Kilis 327 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi Yatırımı

 

Genel Bilgiler

Proje Başlığı

Kilis 327 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi Yatırımı

Öncelik Alanı

Sağlık Altyapısı

Uygulayıcı Ortak

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)

Yararlanıcı(lar)

Sağlık Bakanlığı (SB)

Süre (ay)

44 ay (Başlangıç tarihi: 13.11.2017)

AB Katkısı (Avro)

50,000,000 Avro Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) - Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'ndan (IPA) sağlanan fonlarla

   

Proje Özeti

Temel Amaçlar

Projenin genel amacı, mevcut sağlık altyapısı ve hizmetleri üzerindeki baskıyı hafifletirken, Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin (GKaS'ler) ve ev sahibi toplulukların sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmaktır.
Projenin özel amacı ise, Suriyeli mültecilere ve ev sahibi topluluklara hizmet edecek şekilde en az 300 yatak kapasiteli ikinci bir devlet hastanesinin inşa edilmesiyle ve donatılmasıyla Kilis'teki sağlık hizmetlerinin fiziksel kapasitesini artırmaktır.

Yer

Kilis

Hedef Gruplar

Suriyeli mülteciler ve Kilis'teki ev sahibi topluluklar.

Beklenen Sonuçlar

1. Kilis'te ikinci bir devlet hastanesinin inşa edilmesi ve donatılması.
2. Kilis'teki hastane yatak kapasitesinin en az 300 yatak artırılması.
3. Kilis'te sağlık hizmetinde kullanılan binaların kalite ve erişilebilirliğinin artırılması.

Temel Faaliyetler

1. Yeni devlet hastanesinin inşaatı ve ekipmanlarının tedariki.
2. Proje uygulamasının teknik ve finansal takibi.
3. İletişim ve görünürlük faaliyetleri.

   

Temmuz 2018 İtibarı ile Projenin İlerleme Durumu

İlerleme Durumu

Devam ediyor