fbpx Hatay Devlet Hastanesi İnşaatı | AB Türkiye

Hatay Devlet Hastanesi İnşaatı

Genel Bilgiler

Projenin adı

Hatay Devlet Hastanesi İnşaatı

Öncelik alanı

Sağlık

Odak öncelik alanı

Sağlık

Uygulayıcı ortak
(Sözleşmeyi imzalayan)

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)

Projeyi Uygulayan Ortaklar

Sağlık Bakanlığı

Süre (ay)

42 ay (Başlangıç tarihi: 01.01.2018)

AB katkısı (Avro)

40,000,000 Avro Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) - Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'ndan (IPA) sağlanan fonlarla

Proje Özeti

Genel hedefler

Dörtyol'da bir devlet hastanesinin inşası ve donatılmasıyla Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin (GKaS) ve ev sahibi toplulukların Hayat ilinde ikinci düzey sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmaktır.

Özel hedef(ler)


Projenin özel amaçları:

1. Sağlık hizmetleri piramidinde ikinci düzey sağlık hizmet kalitesinin artırılmasına katkıda bulunarak Hatay'a yoğun bir şekilde akın eden GKaS nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çaba gösteren Türk kurumlarına destek olmak,

2. Ev sahibi toplulukların mültecileri kabulünü kolaylaştırmak amacıyla mültecilerin ikinci düzey sağlık hizmetlerine erişimini artırırken, sağlık hizmeti alabilmek için yaşanan rekabetin azaltılması.

Yer

Hatay

Hedef gruplar

Hatay nüfusu

Beklenen sonuçlar

1. GKaS ve ev sahibi topluluklar için Dörtyol'da en az 250 yatak kapasiteli bir devlet hastanesinin inşa edilmesi.

2. Sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve verimliliğinin artırılması ve hastaların, Hatay ilindeki ikinci düzey sağlık altyapıları ve hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması.

Temel faaliyetler

1. Anahtar teslim hastane projesinin ihalesi, inşası ve donatılması.

2. Mali ve teknik izleme, tıbbi teknik yardım ile iletişim ve görünürlük faaliyetleri de dahil olmak üzere teknik yardım hizmetleri.

31 Aralık 2019 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme durumu

Devam ediyor

Tesis sonuçları çerçevesinde ilerleme

PROJENİN BAŞINDAN İTİBAREN TOPLAM DEĞER (Kümülatif Göstergeler²)

  • Devlet hastanelerinin inşaatında 71,43 kilit uygulama adımı tamamlandı