fbpx Qudra Programı - Suriye ve Irak krizlerine yanıt olarak Suriyeli mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin ve ev sahibi toplulukların dayanıklılıklarının güçlendirilmesi | AB Türkiye

Qudra Programı - Suriye ve Irak krizlerine yanıt olarak Suriyeli mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin ve ev sahibi toplulukların dayanıklılıklarının güçlendirilmesi

Genel Bilgiler

Projenin adı

Qudra Programı - Suriye ve Irak krizlerine yanıt olarak Suriyeli mültecilerin, yerinden edilmiş kişilerin ve ev sahibi toplulukların dayanıklılıklarının güçlendirilmesi

Öncelik alanı

Eğitim, Sosyal Uyum

Odak öncelik alanı

Eğitim

Uygulayıcı ortak
(Sözleşmeyi imzalayan)

Alman Uluslararası İşbirliği Kurumu (GIZ - Gesselschaft fur Internationale Zusammenarbeit)

Projeyi Uygulayan Ortaklar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı (AÇSHB), yerel temel hizmet sağlayıcılar ve sivil toplum.

Süre (ay)

38.5 (Başlangıç tarihi: 15/06/2016)

AB katkısı (Avro)

FRIT-EUTF kaynaklarından (birden fazla ülke için) sağlanan toplam 74.600.000 Avro içinden 18.207.812 Avro Türkiye’ye tahsis edilmiştir.

Genel hedefler

Genel amaç, Suriyeli mülteci krizinin istikrarı bozan etkilerini hafifletmeye katkıda bulunmak ve mültecileri ve mülteci idarelerini barındıran ev sahibi toplulukların ve mültecilerin ihtiyaçlarına daha iyi yanıt vermektir.

Özel hedef(ler)

Projenin, dördü Türkiye’yle ilgili beş özel hedefi bulunmaktadır:

1. Ürdün, Lübnan ve Türkiye’deki ev sahibi topluluklar ve Suriyeli mülteciler için okullardaki altyapı koşullarını iyileştirmek.

2. Özellikle gençler ve kadınlar için olamak üzere Ürdün, Lübnan ve Türkiye’deki ev sahibi topluluklar ve Suriyeli mülteciler için eğitimle ve ekonomiyle ilgili fırsatlar yaratacak beceri eğitimlerini geliştirmek.

3. Ürdün, Lübnan ve Türkiye’deki ev sahibi topluluklardaki mülteciler ve yerel nüfus arasındaki sosyal uyumu geliştirmek.

4. Diyaloğu ve yaygınlaştırmayı kolaylaştırmak.

Yer

Ürdün, Lübnan, Irak ve Türkiye (Adana, Gaziantep, Hatay, İstanbul, Kilis, Mersin, Şanlıurfa)

Hedef gruplar

Korunmaya muhtaç Suriyeli mülteciler ve bu ülkelerdeki ev sahibi topluluklar.

Beklenen sonuçlar

1. Suriyeli ve Türk vatandaşı çocukların devam ettiği okulların fiziksel altyapısı iyileştirildi.

2. Öğretmen ve öğrencilere eğitim ve öğrenim materyalleri sağlandı.

3. Suriyeli öğretmenlerin dil kapasiteleri güçlendirildi.


4. Türk vatandaşı ve Suriyeli öğrenciler arasında resmi ortamlardaki (yani okullar) sosyal uyum güçlendirildi.


5. Halk Eğitim Merkezlerinin öğretmenleri için, özellikle yetişkin eğitimi ve okula devam etmeyen gençlerin eğitimiyle ilgili yöntemler konusunda yeterlilikler geliştirildi.


6. Halk Eğitim Merkezleri tarafından sunulan, özellikle (serbest mesleklerde) istihdam olanaklarını artıran ve katılımcıları yaşam ve yeniden yapılandırma (mühendislik, inşaat, tesisat vb.) becerileriyle donatan nitelikleri kapsayan eğitim modülleri genişletildi.


7. Mülteci nüfusunun, Halk Eğitim Merkezlerine erişimi kolaylaştırıldı.


8. Çok Hizmetli Merkezlere erişim kolaylaştırıldı.

