HOPES - Suriyeliler için Yüksek Öğrenim ve Mesleki Eğitim İmkanları ve Perspektifleri

Genel Bilgiler

Projenin adı

HOPES - Suriyeliler için Yüksek Öğrenim ve Mesleki Eğitim İmkanları ve Perspektifleri

Öncelik alanı

Yüksek Öğrenim

Uygulayıcı Ortak

Deutscher Akademischer Austauschdienst (DAAD) ve aşağıdaki konsorsiyum ortakları: British Council, Campus France, EP-Nuffic

Türkiye’deki uygulama ortağı: Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB)

Yararlanıcı(lar)

Yüksek öğrenim çağındaki Suriyeli mülteciler, dezavantajlı genç Türkler ve üniversite personeli.

Süre (ay)

43 (Başlangıç tarihi: 26 Nisan 2016)

AB Katkısı (Avro)

Toplam 11.999.879 avro (birden çok ülke için) içinden 2.700.000 avro FRIT-EUTF (Türkiye’deki Mülteci Tesisleri-AB Güven Fonu) fonlaması kapsamında Türkiye’ye tahsis edilmiştir.

 

 

Proje Özeti

Temel Amaçlar

Genel amaç, genç Suriyelilerin bakış açılarını geliştirmek ve Suriye’deki kriz sonrası yeniden yapılanma hazırlığına katkıda bulunmaktır.
Özel amaç, katılımı artırmak ve savunmasız Suriyeli gençlerin yanı sıra ev sahibi topluluklar için komşu bölgede kaliteli mesleki ve yüksek eğitim fırsatlarına daha iyi erişim sağlamaktır.

Yer

Türkiye’de İstanbul, Karabük, Adana ve Gaziantep Üniversiteleri

Hedef Gruplar

Yüksek öğrenim çağındaki Suriyeli mülteciler, dezavantajlı genç Türkler ve üniversite personeli.

Beklenen sonuçlar

1. Yenilikçi mesleki eğitim seçenekleri de dâhil olmak üzere, sertifikalı ve tanınmış yüksek öğretim programlarına ve eğitim kurslarına giderek artan sayıda Suriyeli öğrencinin kaydolması ve eğitilmesi.

2. Yüksek öğretim kurumlarının kapasitesinin ve genç Suriyeliler ile diğer hassas grupların daha fazla sayıda yüksek öğrenim ve mesleki eğitim fırsatına erişme kapasitesinin önemli ölçüde iyileştirilmesi.

3. Genç Suriyelilere yüksek öğrenim ve mesleki eğitime yönelik mevcut fırsatlar hakkında bilgi verip destek sağlayan bir danışma mekanizması oluşturulması.

 4. Suriye kriziyle ilgili yüksek öğrenim ve mesleki eğitim sektöründeki müdahalelerin, paydaş diyaloğu, ağlar ve bilgi araçlarıyla daha iyi koordine edilmesi.

Temel Faaliyetler

1. Eğitim danışmanlığının sağlanması.

2. Üniversite burslarının sağlanması.

3. Yüksek Öğrenim İngilizce Erişim Programının Sağlanması.

4. Yüksek öğretim programlarında kayıtlı, eğitilen Suriyeli öğrenci sayısını artırmayı amaçlayan kısa projeler için bir teklif çağrısı yapılması.

5. Paydaş diyaloğunun, ağların ve bilgi araçlarının organizasyonu.

Başlıca Sonuçlar

1. 8.400 kişiye danışmanlık hizmeti verildi.

2. Dört ortak kurum aracılığıyla 89 öğrenciye burs verildi.

  3. Yüksek Öğrenim İngilizce Erişim Programında beş ortak kurumun katılımıyla 1.650 öğrenci ve 64 öğretmen eğitildi.

 4. Teklif Çağrısı kapsamında verilen 10 proje seçildi.

5. Dört paydaş diyaloğuna 100 kişi katıldı.

 

 

Temmuz 2018 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme Durumu

Devam ediyor