Lübnan, Ürdün ve Türkiye'deki Ev Sahibi Topluluklarda Yaşayan veya Suriyeli Korunmasız Çocuklar İçin Eğitim ve Koruma Programı

Genel Bilgiler

Projenin adı

Lübnan, Ürdün ve Türkiye'deki Ev Sahibi Topluluklarda Yaşayan veya Suriyeli Korunmasız Çocuklar İçin Eğitim ve Koruma Programı

Öncelik alanı

Eğitim

Uygulayıcı Ortak

Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNICEF)

Yararlanıcı(lar)

Milli Eğitim Bakanlığı, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, GAP İdaresi, Türk Kızılayı

Süre (ay)

12 ay (Başlangıç tarihi: 1 Ocak 2018)

AB Katkısı (Avro)

FRIT-EUTF kaynaklarından (birden fazla ülke için) sağlanan toplam 107.900.000 Avro içinden 31.382.891 Avro Türkiye’ye tahsis edilmiştir.

 

 

Proje Özeti

Temel Amaçlar

Bu ortaklığın genel amacı, Suriye krizinden etkilenen, Lübnan, Ürdün ve Türkiye'de bulunan çocuk ve gençlerden oluşan bir kuşağın geleceğine yatırım yapmaktır.
Türkiye'de bu faaliyetler, iki koşullu eylem üzerinden yürütülmektedir. Bu eylemler, Türk ve Suriyeli çocukların ve gençlerin kaliteli eğitime sürekli ve kapsayıcı bir şekilde erişmesini sağlayarak ve kız çocukları başta olmak üzere okul çağında olmayan çocuklara odaklanmak suretiyle koruyucu bir ortam ve katılım olanakları sunarak Suriyeli mülteci akınına cevap verebilmesi için Türk hükümetini destekleyen EUTF tarafından fonlanmaktadır.

Yer

Türkiye'nin güneydoğu illerine öncelik verilmekle birlikte, programın coğrafi kapsamı, son iki yıldaki iç göçler neticesinde artık daha fazla mültecinin yaşadığı batı illerini de (örn. Ankara, İstanbul ve İzmir) kapsayacak şekilde ülke geneline genişletildi.

Hedef Gruplar

Ergenler ve eğitim personeli de dahil olmak üzere mülteci ve Türk çocuklar.

Beklenen sonuçlar

 • Örgün eğitim fırsatlarına erişim sürdürülmekte ve artırılmakta; geçici koruma altındaki Suriyeli çocuklar için yeterli, elverişli ve çocuklara uygun bir öğrenme ortamı sağlanmaktadır.
 • Suriyeli çocuklar ile savunmasız Türk çocuklar için kapsayıcı eğitimin kalitesi iyileştirilmektedir.
 • Mülteci gençler ve genç Türk öğrenciler için okul ve toplum temelli Erken Çocukluk Eğitimi fırsatları genişletilmektedir.

 

 • Çocukların korunması konusunda niteliğin artırılması amacıyla toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadele ve psiko-sosyal destek hizmetleri artırılmakta ve özel çocuk koruma müdahalelerinin kalitesi iyileştirilmektedir
  .
 • Türk ve Suriyeli ergen ve gençler için olumlu etkileşim olanakları genişletilmektedir.

Temel Faaliyetler

 • Geçici Eğitim Merkezlerinde çalışan Suriyeli gönüllü öğretmenlere öğretmen teşvikleri sağlanması.
 • Geçici Eğitim Merkezlerinde güvenli, sağlıklı ve elverişli öğrenme ortamlarının sağlanması için okul bakım maliyetlerine katkıda bulunulması.
 • Suriyeli ve Türk çocuklara gerekli öğrenme materyallerinin sağlanması.
 • Meslek içi eğitim olanaklarıyla Suriyeli ve Türk eğitim personelinin kaliteli kapsayıcı eğitim verme kapasitesinin güçlendirilmesi.
 • Mülteci gençler ve genç Türk öğrencilere okul ve toplum temelli Erken Çocukluk Eğitimi sağlanması.
 • Farklı disiplinlere yönelik ve kaliteli çocuk koruma hizmetlerinin yanı sıra aşağıdaki hizmetleri sunan toplum temelli merkezler ağının sürdürülmesi: toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadele, psiko-sosyal destek programları, ergen programları, özel çocuk koruma hizmetlerine yönlendirme yapılması ve bu hizmetlerin sağlanması ile çocuklar, ebeveynler ve bakıcılar için farkındalık çalışmaları.
 • Türk ve Suriyeli ergen ve gençler için toplum temelli sosyal uyum programlarının uygulanması ve akranlar arası bilgi aktarımı olanaklarının sağlanması.

Başlıca Sonuçlar

 • 1.600 öğretmene aylık finansal teşvik verilecektir.
 • En az 80.000 çocuk Geçici Eğitim Merkezlerine sunulacak okul bakım desteğinden faydalanacaktır.
 • 80.000 çocuk eğitim materyallerinden faydalanacaktır.
 • 8.000 eğitim personeli eğitim alacaktır.
 • Toplum temelli Erken Çocukluk Eğitimi programlarına 4.000 çocuk kaydedilecektir.
 • En az yedi Kız Çocuk Güvenliği Merkezi, Genç Dostu Merkez ile Çocuk ve Aile Destek Merkezleri kurulacaktır.
 • Çocuk koruma ve psiko-sosyal destek programlarına en az 20.000 çocuk (kız/erkek) katılacaktır.
 • Çocuk koruma kapsamında ihtiyaç sahibi en az 7.000 çocuk belirlenecek ve değerlendirilecektir.
 • 8.000 Suriyeli ve Türk ergen ve gençler, sosyal uyum programlarına katılacaktır.

 

 

Temmuz 2018 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme Durumu

Devam ediyor