fbpx Suriye Krizinden Etkilenen Beş Ülkedeki Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Korunmasızlıklarının Giderilmesi | AB Türkiye

Suriye Krizinden Etkilenen Beş Ülkedeki Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Korunmasızlıklarının Giderilmesi

Genel Bilgiler

Projenin adı

Suriye Krizinden Etkilenen Beş Ülkedeki Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Korunmasızlıklarının Giderilmesi

Öncelik alanı

Sağlık, Eğitim ve Geçim

Odak öncelik alanı

Geçim kaynakları

Uygulayıcı ortak
(Sözleşmeyi imzalayan)


Danimarka Kızılhaçı
 (DRC)

Projeyi Uygulayan Ortaklar

Türk Kızılayı Derneği (Kızılay), Uluslararası Kızılhaç Federasyonu (IFRC)

Süre (ay)

48.5 (Başlangıç tarihi: 15/12/2016)

AB katkısı (Avro)

Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) ve Avrupa Birliği Güven Fonu (EUTF) tarafından birden fazla ülkeye dağıtılacak toplam 49.290.000 Avroluk fonun 32.399.356 Avrosu Türkiye'ye tahsis edilmiştir.

Proje Özeti

Genel hedefler

Projenin genel amacı, savunmasız durumdaki mültecilerin ve Suriye krizinden etkilenen ülkelerde yaşayan ev sahibi toplulukların refah içinde, değişimlere ayak uydurmuş bir şekilde ve birlikte barış içinde yaşamalarına yardımcı olarak bölgedeki genel istikrara katkıda bulunmaktır.

Özel hedef(ler)

Yer

Ankara, İstanbul (Sultanbeyli and Bağcılar), Kocaeli, Konya, Kayseri, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Kahramanmaraş, Mersin, İzmir, Adana and Hatay’da bulunan 15 toplum destek merkezi

Hedef gruplar

210.000 mülteci ve ev sahibi topluluk üyesi

Beklenen sonuçlar

 • Suriye'den gelen mültecilerin ve ev sahibi toplulukların, mevcut riskler ve yerel çatışmalar karşısında daha özgüvenli ve dirençli olmaları.
 • Suriyeli mültecilerin ve ev sahibi toplulukların sağlık ve psiko-sosyal durumlarının iyileşmesi.
 • Türk Kızılayı'nın gerek kapasitesini gerekse mülteciler ve ev sahibi topluluklar arasında en savunmasız gruplara ulaşma kabiliyetini artırması.

Temel faaliyetler

 • İhtiyaç duyulan mesleki ve ticari beceri eğitimlerini belirlemek için paydaşlarla birlikte işgücü piyasası analiz çalışmalarını veya ihtiyaç tespit çalışmalarını başlatmak.
 • Devlet meslek eğitimi merkezleri ile iş bulma merkezlerini ve toplum destek merkezlerini eğitime destek vermeleri için donatmak.
 • Küçük işletmelerin gelişimi için mesleki eğitim ve destek sağlamak.
 • Sosyal uyum analizindeki bulgulara dayanarak, mülteciler ve ev sahibi topluluklar için sosyal uyuma yönelik girişimleri belirlemek.
 • Ev ziyaretleri, topluluk toplantıları ve sağlık konusunda bilinçlendirme kampanyalarıyla sağlık eğitimi faaliyetleri düzenlemek.
 • En izole durumdaki mültecilere ve ev sahibi topluluklara mobil temel sağlık hizmeti ulaştırmak ve ikincil sağlık hizmetleri için yönlendirme sistemi kurmak.
 • Gerek ev ortamında gerekse toplum genelinde hijyeni artırma faaliyetlerini planlamak ve organize etmek.
 • Toplum gönüllülerini ve sosyal hizmet uzmanlarını toplum temelli psiko-sosyal destek konusunda eğitmek.
 • Çocuklar, ergenler, erkekler ve kadınlar için psiko-sosyal destek faaliyetlerini ve diğer sosyal yardım faaliyetlerini destekleyerek yaygınlaştırmak.
 • İhtiyaç tespiti konusunda Türk Kızılayı personeli ve gönüllülerine yönelik eğitimler düzenlemek.
 • Saha personeli ve gönüllüleri için psiko-sosyal destek eğitimi sağlamak.
 • Gönüllü yönetimi konusunda saha personeli ve kıdemli gönüllülere yönelik duyarlılık artırma çalışması yapmak ve eğitim vermek.

31 Mart 2020 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme durumu

Devam ediyor

Tesis sonuçları çerçevesinde ilerleme

PROJENİN BAŞINDAN İTİBAREN TOPLAM DEĞER (Kümülatif Göstergeler²)

 • 169.580 mülteci ruh sağlığı ve psikososyal destek hizmetleri aldı.
 • 12.416  Suriyeli mülteci ve ev sahibi topluluk üyesi istihdam edilebilirlik beceriler kazandıran eğitim programlarına katıldı.
 • 4.078 Suriyeli mülteci ve ev sahibi topluluk üyesi İstihdamla ilgili hizmetlerden yararlandı.
 • 987 Suriyeli mülteci örgün eğitim sistemi dışında, Türkçe dil kursunu tamamladı.
 • 15 adet operasyonel toplum merkezi.
 • 297.504 mülteci ve ev sahibi topluluk üyesi sosyal uyum faaliyetlerine katıldı
 • RAPORLAMA TARİHİNDE GÜNCEL DEĞER (Anlık Göstergeler³)
 • 35 sağlık çalışanı maaş ve / veya teşvik aldı.