fbpx Türkiye'de Dayanıklılık Faaliyetleri Kapsamında Eğitim Altyapısı | AB Türkiye

Türkiye'de Dayanıklılık Faaliyetleri Kapsamında Eğitim Altyapısı

Genel Bilgiler

Projenin adı

Türkiye'de Dayanıklılık Faaliyetleri Kapsamında Eğitim Altyapısı

Öncelik alanı

Eğitim

Odak öncelik alanı

Eğitim

Uygulayıcı ortak
(Sözleşmeyi imzalayan)

Dünya Bankası (WB)

Projeyi Uygulayan Ortaklar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ilgili valilikler ve belediyeler.

Süre (ay)

54 (Başlangıç tarihi: 22/12/2016)

AB katkısı (Avro)

FRIT-IPA kaynaklarından 150.000.000 Avro sağlandı.

Genel hedefler

Projenin genel amacı, okul inşa edilmesi, okulların donatılması ve bu alanlarda Milli Eğitim Bakanlığının kapasitesinin artırılması gibi eğitim altyapısı yatırımlarının desteklenmesidir.

Özel hedef(ler)

Yer

Adana, Ankara, Bursa, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Konya, Mersin, Osmaniye

Hedef gruplar

Eğitime erişime ihtiyaç duyan Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve belirlenen bölgelerde yaşayan yerel topluluk sakinleri.

Beklenen sonuçlar

  1. 56 okulun ve bir halk eğitim merkezinin inşası, mobilya ve ekipmanlarının tamamlanması ve eğitime hazır hale getirilmesi. 
  2. Milli Eğitim Bakanlığının proje yönetimi alanında ve teknik alanlarda kapasitesinin artırılması.

Temel faaliyetler

     1. Okul altyapılarına yönelik yatırımlar desteklendi.

     2. Eğitim ortamlarının kalitesi artırıldı.

     3. Altyapıya yönelik proje yönetimi ve teknik kapasite artırımı çalışmaları gerçekleştirildi.

31 Aralık 2020 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme durumu

Devam ediyor

Tesis sonuçları çerçevesinde ilerleme

PROJENİN BAŞINDAN İTİBAREN TOPLAM DEĞER (Kümülatif Göstergeler²)

• 1okul inşaatı tamamlandı

Okulların inşaatında 74,69 kilit uygulama adımı tamamlandı