Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi

Genel Bilgiler

Proje Başlığı

Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum Projesi

Öncelik Alanı

Sosyo-Ekonomik Destek

Uygulayıcı Ortak

Alman Kalkınma Bankası (Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW)

Yararlanıcı(lar)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

Süre (ay)

43 ay (Başlangıç tarihi: 14.11.2017)

AB Katkısı (Avro)

50,000,000 Avro Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) - Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'ndan (IPA) sağlanan fonlarla

   

Proje Özeti

Temel Amaçlar

Projenin genel amacı, Suriyeli mültecilerin ve Türk ev sahibi toplulukların istihdam edilebilirliklerini ve niteliklerini geliştirerek ekonomik ve sosyal bütünleşme sağlamaktır.
Projenin özel amacı ise, Geçici Koruma altındaki Suriyeli gençlerin (GKaS) ve Türk gençlerinin kapsayıcı ve kaliteli mesleki ve teknik eğitim-öğretime (MTE) erişimlerini artırmaktır.

Yer

Mültecilerin yoğun olarak yaşadığı 8 il: Adana, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kilis, Mersin, Şanlıurfa.

Hedef Gruplar

Ergenlik çağındaki Suriyeli ve Türk gençler (9-12. sınıf, 14-17 yaş)

Beklenen Sonuçlar

1. Mesleki Eğitim ve Öğretim (MEÖ) kurumlarındaki atölyelerde gerekli ekipmanın temini, kurulumu ve uygun şekilde kullanılması.
2. GKaS öğrencilerine sağlanacak ulaşım, yemek ve eğitim-öğretim materyallerini içeren destek paketleri aracılığıyla bu öğrencilerin mesleki eğitime erişimi.
3. İletişim ve bilgilendirme faaliyetleri yoluyla ergenlik çağındaki GKaS ve Türk gençlerinin MTE olanakları hakkında farkındalık geliştirmesi.

Temel Faaliyetler

1. Okulların belirlenmesi ve ihtiyaç tespitlerinin yapılması.
2. Ergenlik çağındaki Suriyeli ve Türk gençler arasında Mesleki Eğitim ve Öğretimin (MEÖ) öğrenci destek paketleri aracılığıyla desteklenmesi.
3. Ergenlik çağındaki Suriyeli ve Türk gençler ve aileleri ile özel şirketler ve meslek birlikleri için MEÖ fırsatlarına dair Farkındalık Artırma Faaliyetleri yürütülmesi.

   

Temmuz 2018 İtibarı ile Projenin İlerleme Durumu

İlerleme Durumu

Devam ediyor