fbpx Suriyeli ve Türk vatandaşı çocuklar ve gençler için kapsayıcı kaliteli eğitime daha fazla erişim, koruyucu ortam ve olumlu gençlik katılımı fırsatları | AB Türkiye

Suriyeli ve Türk vatandaşı çocuklar ve gençler için kapsayıcı kaliteli eğitime daha fazla erişim, koruyucu ortam ve olumlu gençlik katılımı fırsatları

   

Genel Bilgiler

Projenin adı

Suriyeli ve Türk vatandaşı çocuklar ve gençler için kapsayıcı kaliteli eğitime daha fazla erişim, koruyucu ortam ve olumlu gençlik katılımı fırsatları

Öncelik alanı

Eğitim

Uygulayıcı Ortak

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF)

Yararlanıcı(lar)

Milli Eğitim Bakanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, GAP İdaresi, Türkiye Kızılay Derneği, diğer STK’ler

Süre (ay)

24 (Başlangıç tarihi: 10 Eylül 2015)

AB Katkısı (Avro)

AB Güven Fonu (EUTF) kaynaklarından 12.500.000 Avro sağlandı.

 

 

Proje Özeti

Temel Amaçlar

Genel hedef, “No Lost Generation” (Kayıp Kuşak Yok) girişimiyle uyumludur; UNICEF Türkiye ve AB Bölgesel Güven Fonu ortaklığı, Türk Hükümetinin, Suriyeli ve Türk vatandaşı çocuklar ve gençler arasından özellikle kızlar ve okula gitmeyen çocuklar için koruyucu bir ortama, olumlu fırsatlara ve kaliteli eğitime kapsayıcı bir şekilde sürekli ve kapsamlı erişim sağlama amacıyla Suriye halkının göçüne cevap vermesine destek verecektir.
Projenin üç özel amacı şunlardır:
1. Suriyeli mülteciler için kapsayıcı ve kaliteli eğitim olanaklarına daha fazla erişim sağlanması,
2. Suriyeli mülteci çocuklar için gelişmiş psiko-sosyal refah, duygusal istikrar ve koruyucu bir ortam sağlanması,
3. Suriyeli ve Türk vatandaşı gençler için akranlar arası etkinlikler, barışın inşası, yaşam becerileri ve diğer resmi olmayan eğitim etkinlikleri yoluyla olumlu katılım fırsatlarının genişletilmesi.

Yer

Adana, Adıyaman, Batman, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, Kahramanmaraş, Kilis, Malatya, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa

Hedef Gruplar

Özellikle kız çocukları ve okula gitmeyen çocuklar olmak üzere Suriyeli ve etkilenen ev sahibi ülke vatandaşı olan okul çağındaki çocuklar ve gençler.

Sonuçlar

1. Öğrenme için fiziksel koşullar iyileştirilip geliştirildi.

2. Suriyeli öğretmenler, çocuk dostu sınıf yönetimini sağlamak ve Psiko-Sosyal Destek (PSD) sağlamak için motive durumda ve donanımlıdırlar.

 

3. Eğitim ve çocukların korunmasıyla ilgili kilit bilgiler yardımıyla topluluklara ulaşıldı.

 

4. MEB’in eğitim müdahalelerini planlama, uygulama ve izleme kapasitesi güçlendirildi.

 

5. Suriyeli okullarda, personel danışmanları tarafından PSD hizmetleri sağlandı.

 

6. Toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadele konusunda sağlanan uzmanlık hizmetlerine odaklanılarak ev sahibi toplulukların PSD'ye erişimi genişletildi.

7. MEB’in okullarda PSD’yi yönetme kapasitesi güçlendirildi.

8. Gençler arasında sosyal uyum sağlamak amacıyla eğitimli gençler tarafından akranlar arası etkinlikler gerçekleştirildi.

9. Eğitimli STK ortakları, olumlu başa çıkma davranışlarını teşvik etmek amacıyla korunmaya muhtaç gençlere ulaşmaktadır.

 

10. Gayriresmi ortamlarda Türkçe dil sınıfları dâhil, yaşam becerileri dersleri verildi.

Temel Faaliyetler

1. Okul ve sınıf rehabilitasyonu.

2. Yeni prefabrik okul inşaatı.

3. Suriyeli öğretmenlere teşvikler sağlanması.

4. Toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadele ve yaşam becerileri konusunda eğitimlerin verilmesi.

5. Eğitim konusunda halka ulaşacak kampanyalar düzenlenmesi.

 

6. Vaka yönetimi ve sevk veya yönlendirmeler.

7. Eğitimli bir Suriyeli okul danışmanı ağı oluşturulması.

 

8. Kızları odağa alan, güvenli erişim alanlarının oluşturulması.

9. Cinsel şiddete ve tacize odaklı özel psiko-sosyal hizmetler ve yönlendirmeler sağlanması.

10. Suriyeli ve ev sahibi topluluklardaki gençlere yönelik akranlar arası bilgi ve destek oturumu yapılması.

11. Üstesinden gelme konusunda olumlu becerilerinin geliştirilmesini teşvik etmek için gençler arasında toplum temelli barışı geliştirme faaliyetleri düzenlenmesi.

12. Türkçe dil derslerinin verilmesi.

Başlıca Sonuçlar

1. Kaliteli öğrenme ortamlarına 148.000 çocuk kaydoldu.
2. MEB standartlarına uygun olarak 12.960 çocuğa ulaşan 12 okul inşa ve/veya rehabilite edildi.
3. Eğitim materyallerinden 40.000 çocuk yararlandırıldı.
4. 1.500 eğitim personeline teşvik verildi.
5. PSD ve geliştirilmiş öğretim teknikleri konusunda 3.700 eğitim personeline eğitim verildi.
6. Okullarda PSD’yle 105.000 çocuğa ulaşıldı.
7. Özel cinsel şiddet/taciz ve PSD hizmetlerinden 2.000 çocuk ve genç yararlandı.
8. Okul danışmanlarının görev aldığı 250 Geçici Eğitim Merkezi açıldı.
9. 250 Suriyeli gönüllü danışmana, eğitim personeline ve Türk öğretmene PSD eğitimi verildi.
10. Toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadele hizmeti sağlama konusunda 90 STK ortağı personeline eğitim verildi.
11. İki adet güvenli kız merkezi kuruldu ve faaliyete geçti.
12. Gençlik liderleri tarafından 10.000 Suriyeli ve Türk vatandaşı ergen ve genç için akranlar arası bilgi paylaşımı ve destekleme oturumları düzenlendi.
13. 3.000 genç toplum temelli barış inşası faaliyetlerinden yararlandı.
14. Okula gitmeyi bırakan ergenler dahil 3.000 gence, belirli becerilerde yeterlilik kazandırıldı.
15. On ilde, ergenler için sosyal uyum ve akran bilgileri konusunda sistematik olarak destek oturumları düzenlendi.
16. Gençlerle, barışın sağlanmasına yönelik oturumların düzenlenmesini kolaylaştırmak için sekiz STK’nin kapasitesi geliştirildi.

 

 

Temmuz 2018 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme Durumu

9 Eylül 2017 itibarıyla tamamlandı.