Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ile Ev Sahibi Topluluklar İçin Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri

Genel Bilgiler

Projenin adı

Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ile Ev Sahibi Topluluklar İçin Temiz Enerji ve Enerji Verimliliği Önlemleri

Öncelik alanı

Dayanıklılık, eğitim

Uygulayıcı Ortak

Alman Kalkınma Bankası (Kreditanstalt für Wiederaufbau - KfW)

Yararlanıcı(lar)

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

Süre (ay)

48 (Başlangıç tarihi: 1 Mart 2018)

AB Katkısı (Avro)

FRIT-EUTF fonlaması kapsamında 40.000.000 Avro.

 

 

Proje Özeti

Temel Amaçlar

Genel hedef, Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların, ekonomik ve sosyal dayanıklılıklarını artırmaktır.
Projenin özel amaçları:

1. Yenilenebilir enerji üretimini teşvik ederek mülteci göçlerinden etkilenen bölgelerde enerji güvenliğini artırmak.

2. Kamuya ait eğitim binalarında verimli enerjiye yönelik önlemler uygulamak ve MEB'e bağlı belirli okullarda verimli enerji yönetimi için kapasite güçlendirme çalışması yürütmek.

Yer

Mültecilerin yoğun olarak yaşadığı iller

Hedef Gruplar

Okul çağındaki Türk ve Suriyeli çocuklar ile ev sahibi topluluklar

Temel Faaliyetler

1. Fizibilite çalışması ve ön tasarım.
 2. Güneş enerjisi üretim tesislerinin ve çatı PV sistemlerinin kurulması.
3. PV sistemlerinin yönetimi için kapasite geliştirilmesi.
4. Seçilen okulların enerji verimliliğinin artırılması.
5. MEB personelinin enerji verimliliği önlemleri konusunda eğitim alması.
6. Enerji verimliliği kampanyalarının teşvik edilmesi.

 

 

Temmuz 2018 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme Durumu

Devam ediyor