fbpx Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi | AB Türkiye

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi

Genel Bilgiler

Projenin adı

Suriyeli Çocukların Türk Eğitim Sistemine Entegrasyonunun Desteklenmesi

Öncelik alanı


Eğitim

Odak öncelik alanı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

Uygulayıcı ortak
(Sözleşmeyi imzalayan)

MEB

Projeyi Uygulayan Ortaklar

MEB

Süre (ay)

33 (Başlangıç tarihi: 04/10/2016)

AB katkısı (Avro)

300,000,000 Avro Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) - Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı'ndan (IPA) sağlanan fonlarla

Genel hedefler

Projenin genel amacı, Türkiye'de bulunan, geçici koruma altındaki Suriyeli nüfusun eğitime erişimini desteklemektir.

Özel hedef(ler)

Projenin özel amacı ise, Milli Eğitim Bakanlığı'nın geçici koruma altındaki Suriyelileri Türk eğitim sistemine entegre etme çabalarına destek vermektir.

Yer

İstanbul, Hatay, Kayseri, Osmaniye, Kilis, Şanlıurfa, Ankara, Batman, Konya, Kocaeli, Mersin, Mardin, Malatya, Bursa, İzmir, Antalya, Siirt, Diyarbakır, Gaziantep, Adana, Kahramanmaraş, Adıyaman, Sakarya

Hedef gruplar

Geçici koruma altındaki Suriyeliler (GKaS), ev sahibi topluluklar, eğitim hizmetlerinden sorumlu Türk yetkililer

Beklenen sonuçlar

 1. Okula devam eden ve etmeyen 390,000 Suriyeli çocuğa Türkçe eğitimi verildi.
 2. Okula devam eden ve etmeyen 10,000 Suriyeli çocuğa Arapça eğitimi verildi.
 3. Okula devam etmeyen 10,000 Suriyeli öğrenciye, okula dönmelerini teşvik edici telafi dersleri verildi.
 4. Müfredatın gerisinde kalan 20,000 Suriyeli öğrenciye müfredatı yakalayabilmeleri için ek destek eğitimi verildi.
 5. Geçici koruma altındaki 40,000 Suriyeli öğrenciye, 13 ay boyunca okula ulaşım hizmeti verildi.
 6. 500,000 Suriyeli çocuğa, 390,000 adedi Türkçe eğitimi ve 10,000 adedi Arapça eğitimi için olmak üzere okul için tamamlayıcı eğitim materyalleri dağıtıldı.
 7. GKaS aileler 23 ilde farkındalık artırma toplantılarına katıldı. Görsel-işitsel materyaller, 5 araştırma raporu ve Türkiye'de Suriyelilerin eğitimi için bir strateji taslağı hazırlandı.
 8. Müfredat gözden geçirilerek geliştirildi. 390,000 adet Türkçe ve 10,000 adet Arapça eğitim materyali dağıtıldı.
 9. Suriyeli öğretmenlerin ve öğrencilerin akademik düzeylerini ve Türkçe dil becerilerini değerlendirmek için bir sınav sistemi geliştirildi ve 400,000 adet sınav seti hazırlanarak uygulandı.
 10. Suriyeli öğrencilere, okullarda ve ilgili diğer kurumlarda istihdam edilen, konusunda uzman en az 500 uzman personele psikolojik danışmanlık hizmeti verildi.
 11. 500 devlet okuluna ve Geçici Eğitim Merkezi'ne (GEM) günlük temizlik ve güvenlik hizmeti verildi.
 12. 500 okul ve GEM, yeterli miktarda ve sayıda eğitim malzemesi ve diğer malzemelerle donatıldı.
 13. 15,000 öğretmene, Suriyeli öğrencilerin eğitimi konusunda eğitim verildi.
 14. 2,000 MEB idari personelinin Suriyeli öğrencilerin sorunlarını çözme kapasiteleri artırıldı.
 15. Projenin takip edilmesi amacıyla web tabanlı bir yazılım geliştirildi ve kullanıldı.

Temel faaliyetler

1. Hem okul içinde hem de okul dışında Suriyeli çocuklara Türk ve Arap dili derslerinin sağlanması.

2. Suriyeli çocuklar için okul dışında telafi derslerinin verilmesi.

3. Okullarda ve teknik eğitim merkezlerinde Suriyeli çocuklar için ilave (telafi) eğitim derslerinin sağlanması.

4. Suriyeli çocuklar için okul servisinin sağlanması.

5. Suriyeli çocuklar için tamamlayıcı öğrenme materyallerinin dağıtılması.

6. Suriyeli öğrenciler için eğitim olanakları konusunda farkındalığın artırılması.

7. Eğitim materyallerinin revize edilmesi, geliştirilmesi ve satın alınması.

8. Suriyeli öğretmenlerin ve öğrencilerin akademik düzeylerini ve Türk dili becerilerini belirleyecek sınav sisteminin oluşturulması.

9. Okullarda ve eğitim kurumlarında güvenli, hijyenik ve uygun öğrenim ortamının sağlanması.

10. Okulların ve teknik eğitim merkezlerinin eğitim ekipmanları ile donatılması.

11. MEB’in öğretmenleri, idari personeli ve diğer personelleri için eğitim sağlanması.

12. İzleme ve değerlendirme faaliyetleri.

3 Temmuz 2019 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme durumu

Devam ediyor

Tesis sonuçları çerçevesinde ilerleme

EYLEMİN BAŞLANGICINDAN İTİBAREN TOPLAM DEĞER (Birikimli Göstergeler2)

• 19.342 eğitim personelinin eğitilmesi

• Mevcut 798 okulun standartlarının iyileştirilmesi

RAPOR TARİHİNDE ÖLÇÜLEN MEVCUT DEĞER (Anlık Durum Göstergeleri3)

• 245.276 Suriyeli mülteci çocuğun Türk dili kursuna kaydedilmesi

• 3.998 Suriyeli mülteci çocuğun Arap dili kursuna kaydedilmesi

• 32.124 Suriyeli mülteci çocuğun ve gencin ulaşım hizmetleri için kaydının yapılması

• 9.717 eğitim personelinin maaş ve/veya teşvik alması