fbpx Türkiye'de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı (İstihdam için Mesleki Eğitim Programı-İMEP) | AB Türkiye

Türkiye'de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı (İstihdam için Mesleki Eğitim Programı-İMEP)

Genel Bilgiler

Projenin adı

Türkiye'de Kaliteli Çıraklık ve Mesleki Eğitim Yoluyla Suriyeli ve Ev Sahibi Toplulukların İstihdama Erişimlerinin Kolaylaştırılması Programı (İstihdam için Mesleki Eğitim Programı-İMEP)

Öncelik alanı

Sosyo-Ekonomik, Geçim Kaynakları

Odak öncelik alanı

Geçim Kaynakları

Uygulayıcı ortak
(Sözleşmeyi imzalayan)

Expertise France (EF)

Projeyi Uygulayan Ortaklar

Milli Eğitim Bakanlığı - Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Süre (ay)

48 (Başlama tarihi: 01/01/2020)

AB katkısı (Avro)

FRIT2 - IPA fonu kapsamında 30.000.000 Avro tahsis edilmiştir.

Genel hedefler

İşgücü piyasasının ihtiyaçlarına ve girişimcilik teşviklerine uygun olarak çıraklık eğitimi ve mesleki öğretim ve eğitim aracılığıyla mültecilerin ve ev sahibi toplulukların becerilerini geliştirerek bu kişiler için sürdürülebilir geçim kaynakları ve iş olanakları sunmak.

Özel hedef(ler)

Spesifik hedefler şunlardır:

1. Çıraklık eğitimi ile mesleki öğretim ve eğitim aracılığıyla mülteciler ve ev sahibi topluluklar arasında ilgili becerilerin geliştirilmesi ve sertifikalandırılması.

2. Sosyal diyaloğun ve ulusal mesleki ve teknik öğretim ve eğitim sisteminin idari kapasitelerinin güçlendirilmesi.

3. Girişimcilik ve işgücü piyasasına verilen desteğin güçlendirilmesi.”

Yer

Pilot iller, aşağıdaki illerden seçilecektir: Adana, Ankara, Bursa, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Mardin, Mersin, Osmaniye, Şanlıurfa, Yozgat

Hedef gruplar

Suriyeli ve Türk çıraklar/gençler (14-17 yaş), Suriyeli ve Türk yetişkinler (18-45 yaş)

Beklenen sonuçlar

1. İlgili becerilerin, mülteciler ve ev sahibi topluluklar arasında geliştirilmesi ve sertifikalandırılması.

2. Çocuk işçilik ile mücadele etmek ve kaliteli eğitim sunmak amacıyla genel halkın ve özel sektörün çocuk işçiliğin ortadan kaldırılması, çıraklık olanakları ve ulusal kurumların kapasitesi konusundaki farkındalığın artırılması.

3. Sosyal uyumun mülteciler ve ev sahibi topluluklar arasında güçlendirilmesi ve işgücü piyasasına ulaşabilme kapasitelerinin geliştirilmesi.

Temel faaliyetler

1. Öncelikli illerin belirlenmesi ve operasyonel sosyal destek stratejisi onaylanması.

2. Desteklenecek ekonomik alanın ve mesleki eğitim merkezlerinin/yetişkinlere özel mesleki eğitim merkezlerinin belirlenmesi; temel dayanak noktaların tamamlanması; projenin uygulama kurallarının onaylanması.

3. Yetişkinlerin ve aday çırakların, mevcut kanallar ve belirli sosyal destek faaliyetleri aracılığıyla belirlenmesi.

4. Seçilen işyeri eğiticilerinin ve personelin kapasitelerinin geliştirilmesi.

5. Seçilen mesleki eğitim merkezlerinde ve yetişkinlere özel mesleki eğitim merkezlerinde çalışan personelin kapasitesinin artırılması.

6. Seçilen mesleki eğitim merkezlerinin ve yetişkinlere özel mesleki eğitim merkezlerinin eğitim koşullarının iyileştirilmesi.

7. Seçilen illerde çıraklık eğitiminin uygulandığı işyeri ortamlarında çıraklık eğitiminin geliştirilmesi.

8. Adayların çıraklık ve örgün olmayan eğitimlere erişimi için hazırlanması ve desteklenmesi.

9. Suriyeli mültecilerin ve çocuk ve genç işçilerin daha iyi entegre olabilmesi için Türk çıraklık eğitim sisteminin operasyonel kapasitesinin güçlendirilmesi.”

10. Çocuk işçiliğin getirdiği olumsuz sosyal ve ekonomik sonuçlarına, çıraklık eğitiminin getirdiği faydalara ve çocuk işçilikle mücadeleye olan katkısına ilişkin farkındalığın artırılması.

11. Hem gençler hem de yetişkinler için eğitim (mesleki eğitim merkezleri ile yetişkinlere özel mesleki eğitim merkezlerinde) ve iş ortamında (şirketlerde) sosyal uyumun desteklenmesi.

12. Seçilen illerde eğitim sonrası hizmetler aracılığıyla işgücü piyasasına erişim kapasitesinin artırılması.

31 Mart 2020 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme durumu

Devam ediyor

Tesis sonuçları çerçevesinde ilerleme