Hatay Devlet Hastanesi İnşaatı

Genel Bilgiler

Proje Başlığı

Hatay Devlet Hastanesi İnşaatı

Öncelik Alanı

Sağlık Altyapısı

Uygulayıcı Ortak

Fransız Kalkınma Ajansı (AFD)

Yararlanıcı(lar)

Sağlık Bakanlığı (SB)

Süre (ay)

42 ay (Başlangıç tarihi: 01.01.2018)

AB Katkısı (Avro)

40,000,000 Avro Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) - Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'ndan (IPA) sağlanan fonlarla

   

Proje Özeti

Temel Amaçlar

Projenin genel amacı, Dörtyol'da bir devlet hastanesinin inşası ve donatılmasıyla Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin (GKaS) ve ev sahibi toplulukların Hayat ilinde ikinci düzey sağlık hizmetlerine erişimlerini kolaylaştırmaktır. Projenin özel amaçları şunlardır:

1. Sağlık hizmetleri piramidinde ikinci düzey sağlık hizmet kalitesinin artırılmasına katkıda bulunarak Hatay'a yoğun bir şekilde akın eden GKaS nüfusun ihtiyaçlarını karşılayabilmek için çaba gösteren Türk kurumlarına destek olmak,

2. Ev sahibi toplulukların mültecileri kabulünü kolaylaştırmak amacıyla mültecilerin ikinci düzey sağlık hizmetlerine erişimini artırırken, sağlık hizmeti alabilmek için yaşanan rekabetin azaltılması.

Yer

Hatay

Hedef Gruplar

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (GKaS) ve Ev Sahibi Topluluklar

Beklenen Sonuçlar

1. GKaS ve ev sahibi topluluklar için Dörtyol'da en az 250 yatak kapasiteli bir devlet hastanesinin inşa edilmesi.
2. Sağlık hizmetlerinin kalitesinin ve verimliliğinin artırılması ve hastaların, Hatay ilindeki ikinci düzey sağlık altyapıları ve hizmetlerine erişiminin kolaylaştırılması.

Temel Faaliyetler

1. Anahtar teslim hastane projesinin ihalesi, inşası ve donatılması.
2. Mali ve teknik izleme, tıbbi teknik yardım ile iletişim ve görünürlük faaliyetleri de dahil olmak üzere teknik yardım hizmetleri.

Temmuz 2018 İtibarı ile Projenin İlerleme Durumu

İlerleme Durumu

Devam ediyor