fbpx Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi | AB Türkiye

Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi

Genel Bilgiler

Projenin adı

Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi

Öncelik alanı

Sosyo-Ekonomik, Geçim

Odak öncelik alanı

Geçim

Uygulayıcı ortak
(Sözleşmeyi imzalayan)

Alman Kalkınma Bankası (Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW)

Projeyi Uygulayan Ortaklar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

Süre (ay)

43 (Başlangıç tarihi: 16/11/2017)

AB katkısı (Avro)

50,000,000 Avro Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) - Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'ndan (IPA) sağlanan fonlarla

Proje Özeti

Genel hedefler


Suriyeli mültecilerin ve Türk ev sahibi toplulukların istihdam edilebilirliklerini ve niteliklerini geliştirerek ekonomik ve sosyal bütünleşme sağlamak.

Özel hedef(ler)


Geçici Koruma altındaki Suriyeli gençlerin (GKaS) ve Türk gençlerinin kapsayıcı ve kaliteli mesleki ve teknik eğitim-öğretime (MTE) erişimlerini artırmak
.

Yer

Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kilis, Mersin, Şanlıurfa.

Hedef gruplar

Ergenlik çağındaki Suriyeli ve Türk gençler (9-12. sınıf, 14-17 yaş)

Beklenen sonuçlar

1. Mesleki Eğitim ve Öğretim (MEÖ) kurumlarındaki atölyelerde gerekli ekipmanın temini, kurulumu ve uygun şekilde kullanılması.

2. GKaS öğrencilerine sağlanacak ulaşım, yemek ve eğitim-öğretim materyallerini içeren destek paketleri aracılığıyla bu öğrencilerin mesleki eğitime erişimi.

3. İletişim ve bilgilendirme faaliyetleri yoluyla ergenlik çağındaki GKaS ve Türk gençlerinin MTE olanakları hakkında farkındalık geliştirmesi.

Temel faaliyetler

1. Okulların belirlenmesi ve ihtiyaç tespitlerinin yapılması.

2. Ergenlik çağındaki Suriyeli ve Türk gençler arasında Mesleki Eğitim ve Öğretimin (MEÖ) öğrenci destek paketleri aracılığıyla desteklenmesi.

3. Ergenlik çağındaki Suriyeli ve Türk gençler ve aileleri ile özel şirketler ve meslek birlikleri için MEÖ fırsatlarına dair Farkındalık Artırma Faaliyetleri yürütülmesi.

31 Mart 2020 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme durumu

Devam ediyor

Tesis sonuçları çerçevesinde ilerleme

PROJENİN BAŞINDAN İTİBAREN TOPLAM DEĞER (Kümülatif Göstergeler²)

• (Rapor Edilmedi) Mevcut okullar standartlara uygun geliştirildi.

RAPORLAMA TARİHİNDE GÜNCEL DEĞER (Anlık Göstergeler³)

  • 3.014 Suriyeli mülteci ve genç ulaşım hizmetlerine kaydoldu.
  • 53.186 Suriyeli mülteci ve ev sahibi topluluk öğrencisi Mesleki Eğitim ve Öğretim kurumlarına kaydoldu.