fbpx Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim II | AB Türkiye

Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim II

Genel Bilgiler

Proje Başlığı

Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim II

Öncelik Alanı

Eğitim Altyapısı

Uygulayıcı Ortak

Alman Kalkınma Bankası (Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW)

Yararlanıcı(lar)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilgili valilikler

Süre (ay)

55 ay (Başlangıç Tarihi: 05.12.2016)

AB Katkısı (Avro)

255,000,000 Avro Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) - Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'ndan (IPA) sağlanan fonlarla

   

Proje Özeti

Temel Amaçlar

Projenin genel amacı, özellikle çocukların eğitimi olmak üzere, yerlerinden edilmiş kişilerin uzun vadeli gelişim ihtiyaçlarını karşılamaktır.

Projenin özel amaçları şunlardır:

1. Suriyeli ve Türk çocukların ve gençlerin kapsayıcı ve kaliteli ilk ve orta öğretim fırsatlarına erişimlerini artırmak.

2. MEB'in uluslararası bağışçılar ve finans kuruluşlarıyla işbirliğine yönelik uygulama ve yönetim kapasitesini artırmak ve okullar için ortak tasarım kriterleri geliştirmek.

Yer

Adıyaman, Diyarbakır, Gaziantep, Mardin, Şanlıurfa, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Mersin, Osmaniye ve mülteci krizinden en çok etkilenen diğer iller.

Hedef Gruplar

Mülteci yoğunluğunun yüksek olduğu illerde yaşayan okul çağındaki (5-17 yaş) geçici koruma altındaki Suriyeli çocuklar ve gerektiği durumlarda Türk çocuklar

Beklenen Sonuçlar

1. 129 okulun inşası, mobilya ve ekipmanlarının tamamlanması ve eğitime hazır hale getirilmesi.
2.Mültecilerin şartlarına göre değişen ortak gereksinimlere uygun okul projelerinin entegrasyonunun ve uygulamasının MEB tarafından yürütülmesi.

Temel Faaliyetler

Yeni okulların inşası ve donanımı ile MEB'e teknik destek sağlanması.

   

Temmuz 2018 İtibarı ile Projenin İlerleme Durumu

İlerleme Durumu

Devam ediyor