fbpx Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Dezavantajlı Ev Sahibi Topluluklar için Yüksek Öğrenim | AB Türkiye

Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Dezavantajlı Ev Sahibi Topluluklar için Yüksek Öğrenim

Genel Bilgiler

Projenin adı

Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Dezavantajlı Ev Sahibi Topluluklar için Yüksek Öğrenim

Öncelik alanı

Eğitim

Odak öncelik alanı

Eğitim

Uygulayıcı ortak
(Sözleşmeyi imzalayan)

Stichting SPARK

Projeyi Uygulayan Ortaklar

TC Kültür ve Turizm Bakanlığı Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK), Gaziantep Üniversitesi, Harran Üniversitesi Şanlıurfa, Mustafa Kemal Üniversitesi Hatay, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, Kilis 7 Aralık Üniversitesi ve Mersin Üniversitesi.

Süre (ay)

24 (Başlangıç tarihi: 31/12/2017)

AB katkısı (Avro)

5,000,000 Avro Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) - AB Güven Fonu'ndan (EUTF) sağlanan fonlarla

Genel hedefler

Projenin genel amacı, Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin (GKaS) ve Türkiye'deki ev sahibi topluluklara mensup dezavantajlı gençlerin EUTF burslarıyla yükseköğretim programlarına katılımını artırmaktır.

Özel hedef(ler)


Projenin özel amaçları şunlardır:

  • GKaS gençlerin Türkçe dil becerilerini geliştirmek,
  • GKaS ve Türkiyeli ev sahibi topluluklara mensup, korunmaya muhtaç gençlerin lisans ve meslek yüksekokulu programlarına erişimlerini artırmak,
  • Öğrenci destek hizmetlerini geliştirmek.

Yer

Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Türk yetkililerle belirlenecek diğer iller

Hedef gruplar

GKaS, mülteciler, ev sahibi topluluklara mensup dezavantajlı gençlerin içinden yüksek öğrenim veya meslek yüksek okulu öğrencileri.

Beklenen sonuçlar

 

  • 385 GKaS gencin seçilerek TÖMER programına kaydedilmeleri.
  • 350 GKaS/Türk öğrencinin seçilerek lisans programlarına kaydedilmeleri. 175 GKaS/Türk öğrencinin seçilerek meslek yüksek okulu programlarına kaydedilmeleri.
  • 385 öğrencinin, eğitimleri süresince 15 eğitimli üniversite personeli ve 3 SPARK öğrenci danışmanının sunduğu danışmanlık ve destek hizmetine kolayca erişebilmeleri.

Temel faaliyetler

 

  • GKaS gençlerin lisans derslerine kaydolması amacıyla Türkçe dersleri verilmesi.
  • Ulaşım ve asgari geçim bursu dahil olmak üzere lisans seviyesinde tam burs desteği sağlanması.
  • Öğrenci destek hizmetlerinin geliştirilmesi.

31 Aralık 2019 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme durumu

Tamamlandı

Tesis sonuçları çerçevesinde ilerleme

 

EYLEMİN BAŞLANGICINDAN İTİBAREN TOPLAM DEĞER (Birikimli Göstergeler)

• 327 adet yüksek öğretim bursunun Suriyeli mülteci öğrencilere verilmesi

• 162 eğitim personelinin eğitilmesi

• 335 Suriyeli mültecinin örgün eğitim sistemi dışında Türk dili kursunu tamamlaması

• (Raporlanmayan) KOBİ’lerin mali yardım finansmanı (örn., mali teşvikler, mikro hibeler) alması

• 428 Suriyeli mültecinin ve ev sahibi topluluk üyesinin istihdam edilebilirlik becerileri eğitim programlarına katılması

• 42 KOBİ’nin mali yardım finansmanı (örn., mali teşvikler, mikro hibeler) alması