Seçilmiş İllerde Yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (GKaS) ve Ev Sahibi Topluluklar için Ekonomik Fırsatların Güçlendirilmesi

Genel Bilgiler

Proje Başlığı

Seçilmiş İllerde Yaşayan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler (GKaS) ve Ev Sahibi Topluluklar için Ekonomik Fırsatların Güçlendirilmesi

Öncelik Alanı

Sosyo-Ekonomik Destek

Uygulayıcı Ortak

Dünya Bankası (WB)

Yararlanıcı(lar)

Türkiye İş Kurumu (İŞKUR)

Süre (ay)

48 ay (Başlangıç tarihi: 01.01.2018)

AB Katkısı (Avro)

5,000,000 Avro Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) - Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'ndan (IPA) sağlanan fonlarla

   

Proje Özeti

Temel Amaçlar

Projenin amacı, Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin (GKaS) yüksek oranda yaşadığı seçilmiş illerdeki iş yaratma ve girişimciliği destekleme kapasitesini güçlendirmek ve sonuçların değerlendirilmesinde Türkiye'ye yardımcı olmaktır.

Yer

Adana, Hatay, İstanbul, Şanlıurfa ve Mersin veya Gaziantep

Hedef Gruplar

Geçici koruma altındaki Suriyeliler ve Türkiye'deki ev sahibi topluluklar

Beklenen Sonuçlar

1. Beceriler ve yetkinlikler anlamında özel sektörün ihtiyaçlarını tespit etmek amacıyla GKaS'nin yoğun olarak yaşadığı illerde işverenlerin talep ettiği becerilerin değerlendirilmesi ve tüm paydaşlarla paylaşılması.

2. Kadın liderliğindeki sosyal girişimler için sürdürülebilir bir iş modeli geliştirilmesi.

3. Yoğun GKaS akışından etkilenen illerdeki GKaS ve Türk vatandaşları için iş yaratma ve girişimcilik destek programlarının etkinliğinin değerlendirilmesi.

Temel Faaliyetler

1. Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) teknik destek sağlanması:

(i) Kurumun, İşgücü Piyasası Talep Analizleri (LMDA) yürütme kapasitesinin artırılması; ve

(ii) Bu tarz araştırmalardan elde edilen bulguların diğer bilgi kaynaklarıyla (çevrimiçi iş arama dahil) karşılaştırılması için bir metodoloji geliştirilmesi.

2. Katılımcı paydaşları, pazar ihtiyaçlarına dayalı beceri-eğitimi tasarlama ve uygulama konusunda bilgilendirmek üzere yaygınlaştırma faaliyetleri de dahil olmak üzere bir beceri ve meslek değerlendirmesi uygulanması.

3. Kadınların liderlik ettiği sosyal girişimciliğin desteklenmesi için teknik yardım sağlanarak:

(i) GKaS arasındaki kadın girişimciler tarafından yürütülen sosyal girişim projeleri için sürdürülebilir bir iş modelinin geliştirilmesi ve uygulamak üzere hükümetin ve yerel yetkililerin desteklenmesi; ve

(ii) Sosyal girişim deneyimlerinin, başarıların ve zorlukların altında yatan faktörlerin belgelenmesi ve benzer girişimleri büyütmek için edinilen başlıca derslere ve çıkarımlara dikkat çekilmesi;

4. Potansiyel yararlanıcıların mevcut ve yeni girişimcilik teşviklerine erişimini kolaylaştırmak ve desteklemek üzere:

(i) Uygun GKaS ve Türk vatandaşlarının mevcut işlere erişimde ve girişimcilik destek programları oluştururken karşılaştıkları başlıca engellerin belirlenmesi ve bu engelleri ortadan kaldırmak için somut eylemler ortaya konulması,

(ii) Potansiyel yararlanıcıların (GKaS ve Türk vatandaşlarından) mevcut ve yeni girişimcilik teşviklerine erişimlerinin kolaylaştırılması ve geliştirilmesi için önceden belirlenmiş kamu kurumları özelinde bir strateji geliştirilmesi.

5. Potansiyel bir ölçek büyütme, değişiklik ortaya koyma ve dersler çıkarma amacıyla istihdam hizmetlerinin ve ALMP dizisinin etkilerini incelemek üzere bir değerlendirme yapılması.

6. Mikro-hibelerin değerlendirilmesi; tüm bunlar Geçici Koruma altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar için İstihdam Destek Projesi kapsamında gerçekleştirilecektir.

   

Temmuz 2018 İtibarı ile Projenin İlerleme Durumu

İlerleme Durumu

Devam ediyor