Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sağlık statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi (SIHHAT)

Genel Bilgiler

Proje Başlığı

Geçici koruma altındaki Suriyelilerin sağlık statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi (SIHHAT)

Öncelik Alanı

Sağlık

Uygulayıcı Ortak

Sağlık Bakanlığı (SB)

Yararlanıcı(lar)

SB

Süre (ay)

36 ay (Başlangıç Tarihi: 01.12.2016)

AB Katkısı (Avro)

300,000,000 Avro Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) - Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'ndan (IPA) sağlanan fonlarla

   

Proje Özeti

Temel Amaçlar

Projenin genel amacı, Türkiye’de geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusun sağlık statülerinin iyileştirilmesidir.

Projenin özel amaçları şunlardır:

 • Suriyeli nüfus oranının en yoğun ve/veya sayısının en yüksek olduğu bölgelerde sağlık hizmetlerinin verilmesinin ve bu hizmetlere erişimin sağlanması.
 • 2019 yılı sonu itibariyle, Suriyeli nüfus arasında sağlık hizmetleri talebinin attırılmasıdır. 

Yer

Türkiye. Proje kapsamında aşağıdaki illere öncelik verilmiş olsa da yürütülecek faaliyetler bu illerle sınırlı değildir: Ankara, Adana, Adıyaman, Bursa, Hatay, İzmir, İstanbul, Gaziantep, Mardin, Mersin, Kahramanmaraş, Kilis, Osmaniye, Şanlıurfa, Konya, Kayseri, Malatya, Kocaeli, Batman, Diyarbakır, Burdur, Elazığ, Denizli, Nevşehir, Muğla, Manisa, Sakarya, Samsun

Hedef Gruplar

Geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusu ve Türkiye'deki mültecilerle doğrudan temasta olan sağlık çalışanları.

Beklenen Sonuçlar

 • Suriyeli mülteci nüfusunun en yoğun olduğu illerdeki 136 Göçmen Sağlığı Merkezi (GSM) ve 42 Güçlendirilmiş Göçmen Sağlığı Merkezi’nde (GGSM) 790 göçmen sağlık birimi (1 birim = 1 doktor + 1 hemşire) kurulacaktır.  Bu merkezler en fazla 3 milyon kişiye kadar birinci ve ikinci basamak sağlık hizmetlerini sunacaktır. Bununla birlikte 26 mobil sağlık aracı ve 5 kanser tarama aracı da hedef grup için hizmet verecektir.
 • Suriyeli mülteci nüfusunun en yoğun olduğu illerde, sayısı 1 milyona ulaşan insana tedavi edici ve rehabilitasyon amaçlı hizmet vermek üzere 10 adet toplum ruh sağlığı merkezi kurulacaktır.
 • 270,000 bebeğe ve kadına D vitamini ve demir takviyesi verilecektir.
 • Üreme çağındaki 750,000 mülteci kadın ve 600,000 mülteci erkeğe yönelik olarak ulusal standartlara uygun aile planlaması materyalleri sunulacaktır.
 • Önlenebilir hastalıklara karşı mülteci çocukları ve hamileleri bağışıklamak üzere 6,255,000 doz aşı yapılacaktır.
 • 115 ikinci basamak sağlık tesisine tıbbi ekipman ve araç-gereç tedarik edilmesi. Suriyeli mülteci nüfusunun en yoğun olduğu illerdeki 20 ikinci basamak sağlık tesisinin yoğun bakın birimlerinin kapasitesinin arttırılması.
 • 20 ikinci basamak sağlık tesisi içinde 154 yeni doğan, 54 pediatri ve 150 yetişkin yoğun bakım birimi sağlanacaktır.
 • Asgari 960 çift dilli hasta yönlendirme personeli işe alınacak ve mültecilerle doğrudan irtibatta olan 2,520 sağlık personeli göçmen sağlığı konularında eğitime tabi tutulacaktır.
 • Geliştirilen, dağıtımı yapılan ve göçmen sağlık merkezlerinde kullanılan bilgilendirme, eğitim, iletişim (IEC) materyalleri yoluyla 2 milyon mültecinin sağlık okuryazarlığı ve önleyici sağlık hizmetleri talepleri arttırılacaktır.

Temel Faaliyetler

 • Mültecilere yönelik temel sağlık hizmetlerinin iyileştirilmesi amacıyla göçmen sağlık merkezlerinin kurulması.
 • Suriyeli mülteci nüfusunun en yoğun olduğu illerde ruh sağlığı hizmetlerinin desteklenmesi amacıyla ruh sağlığı merkezlerinin kurulması.
 • Mülteci çocuklar ve kadınların sağlığını korumak amacıyla vitamin/mineral takviyesi, doğum kontrol malzemeleri ve aşı desteği sağlanması. 
 • Ulaşılması güç mülteci topluluklarına mobil sağlık hizmetleri sunulması.
 • Suriyeli mülteci nüfusunun en yoğun olduğu illerde ikinci basamak sağlık kurumları ve yoğun bakım ünitelerine tıbbi ekipman ve araç-gereç tedarik edilmesi. 
 • Tıbbi personel ve destek personelinin istihdam edilmesi ve maaşlarının ödenmesi.
 • Sağlık hizmet sunucuları ve sağlık aracılarına eğitim verilmesi.
 • Sağlık hizmetlerine talebin arttırılması amacıyla önerilen başlıca faaliyetler.
 • Suriyeli mültecilerin sağlık okur-yazarlığının arttırılması amacıyla bilgilendirme, eğitim ve iletişim materyalleri geliştirilmiş ve yaygınlaştırılmıştır. 
 • Sağlık aracıları (hasta yönlendirme personeli) ve destek personelinin istihdam edilmesi.
   

Temmuz 2018 İtibarı ile Projenin İlerleme Durumu

İlerleme Durumu

Devam ediyor