fbpx Suriyeli Çocukların Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi (PİKTES) II | AB Türkiye

Suriyeli Çocukların Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi (PİKTES) II

Genel Bilgiler

Projenin adı

Suriyeli Çocukların Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi (PİKTES) II

Öncelik alanı

Eğitim

Odak öncelik alanı

Eğitim

Uygulayıcı ortak
(Sözleşmeyi imzalayan)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

Projeyi Uygulayan Ortaklar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

Süre (ay)

36 (Başlama tarihi:21/12/2018)

AB katkısı (Avro)

FRIT2 - IPA fonu kapsamında 400.000.000 Avro tahsis edilmiştir.

Genel hedefler

Genel hedef, Suriyeli çocukların Türk eğitim sistemine erişimine katkıda bulunmaktır.

Özel hedef(ler)

Spesifik hedef, Milli Eğitim Bakanlığı’nın Suriyeli çocukların yüksek eğitime erişimini ve onların entegrasyonunu artırmaya yönelik çabalarını desteklemektir.

Yer

26 il

1. Grup: İstanbul, Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay, Ankara, Mersin, Adana, Bursa, Kahramanmaraş, Kilis

2. Grup: Konya, İzmir, Kayseri, Osmaniye, Mardin, Kocaeli, Malatya, Adıyaman, Diyarbakır

3. Grup: Samsun, Sakarya, Antalya, Çorum, Eskişehir, Yalova, Batman

Hedef gruplar

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler, eğitim hizmetlerinden sorumlu Türk Yetkililer

Beklenen sonuçlar

1. PİKTES projesi tarafından desteklenen illerdeki Suriyeli öğrencilerin eğitime erişim oranlarının artırılması.

2. Suriyeli öğrenciler için eğitim kalitesinin artırılması.

3. Eğitim kurumlarının ve personelin operasyonel kapasitesinin artırılması.

4. Suriyeli öğrencilerin ve ebeveynlerin sosyal entegrasyonunun desteklenmesi.

Temel faaliyetler

1. Hem okul içinde hem de okul dışında Suriyeli çocuklara Türk dili derslerinin sağlanması.

2. Hem okul içinde hem de okul dışında Suriyeli çocuklara Arap dili derslerinin sağlanması.

3. Suriyeli ve Türk çocuklar için okul öncesi eğitimin sağlanması.

4. Okul dışında veya Geçici Eğitim Merkezlerinde Suriyeli çocuklar için telafi eğitimin sağlanması.

5. Devlet okullarında çocuklar için ilave derslerin verilmesi.

6. Suriyeli ve sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı olan Türk öğrenciler için okul ulaşımının sağlanması.

7. Suriyeli ve sosyo-ekonomik açıdan dezavantajlı olan Türk öğrenciler için kırtasiye ihtiyaçlarının karşılanması.

8. Mesleki ve teknik eğitim alan Suriyeli ve Türk öğrenciler için bursların sağlanması.

9. Suriyeli ailelerin eğitim hizmetlerinden haberdar edilmesi.

10. Suriyeli çocukların eğitim sistemine entegrasyonunu desteklemek için farkındalık artıran faaliyetlerin düzenlenmesi.

11. Türk eğitim programının geliştirilmesi ve revize edilmesi.

12. Eğitim materyallerinin satın alınması, revizyon ve içerik oluşturma.

13. Suriyeli öğrencilerin dil yeterliliğini ve akademik performansını belirlemek için bir sınav sisteminin geliştirilmesi.

14. Suriyeli öğrenciler için okul rehberlik ve danışma desteği sağlanması.

15. Okullarda ve eğitim kurumlarında güvenli, hijyenik ve uygun öğrenim ortamının sağlanması.

16. Beklenenden daha fazla öğrenci olması durumunda eğitim donanımın sağlanması.

17. Proje ile ilgili araştırma faaliyetleri ve konferans etkinlikleri.

18. Öğretmenlerin eğitimi.

19. MEB idari personeli ve diğer personeller için eğitim.

20. İzleme ve değerlendirme.

21. Suriyeli ve Türk öğrenciler için sosyal entegrasyon faaliyetlerinin düzenlenmesi.

22. Suriyeli ve Türk aileler için sosyal entegrasyon faaliyetlerinin düzenlenmesi.

23. Suriyeli ebeveynler için Türk dili eğitimi.

31 Mart 2020 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme durumu

Devam ediyor

Tesis sonuçları çerçevesinde ilerleme

EYLEMİN BAŞLANGICINDAN İTİBAREN TOPLAM DEĞER (Birikimli Göstergeler2)

• 95.529 mülteci ve ev sahibi çocuğun okul öncesi eğitime kaydedilmesi

• 38.203 Suriyeli mülteci çocuğun ve gencin etüt ve telafi derslerine katılması

• 1.976 eğitim personelinin eğitilmesi

• Mevcut 2.998 okulun standartlarının iyileştirilmesi

• (Raporlanmayan) Örgün eğitim sistemi dışında Türk dili kursunu tamamlayan Suriyeli mülteciler

• (Raporlanmayan) Sosyal uyum faaliyetlerine katılan mülteciler ve ev sahibi üyeler

RAPOR TARİHİNDE ÖLÇÜLEN MEVCUT DEĞER (Anlık Durum Göstergeleri3)

• 60.948 Suriyeli mülteci çocuğun Türk dili kursuna kaydedilmesi

• 1.878 Suriyeli mülteci çocuğun Arap dili kursuna kaydedilmesi

• 43.658 Suriyeli mülteci çocuğun ve gencin ulaşım hizmetleri için kaydının yapılması

• (Raporlanmayan) Mesleki eğitim ve öğretim kurumlarına kaydolmuş Suriyeli mülteci ve ev sahibi topluluk öğrencilerinin mali yardım ile desteklenmesi

• 9.934 eğitim personelinin maaş ve/veya teşvik alması