fbpx Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyonun Sağlanması için Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi (ENHANCER) | AB Türkiye

Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyonun Sağlanması için Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi (ENHANCER)

Genel Bilgiler

Projenin adı

Sürdürülebilir Sosyo-Ekonomik Entegrasyonun Sağlanması için Girişimcilik Kapasitesinin Geliştirilmesi (ENHANCER)

Öncelik alanı

Sosyo-Ekonomik, Geçim Kaynakları

Odak öncelik alanı

Geçim Kaynakları

Uygulayıcı ortak
(Sözleşmeyi imzalayan)

Uluslararası Göç Politikaları Geliştirme Merkezi (ICMPD)

Projeyi Uygulayan Ortaklar

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı

Süre (ay)

48 (Başlama tarihi: 23/12/2019)

AB katkısı (Avro)

FRIT2 - IPA fonu kapsamında 26.358.336 Avro tahsis edilmiştir.

Genel hedefler

İş ve geçim kaynağı olanaklarını artırarak Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin yerel ev sahibi topluluklara sosyo-ekonomik açıdan entegre edilmesine katkıda bulunmak.

Özel hedef(ler)

Spesifik hedefler şunlardır:

1. Yerel piyasanın ötesinde de ticareti yapılabilen yeni ürünlerin ve piyasaların oluşturulmasına olanak sağlayacak çevreyi ve desteği sağlayarak Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin ve ev sahibi topluluğun girişimci faaliyetlerinin artırılması.

2. Yerel girişimci ekosistemlerin Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluklar için daha etkili ve kapsayıcı hale getirilmesi.

3. Politika ve uygulama koordinasyonunun ulusal düzeyde geliştirilmesi.

Yer

İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Gaziantep, Adana, Mersin, Konya, Şanlıurfa, Kayseri ve Hatay

Hedef gruplar

KOBİ’ler, Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler, Ev Sahibi Topluluklar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Bölgesel Kalkınma Ajansları, belediyeler ve diğer kamu kurumları.

Beklenen sonuçlar

1. Geçici koruma Altındaki Suriyeliler ile yerel ev sahibi topluluklar arasında proje aracılığıyla 5.000 (potansiyel) girişimcinin eğitilmesi;

2. (Potansiyel) girişimcilerin iş ağlarının geliştirilmesi;

3. 200 girişimcinin danışmanlarla eşleştirilmesi;

4. 300 yeni işletmenin kurulması;

5. 100 yerel kurumun hibe alması;

6. 24 ortak kullanılan yerel tesisin kurulması ve işletmeye alınması;

7. 50 kurumdan 150 personelin kapasitesinin göç politikaları konusunda geliştirilmesi;

8. Yerel tedarik zincirlerinin kurumsal üretim ve pazarlama kanalları ile bağlantısının kurulması;

9. Yerel girişimci ekosistemlere ilişkin önceliklerin belirlenmesi;

10. Yerel kurumlar tarafından sağlanan girişimci hizmetlerin sunulmasının geliştirilmesi;

11. Ulusal girişimcilik ve ekonomik kalkınma-göç bağlantı noktası ile ilgili önceliklerin belirlenmesi;

12. Ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde kurumların, sosyo-ekonomik entegrasyona ilişkin politika koordinasyonlarını ve politika oluşturmalarını geliştirmesi;

13. Yerel düzeyde kurumların belirlenen politikaların uygulanmasını ve politika geliştirme için geri dönütlerin sağlanmasını geliştirmesi.

Temel faaliyetler

1. Yerel girişimci ekosistemlerin araştırılması;

2. Göçe hassas girişimci politikalar konusunda kurumların kapasitelerinin geliştirilmesi;

3. Potansiyel girişimciler için temel ve teknik eğitimlerin sunulması;

4. Potansiyel ve mevcut girişimcilerin eşleştirilmesi;

5. Potansiyel ve mevcut girişimcilere danışmanlık sunulması;

6. Sürdürülebilir teşvik ve fon oluşturma mekanizmasının kurulması;

7. Yerel girişimci topluluk merkezlerinin kurulması için hibelerin sağlanması;

8. Yeni işletmeler için hibelerin sağlanması;

9. Yerel kurumların girişimciler için hizmetlerini geliştirebilmeleri için hibelerin sağlanması;

10. Ulusal düzeyde kurumların ekonomik kalkınmalarını ve göç bağlarını yönetmeleri konusunda onlara teknik desteğin sağlanması;

11. Yerel kurullar çevresinde etkili yerel ekosistemlerin oluşturulabilmesi için kendi kendine işleyem bir mekanizmanın kurulması.

31 Mart 2020 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme durumu

Devam ediyor

Tesis sonuçları çerçevesinde ilerleme