Suriye Krizinden Etkilenen Beş Ülkedeki Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Korunmasızlıklarının Giderilmesi

Projenin adı

Suriye Krizinden Etkilenen Beş Ülkedeki Mültecilerin ve Ev Sahibi Toplulukların Korunmasızlıklarının Giderilmesi

Öncelik alanı

Sağlık, Eğitim ve Geçim

Uygulayıcı Ortak

Danimarka Kızılhaçı liderliğinde, Avrupa'dan 9 ulusal Kızıl Haç topluluğu ve 5 ulusal Kızılay topluluğundan oluşan Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC) konsorsiyumu

Yararlanıcılar

Türk Kızılayı, Uluslararası Kızılhaç ve Kızılay Dernekleri Federasyonu (IFRC)

Süre (ay)

36 (Başlangıç tarihi: 15 Aralık 2016)

AB Katkısı (Avro)

Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) ve Avrupa Birliği Güven Fonu (EUTF) tarafından birden fazla ülkeye dağıtılacak toplam 49.290.000 Avroluk fonun 32.399.356 Avrosu Türkiye'ye tahsis edilmiştir.

 

 

Proje Özeti

Temel Amaçlar

Projenin genel amacı, savunmasız durumdaki mültecilerin ve Suriye krizinden etkilenen ülkelerde yaşayan ev sahibi toplulukların refah içinde, değişimlere ayak uydurmuş bir şekilde ve birlikte barış içinde yaşamalarına yardımcı olarak bölgedeki genel istikrara katkıda bulunmaktır. 

Yer

Ankara, İstanbul, Konya, Kayseri, Kilis, Şanlıurfa, Gaziantep, Mardin, Kahramanmaraş, Mersin ve Hatay'da bulunan 11 toplum destek merkezi

Hedef Gruplar

210.000 mülteci ve ev sahibi topluluk üyesi

Beklenen sonuçlar

 • Suriye'den gelen mültecilerin ve ev sahibi toplulukların, mevcut riskler ve yerel çatışmalar karşısında daha özgüvenli ve dirençli olmaları.
 • Suriyeli mültecilerin ve ev sahibi toplulukların sağlık ve psiko-sosyal durumlarının iyileşmesi.
 • Türk Kızılayı'nın gerek kapasitesini gerekse mülteciler ve ev sahibi topluluklar arasında en savunmasız gruplara ulaşma kabiliyetini artırması.

Temel Faaliyetler

 • İhtiyaç duyulan mesleki ve ticari beceri eğitimlerini belirlemek için paydaşlarla birlikte işgücü piyasası analiz çalışmalarını veya ihtiyaç tespit çalışmalarını başlatmak.
 • Devlet meslek eğitimi merkezleri ile iş bulma merkezlerini ve toplum destek merkezlerini eğitime destek vermeleri için donatmak.
 • Küçük işletmelerin gelişimi için mesleki eğitim ve destek sağlamak.
 • Sosyal uyum analizindeki bulgulara dayanarak, mülteciler ve ev sahibi topluluklar için sosyal uyuma yönelik girişimleri belirlemek.
 • Ev ziyaretleri, topluluk toplantıları ve sağlık konusunda bilinçlendirme kampanyalarıyla sağlık eğitimi faaliyetleri düzenlemek.
 • En izole durumdaki mültecilere ve ev sahibi topluluklara mobil temel sağlık hizmeti ulaştırmak ve ikincil sağlık hizmetleri için yönlendirme sistemi kurmak.
 • Gerek ev ortamında gerekse toplum genelinde hijyeni artırma faaliyetlerini planlamak ve organize etmek.
 • Toplum gönüllülerini ve sosyal hizmet uzmanlarını toplum temelli psiko-sosyal destek konusunda eğitmek.
 • Çocuklar, ergenler, erkekler ve kadınlar için psiko-sosyal destek faaliyetlerini ve diğer sosyal yardım faaliyetlerini destekleyerek yaygınlaştırmak.
 • İhtiyaç tespiti konusunda Türk Kızılayı personeli ve gönüllülerine yönelik eğitimler düzenlemek.
 • Saha personeli ve gönüllüleri için psiko-sosyal destek eğitimi sağlamak.
 • Gönüllü yönetimi konusunda saha personeli ve kıdemli gönüllülere yönelik duyarlılık artırma çalışması yapmak ve eğitim vermek.

Başlıca Sonuçlar

 • Gelir getiren işlerin başlatılması veya geliştirilmesi için 1.500 kişi desteklendi.
 • Mesleki beceri, meslek veya iş geliştirme eğitimi kurslarına 9.000 kişi katıldı.
 • Türk Kızılayı'nın sunduğu eğitimlere katılan kişilerin yüzde 10'u bir işletme açtı veya işini büyüttü ya da iş sahibi oldu.
 • 50.000 Suriyeli mülteciye ve/veya kentsel alanlarda yaşayan en savunmasız durumdaki Suriyeli mültecilere, acil durum malzemeleri ulaştırıldı.
 • 27.000 kişiye sosyal yardım çalışmaları (ev ziyaretleri dahil) kanalıyla, Türk Kızılayı personeli tarafından ya da Türk Kızılayı toplum merkezlerinde, kayıt ve yönlendirme hizmetleri hakkında bilgi verildi.
 • 27.000 mülteci ve ev sahibi topluluk üyesi, Türk Kızılayı toplum merkezlerinin düzenlediği sosyal ve kültürel etkinliklere veya ağ oluşturma etkinliklerine katıldı ve olumlu yönde fayda sağladığını bildirdi.
 • Sağlık eğitimi faaliyetleri ile 45.000 kişiye ulaşıldı.
 • 2.700 yararlanıcı, Türk Kızılayı toplum merkezlerinden mevcut sağlık hizmetlerine sevk edildi.
 • 45.000 kişi, hijyeni artırma faaliyetlerine katıldı.
 • 14.400 anne adayına hijyen paketi desteği verildi.
 • 36.600 kişi (erkek, kadın, ebeveyn, ergen, çocuk) psiko-sosyal duyarlılık veya grup oturumlarına katıldı.
 • 300 personel ve gönüllü, psiko-sosyal müdahaleler, geçim, uyuşmazlıkların çözümü, arabuluculuk becerileri ve gönüllü yönetimi konularında eğitim aldı.
 • Eğitimli personel ve gönüllülerin yüzde 80'i eğitimden sonra yeterli düzeyde bilgi ve beceri sergiledi.

 

 

Temmuz 2018 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme Durumu

Devam ediyor