Mobilya Üretim Altyapısını Güçlendirme Projesi (Mobitek)

Bu Proje, KOBİ’lerin kendi özgün tasarımlarını ürünlere dönüştürmeleri için gerekli üretim desteği ve iş geliştirme hizmetlerindeki boşluğu doldurmaktadır. Proje, KOBİ’lerin rekabet gücü, üretkenlik, pazarlama becerileri ve ürün geliştirme kapasiteleri gibi özelliklerini artırmayı ve Kayseri’de bulunan ve mobilya imalat sektörünün çeşitli üretim aşamalarında faaliyet gösteren 1.500’den fazla KOBİ’ye hizmet sunmayı hedeflemektedir.

Bölgedeki KOBİ’lerin, masif ahşap mobilyalara olan yüksek talebe cevap verebilmeleri için pazarlama ve dış ticareti de içeren birçok konuda muhtelif eğitim programlarına ve rehberliğe ihtiyaçları bulunmaktadır.

Proje kapsamında inşa edilen ortak kullanım tesisi, dev mobilya üreticileri tarafından kullanılanlara benzer bir makine parkı ihtiyacına çözüm getirmiştir. Tesis sayesinde, KOBİ’ler ham maddeden başlayarak son ürüne kadar tüm üretim aşamalarını gerçekleştirebilmektedir.

Tesisin bir diğer kritik hizmeti de “iş geliştirme” süreçleridir. Yeni tesiste, yerel mobilya üreticilerine pazarlama ve dış ticaret konularında eğitim programları sunulmaktadır. MOBİTEK bünyesindeki çeşitli bölümlerden KOBİ’lere sağlanan sosyal, teknik, üretimsel ve iletişim teknolojileriyle ilgili destekler, tesisin kurumsal altyapısının geliştirilmesini ve sürdürülebilirliğini de sağlamaktadır. Proje, Kayseri Mobilya Sektörünün 2023 hedeflerine ulaşılmasına katkıda bulunmaktadır.

 

Ulusal ve uluslararası ünlü mobilya markalarına ev sahipliği yapan Kayseri, ülke çapında satılan mobilyaların en az yüzde 40’ının ve Türkiye’nin mobilya ihracatının yüzde 35’inin üretildiği yerdir. Ancak Kayseri, gerçek kapasitesinin altında bir performans sergiliyor. KOBİ’ler, seri üretimle ilgili karşılaştıkları zorluklar nedeniyle büyük ölçekli siparişleri kabul edemiyorlar. Dünyada masif ahşap mobilyalara olan talebin artmasıyla birlikte, daha sofistike makinelere ve standart bir kaliteye duyulan ihtiyaç da artmaktadır. Diğer bir deyişle, gelişmiş bir makine parkının olmaması KOBİ’lerin rekabet gücünü önemli ölçüde azaltırken birçok küçük ölçekli işletmenin rekabete girmesi de imkansız hale gelmektedir.