fbpx Suriye ve Irak Krizinden Etkilenen Türkiye'deki Mültecilere Destek Verilmesi | AB Türkiye

Suriye ve Irak Krizinden Etkilenen Türkiye'deki Mültecilere Destek Verilmesi

Genel Bilgiler

Projenin adı

Suriye ve Irak Krizinden Etkilenen Türkiye'deki Mültecilere Destek Verilmesi

Öncelik alanı

Sosyal Uyum, Koruma

Odak öncelik alanı

Koruma

Uygulayıcı ortak
(Sözleşmeyi imzalayan)

Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği (SGDD-ASAM)

Projeyi Uygulayan Ortaklar

İçişleri Bakanlığı - Göç İdaresi Genel Müdürlüğü (GİGM), İl Göç İdaresi Müdürlüğü (İGİM), Belediye Başkanları, Aile Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı

Süre (ay)

28 (Başlangıç tarihi: 06/12/2017)

AB katkısı (Avro)

Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) ve AB Güven Fonu (EUTF) kaynaklarından 10.000.000 Avro katkı sağlandı.

Genel hedefler

Projenin genel amacı, Suriye ve Irak krizlerinden etkilenen Türkiye'deki mültecilerin ve sığınmacıların kabul, entegrasyon ve korunma süreçlerini iyileştirmektir.

Özel hedef(ler)

Projenin özel amaçları:

1. Özellikle Iraklılara odaklanarak, Türkiye'deki Suriyeli olmayan mültecilere ve sığınmacılara yönelik koruma mekanizmalarını ve sürdürülebilir entegrasyon girişimlerini geliştirmek.

2. Türkiye'deki yerel yetkililerin mülteci ve sığınmacıları kabul etme kapasitelerini güçlendirmek.

Yer

Karabük, Ordu, Sakarya, Yalova’da sürdürülebilir yaşam merkezleri
Düzce and Kırıkkale’de saha ofisleri
Adıyaman, Ardahan, Artvin, Bartin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Iğdır, Kars, Kilis, Muş, Rize, Siirt, Sinop ve Zonguldak’da mobil danışmanlık ekipleri

Hedef gruplar

Suriyeli olmayan sığınmacılar ve mülteciler, ev sahibi topluluklar, ulusal ve yerel yetkililer

Beklenen sonuçlar

 • Dört Sürdürülebilir Yaşam Merkezi ve iki Saha Ofisinin faaliyet göstermesi.
 • Dört Sürdürülebilir Yaşam Merkezi ve iki Saha Ofisi için 56 personelin işe alımı ve eğitimi.
 • 124.113 danışma oturumu ve yönlendirme yapılması.
 • Entegrasyon faaliyetlerine 5.600 mülteci/sığınmacı ve ev sahibi topluluk üyesinin katılması.
 • Sığınmacılardan ve ev sahibi topluluklardan 1.000 kişinin akran bilgilendirme faaliyetlerine katılması.
 • Kırk iki diyalog masası/odak grup tartışması yapılması.
 • 400 mülteci/sığınmacı kadın, erkek ve gencin diyalog masası ve odak grup oturumlarına katılması.
 • Dört tane mülteci/sığınmacı komisyonu kurulması.
 • Proje süresince mülteci/sığınmacıları ve ev sahibi toplulukları hedefleyen entegrasyonla ilgili 210 faaliyet düzenlenmesi.
 • Ayda 3.000 danışmanlık görüşmesi yapılması.
 • Ayda 150 kişinin Danışma Hattı üzerinden savunmasız olarak tanımlanması.
 • Mobil Danışmanlık Ekiplerinin proje süresince 4.600 ev ziyareti gerçekleştirmesi.
 • 14.000 mülteci/sığınmacının sosyal yardım faaliyetlerinden yararlanması. (sosyal, hukuki danışmanlık ve psiko-sosyal hizmetler)
 • Hassasiyetleri/özel ihtiyaçları olan 3.450 kişinin tanımlanması ve devlet hizmetlerine yönlendirilmesi.
 • 1.686 yararlanıcının sosyal hizmetlerden yararlanması.
 • 1.000 yararlanıcının, yararlanıcı başına azami 300 Türk lirası tutarında tek seferlik nakit yardımı alması. (Tek seferlik kira desteği, Türk hükümetinin karşılamadığı protez vb. özel tıbbi ihtiyaçlar)
 • 600 GİGM personelinin, Türkiye'de mülteciler ve sığınmacılarla ilgili yasalar ve yönlendirme kanallarına ilişkin sekiz eğitime katılması.
 • 600 GİGM personelinin çocuk koruma ve cinsel ve toplumsal cinsiyete dayalı şiddet konusunda eğitilmesi.
 • Yirmi belediyenin, belediye hizmetleri kapsamında bilgi masaları yerleştirerek ve tercümanlar vasıtasıyla mültecilere ve sığınmacılara yönelik hizmetlerini geliştirmesi.
 • Proje süresince 100 belediye temsilcisinin atölye çalışmaları ile eğitimlere katılması ve mültecilerle/sığınmacılarla ev sahibi toplulukların yakın temas kurmaları veya bu kişilerin işgücü piyasasına erişimlerini kolaylaştırmak için dil veya beceri geliştirme kurslarına katılmaları gibi entegrasyon faaliyetleri yürütmeleri.
 • 100 belediye temsilcisinin çocuk koruma ile cinsel ve toplumsal cinsiyet temelli şiddet konusunda eğitilmesi.

Temel faaliyetler

 • Sürdürülebilir Yaşam Merkezleri ve Saha Ofislerinde danışmanlık hizmetleri ve entegrasyon faaliyetleri sağlanacaktır.
 • Danışmanlık Hattı aracılığıyla danışmanlık sunulacak ve yönlendirme yapılacaktır.
 • Savunmasız durumdaki mültecilere ve sığınmacılara ulaşmak için Mobil Danışmanlık Ekipleri aracılığıyla sosyal yardım faaliyetleri yürütülecektir.
 • Yerel yetkililerle diyalog güçlendirilecektir.
 • İşlevsel bir iç ve dış yönlendirme sistemi kurulacaktır.
 • En savunmasız durumdaki yararlanıcılara nakdi ve ayni yardım sağlanacaktır.
 • Mülteciler ve sığınmacılarla ilgili Türkiye'deki yasalar ve yönlendirme kanallarına ilişkin GİGM personeline yönelik eğitimler düzenlenecektir.
 • Mülteciler ve sığınmacılar hukuku, yönlendirme kanalları ve belediyeler için proje geliştirme hakkında eğitimler ve atölye çalışmaları düzenlenecektir.

05 Nisan 2020 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme durumu

Tamamlandı

Tesis sonuçları çerçevesinde ilerleme

EYLEMİN BAŞLANGICINDAN İTİBAREN TOPLAM DEĞER (Birikimli Göstergeler)

• 4.187 mültecinin ruh sağlığı ve psiko-sosyal destek hizmetlerini alması

• 19.891 mültecinin ve ev sahibi topluluk üyesinin sosyal uyum faaliyetlerine katılması

• 1.443 kişinin göç ile ilgili konularda eğitim alması