Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim 1

Genel Bilgiler

Proje Başlığı

Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim 1

Öncelik Alanı

Eğitim Altyapısı

Uygulayıcı Ortak

Alman Kalkınma Bankası (Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW)

Yararlanıcı(lar)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilgili valilikler

Süre (ay)

35 ay (Başlangıç Tarihi: 29.12.2016)

AB Katkısı (Avro)

70,174,976 Avro AB Güven Fonu'ndan (EUTF) sağlanan fonlarla

   

Proje Özeti

Temel Amaçlar

Projenin genel amacı, özellikle çocukların eğitimi olmak üzere, yerlerinden edilmiş kişilerin uzun vadeli gelişim ihtiyaçlarını karşılamaktır. Projenin özel amaçları şunlardır:
1. Suriyeli ve Türk çocuk ve gençlerin kapsayıcı ve kaliteli ilk ve orta öğretim fırsatlarına erişimlerini artırmak.

2. MEB'in uluslararası bağışçılar ve finans kuruluşlarıyla işbirliğine yönelik uygulama ve yönetim kapasitesini artırmak ve okullar için ortak tasarım kriterleri geliştirmek.

Yer

Adana, Adıyaman, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mersin, Mardin, Osmaniye, Şanlıurfa

Hedef Gruplar

Mültecilerin yoğun olarak yaşadığı illerdeki, okul çağındaki (5-17 yaş) Suriyeli ve gerektiği durumlarda Türk çocuklar 

Beklenen Sonuçlar

1. 30 okulun inşası, mobilya ve ekipmanlarının tamamlanması ve eğitime hazır hale getirilmesi.
2. Mültecilerin şartlarına göre değişen ortak gereksinimlere uygun okul projelerinin entegrasyonunun ve uygulamasının MEB tarafından yürütülmesi.

Temel Faaliyetler

Yeni okulların inşası ve donanımı ile MEB'e teknik destek sağlanması.

   

Temmuz 2018 İtibarı ile Projenin İlerleme Durumu

İlerleme Durumu

Devam ediyor