Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Dezavantajlı Ev Sahibi Topluluklar için Yüksek Öğrenim

Genel Bilgiler

Proje Başlığı

Türkiye'de Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Dezavantajlı Ev Sahibi Topluluklar için Yüksek Öğrenim

Öncelik Alanı

Eğitim

Uygulayıcı Ortak

Stichting SPARK

Yararlanıcı(lar)

Yükseköğretim Kurulu (YÖK), Harran Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Türk yetkililerle birlikte belirlenecek diğer yararlanıcılar

Süre (ay)

24 ay (Başlangıç tarihi: 31.12.2017)

AB Katkısı (Avro)

5,000,000 Avro Türkiye'deki Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) - AB Güven Fonu'ndan (EUTF) sağlanan fonlarla

   

Proje Özeti

Temel Amaçlar

Projenin genel amacı, Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin (GKaS) ve Türkiye'deki ev sahibi topluluklara mensup dezavantajlı gençlerin EUTF burslarıyla yükseköğretim programlarına katılımını artırmaktır. Projenin özel amaçları şunlardır:

  • GKaS gençlerin Türkçe dil becerilerini geliştirmek,
  • GKaS ve Türkiyeli ev sahibi topluluklara mensup, korunmaya muhtaç gençlerin lisans ve meslek yüksekokulu programlarına erişimlerini artırmak,
  • Öğrenci destek hizmetlerini geliştirmek.

Yer

Gaziantep, Şanlıurfa, Hatay ve Türk yetkililerle belirlenecek diğer iller

Hedef Gruplar

GKaS, mülteciler, ev sahibi topluluklara mensup dezavantajlı gençlerin içinden yüksek öğrenim veya meslek yüksek okulu öğrencileri.

Beklenen Sonuçlar

  • 385 GKaS gencin seçilerek TÖMER programına kaydedilmeleri.
  • 350 GKaS/Türk öğrencinin seçilerek lisans programlarına kaydedilmeleri. 175 GKaS/Türk öğrencinin seçilerek meslek yüksek okulu programlarına kaydedilmeleri.
  • 385 öğrencinin, eğitimleri süresince 15 eğitimli üniversite personeli ve 3 SPARK öğrenci danışmanının sunduğu danışmanlık ve destek hizmetine kolayca erişebilmeleri.

Temel Faaliyetler

  • GKaS gençlerin lisans derslerine kaydolması amacıyla Türkçe dersleri verilmesi.
  • Ulaşım ve asgari geçim bursu dahil olmak üzere lisans seviyesinde tam burs desteği sağlanması.
  • Öğrenci destek hizmetlerinin geliştirilmesi.
   

Temmuz 2018 İtibarı ile Projenin İlerleme Durumu

İlerleme Durumu

Devam ediyor