9. Türk vatandaşı ve Suriyeli çocuklar, kadınlar ve gençler beceri gelişimiyle güçlendirildi.

10. Mesleki ve yaygın eğitim faaliyetlerine 11.880 kişi katıldı.

11. Türk vatandaşı ve Suriyeli gençlere sosyo-kültürel/kültürlerarası faaliyetler ve mevcut ilgili mülteci hizmetleri hakkında bilgi verildi.

12. Türk vatandaşı ve Suriyeli gençlerin organize olma kapasiteleri güçlendirildi.

13. Türk vatandaşı ve Suriyeli gençlere sosyo-kültürel açıdan hassas kültürlerarası faaliyetler ve mevcut ilgili mülteci hizmetleri hakkında bilgi verildi.


14. Psiko-sosyal destek sağlandı.

Temel faaliyetler

1. Merkezi hükümetle birlikte Halk Eğitim Merkezlerinin belirlenmesi ve rehabilitasyonu/genişletilmesi.

2. Öğretmenlere öğretim kitleri, öğrencilereyse öğrenme kitleri temini.


3. Suriyeli öğretmenler için Türkçe dil eğitimi.


4. Müfredat dışı kapsayıcı kültürel faaliyetler ve spor faaliyetleri yapılması.


5. Okula devam etmeyen gençlere öğretmenlik yapacak öğretmenlerin yeterlilik şartları ve yetişkinler için öğrenme yöntemlerinde metodolojik altyapıya sahip öğretmen havuzunun eğitilmesi.


6. Yaşamsal beceri kapasitesinin güçlendirilmesi için yeni eğitim kursları geliştirmek ve oluşturmak.


7. Mültecilerin erişimini kolaylaştırma ve mesleki eğitim merkezi (PEC) kapasitesi oluşturma stratejisinin geliştirilmesi ve Arapça dil birimleri/arayüzlerin tanıtılması ve sürekli geliştirilmesi.

8. Kilis’teki Çoklu Hizmet Merkezi/Bağlı Hizmet Birimi binalarının yenileme ve restorasyon ihtiyaçlarının değerlendirilmesi.

9. Yerel halkın ihtiyaç ve beklentilerinin yanı sıra Çoklu Hizmet Merkezlerinin ve Bağlı Hizmet Birimlerinin ihtiyaçlarının ve koşullarının değerlendirilmesine göre yapılacak iyileştirmelerde ortakların desteklenmesi.


10. Türk vatandaşı ve Suriyeli gençlerin temsilcilerinin kültürel açıdan hassas liderlik ve akranlar arası yaklaşımlar konusunda eğitilmesi, merkezlerde sosyo-kültürel diyalogların düzenlenmesi.


11. Toplumsal merkezlerde ve mobil birimlerde eğitimli gençlik temsilcileri tarafından gençlikle ilgili kültürlerarası faaliyetlerin uygulanması ve mülteci topluluklarının katılımıyla da mülteci odaklı bilgilerin yayınlanması.


12. Hangi tür destek sağlanacağına dair açık kurallar doğrultusunda bağlı hizmet birimlerinde ve topluluk merkezlerinde kaliteli psiko-sosyal destek sağlanması.

31 Ağustos 2019 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme durumu

Tamamlandı

Tesis sonuçları çerçevesinde ilerleme

EYLEMİN BAŞLANGICINDAN İTİBAREN TOPLAM DEĞER (Birikimli Göstergeler)

• 889 mülteci çocuğun ve gencin örgün olmayan eğitime kaydolması

• 615 eğitim personelinin eğitilmesi

• Mevcut 17 okulun standartlarının iyileştirilmesi

• 577 mültecinin ruh sağlığı ve psiko-sosyal destek hizmetlerini alması

• 6.849 Suriyeli mültecinin ve ev sahibi topluluk üyesinin istihdam edilebilirlik becerileri eğitim programlarına katılması

• 26 operasyonel topluluk merkezinin desteklenmesi

• 61.657 mültecinin ve ev sahibi topluluk üyesinin sosyal uyum faaliyetlerine katılması

• 3.255 Suriyeli mültecinin örgün eğitim sistemi dışında Türk dili kursunu tamamlaması