Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi

Genel Bilgiler

Proje Başlığı

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi

Öncelik Alanı

Eğitim

Uygulayıcı Ortak

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

Yararlanıcı(lar)

MEB

Süre (ay)

24 ay (Başlangıç Tarihi: 04.10.2016)

AB Katkısı (Avro)

300,000,000 Avro Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) - Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'ndan (IPA) sağlanan fonlarla

   

Proje Özeti

Temel Amaçlar

Projenin genel amacı, Türkiye'de bulunan, geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusun eğitime erişimini desteklemektir.
Projenin özel amacı ise, Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçici koruma altındaki Suriyelileri Türk eğitim sistemine entegre etme çabalarına destek vermektir.

Yer

İstanbul, Hatay, Kayseri, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Ankara, Batman, Konya, Kocaeli, Mersin, Mardin, Malatya, Bursa, İzmir, Antalya, Siirt, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Sakarya

Hedef Gruplar

Geçici koruma altındaki Suriyeliler (GKaS), ev sahibi topluluklar, eğitim hizmetlerinden sorumlu Türk yetkililer

Beklenen Sonuçlar

 • Okula devam eden ve etmeyen 390,000 Suriyeli çocuğa Türkçe eğitimi verildi.
 • Okula devam eden ve etmeyen 10,000 Suriyeli çocuğa Arapça eğitimi verildi.
 • Okula devam etmeyen 10,000 Suriyeli öğrenciye, okula dönmelerini teşvik edici telafi dersleri verildi.
 • Müfredatın gerisinde kalan 20,000 Suriyeli öğrenciye müfredatı yakalayabilmeleri için ek destek eğitimi verildi.
 • Geçici koruma altındaki 40,000 Suriyeli öğrenciye, 13 ay boyunca okula ulaşım hizmeti verildi.
 • 500,000 Suriyeli çocuğa, 390,000 adedi Türkçe eğitimi ve 10,000 adedi Arapça eğitimi için olmak üzere okul için tamamlayıcı eğitim materyalleri dağıtıldı.
 • GKaS aileler 23 ilde farkındalık artırma toplantılarına katıldı. Görsel-işitsel materyaller, 5 araştırma raporu ve Türkiye'de Suriyelilerin eğitimi için bir strateji taslağı hazırlandı.
 • Müfredat gözden geçirilerek geliştirildi. 390,000 adet Türkçe ve 10,000 adet Arapça eğitim materyali dağıtıldı.
 • Suriyeli öğretmenlerin ve öğrencilerin akademik düzeylerini ve Türkçe dil becerilerini değerlendirmek için bir sınav sistemi geliştirildi ve 400,000 adet sınav seti hazırlanarak uygulandı.
 • Suriyeli öğrencilere, okullarda ve ilgili diğer kurumlarda istihdam edilen, konusunda uzman en az 500 uzman personele psikolojik danışmanlık hizmeti verildi.
 • 500 devlet okuluna ve Geçici Eğitim Merkezi'ne (GEM) günlük temizlik ve güvenlik hizmeti verildi.
 • 500 okul ve GEM, yeterli miktarda ve sayıda eğitim malzemesi ve diğer malzemelerle donatıldı.
 • 15,000 öğretmene, Suriyeli öğrencilerin eğitimi konusunda eğitim verildi.
 • 2,000 MEB idari personelinin Suriyeli öğrencilerin sorunlarını çözme kapasiteleri artırıldı.
 • Projenin takip edilmesi amacıyla web tabanlı bir yazılım geliştirildi ve kullanıldı.
   

Temmuz 2018 İtibarı ile Projenin İlerleme Durumu

İlerleme Durumu

Devam ediyor