Türkiye'de Dayanıklılık Faaliyetleri Kapsamında Eğitim Altyapısı

Genel Bilgiler

Projenin adı

Türkiye'de Dayanıklılık Faaliyetleri Kapsamında Eğitim Altyapısı

Öncelik alanı

Eğitim Altyapısı

Uygulayıcı Ortak

Dünya Bankası (WB)

Faydalanıcı(lar)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

Süre (ay)

54 (Başlangıç tarihi: 22 Aralık 2016)

AB Katkısı (Avro)

FRIT-IPA kaynaklarından 150.000.000 Avro sağlandı.

 

 

Proje Özeti

Temel Hedefler

Projenin genel amacı, okul inşa edilmesi, okulların donatılması ve bu alanlarda Milli Eğitim Bakanlığının kapasitesinin artırılması gibi eğitim altyapısı yatırımlarının desteklenmesidir.

Yer

Adana, Ankara, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mersin, Osmaniye

Hedef Gruplar

Eğitime erişime ihtiyaç duyan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve belirlenen bölgelerde yaşayan yerel topluluk sakinleri.

Beklenen sonuçlar

1. 55 okulun ve bir halk eğitim merkezinin inşası, mobilya ve ekipmanlarının tamamlanması ve eğitime hazır hale getirilmesi.
2. Milli Eğitim Bakanlığının proje yönetimi alanında ve teknik alanlarda kapasitesinin artırılması.

Temel Faaliyetler

1. Okul altyapılarına yönelik yatırımlar desteklendi.
2. Eğitim ortamlarının kalitesi artırıldı.
3. Altyapıya yönelik proje yönetimi ve teknik kapasite artırımı çalışmaları gerçekleştirildi.

 

 

Temmuz 2018 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme Durumu

Devam ediyor