fbpx Kilis 327 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi Yatırımı | AB Türkiye

Kilis 327 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi Yatırımı

Genel Bilgiler

Projenin adı

Kilis 327 Yataklı Yeni Devlet Hastanesi Yatırımı

Öncelik alanı

Sağlık

Odak öncelik alanı

Sağlık

Uygulayıcı ortak
(Sözleşmeyi imzalayan)

Avrupa Konseyi Kalkınma Bankası (CEB)

Projeyi Uygulayan Ortaklar

Sağlık Bakanlığı

Süre (ay)

56 (Başlangıç tarihi: 13/11/2017)

AB katkısı (Avro)

50,000,000 Avro Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) - Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'ndan (IPA) sağlanan fonlarla

Proje Özeti

Genel hedefler


M
evcut sağlık altyapısı ve hizmetleri üzerindeki baskıyı hafifletirken, Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin (GKaS'ler) ve ev sahibi toplulukların sağlık hizmetlerine ulaşımını kolaylaştırmaktır.

Özel hedef(ler)


Suriyeli mültecilere ve ev sahibi topluluklara hizmet edecek şekilde en az 300 yatak kapasiteli ikinci bir devlet hastanesinin inşa edilmesiyle ve donatılmasıyla Kilis'teki sağlık hizmetlerinin fiziksel kapasitesini artırmaktır.

Yer

Kilis

Hedef gruplar

Kilis'teki Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluk.

Beklenen sonuçlar

1. Kilis'te ikinci bir devlet hastanesinin inşa edilmesi ve donatılması.

2. Kilis'teki hastane yatak kapasitesinin en az 300 yatak artırılması.

3. Kilis'te sağlık hizmetinde kullanılan binaların kalite ve erişilebilirliğinin artırılması.

Temel faaliyetler

1. Yeni devlet hastanesinin inşaatı ve ekipmanlarının tedariki.

2. Proje uygulamasının teknik ve finansal takibi.

3. İletişim ve görünürlük faaliyetleri.

31 Mart 2020 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme durumu

Devam ediyor

Tesis sonuçları çerçevesinde ilerleme

PROJENİN BAŞINDAN İTİBAREN TOPLAM DEĞER (Kümülatif Göstergeler²)

  • Devlet hastanelerinin inşaatında 71,43 kilit uygulama adımı tamamlandı