fbpx Suriye’nin Çatışma Sonrası Yeniden Yapılanmasına ve Ev Sahibi Ülkelerde Entegrasyona Hazırlamak İçin Suriyeli Mültecilerin ve Yerinden Edilen Bireylerin Yüksek Eğitime Erişimi | AB Türkiye

Suriye’nin Çatışma Sonrası Yeniden Yapılanmasına ve Ev Sahibi Ülkelerde Entegrasyona Hazırlamak İçin Suriyeli Mültecilerin ve Yerinden Edilen Bireylerin Yüksek Eğitime Erişimi

Genel Bilgiler

Projenin adı

Suriye’nin Çatışma Sonrası Yeniden Yapılanmasına ve Ev Sahibi Ülkelerde Entegrasyona Hazırlamak İçin Suriyeli Mültecilerin ve Yerinden Edilen Bireylerin Yüksek Eğitime Erişimi

Öncelik alanı

Eğitim

Odak öncelik alanı

Eğitim

Uygulayıcı ortak
(Sözleşmeyi imzalayan)

Stichting SPARK (SPARK)

Projeyi Uygulayan Ortaklar

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Gaziantep Üniversitesi, Şanlıurfa’daki Harran Üniversitesi, Hatay’daki Mustafa Kemal Üniversitesi.

Süre (ay)

53 (Başlama tarihi: 15/08/2016)

AB katkısı (Avro)

FRIT-EUTF kaynaklarından (birden fazla ülke için) sağlanan toplam 18.496.641 Avro içinden 5.969.655 Avro Türkiye'ye tahsis edilmiştir.

Genel hedefler

Ev sahibi ülkelerdeki dezavantajlı gençlerin yanı sıra Suriyeli gençlerin de hayata olan sosyo-ekonomik bakış açılarını geliştirmek amacıyla eğitimlerine devam etmelerine olanak sağlayacak hizmetlerin sunulması.

Özel hedef(ler)

Spesifik hedefler şunlardır:

1. Ev sahibi ülkelerde Suriyeli gençlere ve dezavantajlı gençlere yüksek ve mesleki eğitime erişim sağlanması.

2. Bu programlara katılan öğrenciler için girişimcilik, üniversite tesislerine ulaşım ve erişim konusunda ilave destek mekanizmalarının oluşturulması.

Yer

Gaziantep Üniversitesi, Şanlıurfa’daki Harran Üniversitesi, Hatay’daki Mustafa Kemal Üniversitesi

Hedef gruplar

Başta Suriyeli mülteciler olmak üzere savunmasız gençler ile ev sahibi ülkelerdeki dezavantajlı gençler

Beklenen sonuçlar

1. Öğrencilere şeffaf kayıt ve seçim işlemleri sunmak için bir mekanizma tasarlanmış ve uygulamaya konmuştur.

2. 484 öğrenciye, ulaşım ve geçinme ödemesi dahil olmak üzere tam üniversite bursu sağlanmıştır.

3. Sosyal medya kullanan öğrenciler ile birlikte bir iletişim mekanizması tasarlanmış ve uygulamaya konmuştur.

4. Öğrenci danışma masaları kurulmuştur.

Temel faaliyetler

609 adet burs sağlanmıştır.

Burslu tüm öğrencilere destek hizmetleri sunulmuştur6. Enerji tasarruflu kampanyalara önayak olunması.

31 Mart 2020 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme durumu

Devam ediyor

Tesis sonuçları çerçevesinde ilerleme

PROJENİN BAŞINDAN İTİBAREN TOPLAM DEĞER (Kümülatif Göstergeler²)

609 adet yüksek öğretim bursu, Suriyeli mülteci öğrencilere verilmiştir.