fbpx Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim III | AB Türkiye

Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim III

Genel Bilgiler

Projenin adı

Kriz Zamanlarında Herkes İçin Eğitim III

Öncelik alanı

Eğitim

Odak öncelik alanı

Eğitim

Uygulayıcı ortak
(Sözleşmeyi imzalayan)

Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW)

Projeyi Uygulayan Ortaklar

Milli Eğitim Bakanlığı

Süre (ay)

42 (Başlama tarihi: 10/08/2019)

AB katkısı (Avro)

FRIT2 - IPA fonu kapsamında 100.000.000 Avro tahsis edilmiştir.

Genel hedefler

Odak illerde Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve ev sahibi öğrenciler için eğitime erişimi artırmak.

Özel hedef(ler)

Eylemin spesifik hedefleri şunlardır:

1) 32.860 öğrenci kapasitesine olanak sağlamak için Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ile ev sahibi çocuklar için güvenli ve kaliteli okulların ve halk eğitim merkezlerinin inşa edilerek okul kapasitesinin artırılması.

2) Uluslararası en iyi uygulamaları kapsayan okulların tasarlanması ve inşa edilmesi için MEB’in geliştirilen kapasitesinin ortaya konması.

Yer

Şanlıurfa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Adana, Kahramanmaraş, Mersin, Diyarbakır, Kilis, Mardin, Osmaniye, Ankara, Bursa, İzmir, Kayseri, Konya, Adıyaman, Kocaeli, Malatya

Hedef gruplar

Eylemin hedef grubu, 3-17 yaş aralığındaki Suriyeli ve Türk çocuklar olacaktır.

Beklenen sonuçlar

1. Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve ev sahibi çocuklar için kaliteli eğitim altyapısının ve donanımın sağlanması;

2. Teknik uzmanlık sağlanarak ve bilgi paylaşımı kolaylaştırılarak MEB’in personel kapasitesinin desteklenmesi.

Temel faaliyetler

1. Yaklaşık 10 ilkokulun ve ortaokulun, 170 anaokulunun (nihai okul sayısı, anaokul başına düşen ortalama sınıf sayısına bağlıdır) ve 1 halk eğitim merkezinin inşa edilmesi;

2. Etkinlikler/tasarım çalıştayları/seminerler/çalışma ziyaretleri aracılığıyla bilgi paylaşımının kolaylaştırılarak bireysel proje danışmanlarının tedarik edilmesi, yenilikçi ve sürdürülebilir model tasarımlarına göre yaklaşık 10 pilot okulun (181 okul arasından) inşa edilmesi.

31 Mart 2020 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme durumu

Devam ediyor

Tesis sonuçları çerçevesinde ilerleme