu itibariyle, Suriyeli nüfus arasında sağlık hizmetleri talebinin attırılmasıdır.

Yer

 

29 il: Adana, Adıyaman, Ankara, Batman, Burdur, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Nevşehir, Osmaniye, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Isparta

Hedef gruplar

Geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusu ve Türkiye'deki mültecilerle doğrudan temasta olan sağlık çalışanları.

Beklenen sonuçlar

 1. Suriyeli mülteci nüfusunun en yoğun olduğu illerdeki 136 Göçmen Sağlığı Merkezi (GSM) ve 42 Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi’nde (GGSM) 790 göçmen sağlık birimi (1 birim = 1 doktor + 1 hemşire) kurulacaktır.  Bu merkezler en fazla 3 milyon kişiye kadar birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerini sunacaktır. Bununla birlikte 26 mobil sağlık aracı ve 5 kanser tarama aracı da hedef grup için hizmet verecektir.
 2. Suriyeli mülteci nüfusunun en yoğun olduğu illerde, sayısı 1 milyona ulaşan insana tedavi edici ve rehabilitasyon amaçlı hizmet vermek üzere 10 adet toplum ruh sağlığı merkezi kurulacaktır.
 3. 270,000 bebeğe ve kadına D vitamini ve demir takviyesi verilecektir.
 4. Üreme çağındaki 750,000 mülteci kadın ve 600,000 mülteci erkeğe yönelik olarak ulusal standartlara uygun aile planlaması materyalleri sunulacaktır.
 5. Önlenebilir hastalıklara karşı mülteci çocukları ve hamileleri bağışıklamak üzere 6,255,000 doz aşı yapılacaktır.
 6. 115 ikinci basamak sağlık tesisine tıbbi ekipman ve araç-gereç tedarik edilmesi. Suriyeli mülteci nüfusunun en yoğun olduğu illerdeki 20 ikinci basamak sağlık tesisinin yoğun bakın birimlerinin kapasitesinin arttırılması.
 7. 20 ikinci basamak sağlık tesisi içinde 154 yeni doğan, 54 pediatri ve 150 yetişkin yoğun bakım birimi sağlanacaktır.
 8. Asgari 960 çift dilli hasta yönlendirme personeli işe alınacak ve mültecilerle doğrudan irtibatta olan 2,520 sağlık personeli göçmen sağlığı konularında eğitime tabi tutulacaktır.
 9. Geliştirilen, dağıtımı yapılan ve göçmen sağlık merkezlerinde kullanılan bilgilendirme, eğitim, iletişim (IEC) materyalleri yoluyla 2 milyon mültecinin sağlık okuryazarlığı ve önleyici sağlık hizmetleri talepleri arttırılacaktır.

Temel faaliyetler

 1. Mültecilere yönelik temel sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla göçmen sağlık merkezlerinin kurulması.
 2. Suriyeli mülteci nüfusunun en yoğun olduğu illerde ruh sağlığı hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla ruh sağlığı merkezlerinin kurulması.
 3. Mülteci çocuklar ve kadınların sağlığını korumak amacıyla vitamin/mineral takviyesi, doğum kontrol malzemeleri ve aşı desteği sağlanması.
 4. Ulaşılması güç mülteci topluluklarına mobil sağlık hizmetleri sunulması.
 5. Suriyeli mülteci nüfusunun en yoğun olduğu illerde ikinci basamak sağlık kurumları ve yoğun bakım ünitelerine tıbbi ekipman ve araç-gereç tedarik edilmesi.
 6. Tıbbi personel ve destek personelinin istihdam edilmesi ve maaşlarının ödenmesi.
 7. Sağlık hizmet sunucuları ve sağlık aracılarına eğitim verilmesi.
 8. Sağlık hizmetlerine talebin arttırılması amacıyla önerilen başlıca faaliyetler.
 9. Suriyeli mültecilerin sağlık okur-yazarlığının arttırılması amacıyla bilgilendirme, eğitim ve iletişim materyalleri geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır.
 10. Sağlık aracıları (hasta yönlendirme personeli) ve destek personelinin istihdam edilmesi.

31 Aralık 2020 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme durumu

Devam ediyor

Tesis sonuçları çerçevesinde ilerleme

EYLEMİN BAŞLANGICINDAN İTİBAREN TOPLAM DEĞER (Birikimli Göstergeler²)

• 3.536 sağlık çalışanının eğitilmesi

• 10.900.365 adet birincil sağlık muayenesinin mültecilere sağlanması

• 3.553.120 Suriyeli bebeğin aşılanması

• 2.127.157 adet doğum sonrası muayenenin sağlanması

• 595.961 hamile kadının en az bir kez doğum sonrası muayene olmuş olması

• 102.859 mültecinin ruh sağlığı ve psiko-sosyal destek hizmetlerinin alması

RAPOR TARİHİNDE ÖLÇÜLEN MEVCUT DEĞER (Anlık Durum Göstergeleri³)

• 3.177 sağlık çalışanının maaş ve/veya teşvik alması

• 10.000 kişi başına düşen 19.31 Sağlık Bakanlığı doktoru

• 10.000 kişi başına düşen 26.73 Sağlık Bakanlığı hastane yatağı

• 10.000 kişi başına düşen 4.79 Sağlık Bakanlığı yoğun bakım ünitesi

• 9 ruh sağlığı topluluk merkezinin hizmet sunması