Türkiye’deki Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İstihdam Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları Projesi

Genel Bilgiler

Projenin adı

Türkiye’deki Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar İçin İstihdam Yaratma ve Girişimcilik Fırsatları Projesi

Öncelik alanı

Dayanıklılık

Uygulayıcı Ortak

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO), Uluslararası Göç Örgütü (IOM)

Yararlanıcı(lar)

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Türk İş Kurumu (İŞKUR), İş Teftiş Kurulu, Eğitim ve Araştırma Merkezi (ÇASGEM), Mesleki Yeterlilik Kurumu, Sendikalar, İşçi ve İşveren Konfederasyonları, Milli Eğitim Bakanlığı, Bölgesel Kalkınma Ajansları, Ticaret ve Sanayi Odaları, Esnaf ve Sanatkarlar Odaları

Süre (ay)

24 (Başlangıç tarihi: 1 Şubat 2018)

AB Katkısı (Avro)

Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) ve AB Güven Fonu (EUTF) kaynaklarından 11.610.000 Avro sağlandı.

 

 

Proje Özeti

Temel Amaçlar

Genel hedef, Geçici Koruma altındaki Suriyelilerin ve ev sahibi toplulukların, ekonomik ve sosyal dayanıklılıklarını artırmaktır.

Projenin özel amaçları:

1. Türkiye’deki geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ev sahibi toplulukların iyi işlere erişiminin kolaylaştırılması için kalifiye, yetkin ve üretken işgücü arzını ve kapasitesini artırmak,

2. Türkiye’deki geçici koruma altındaki Suriyeliler ile ev sahibi topluluklar için girişimcilik fırsatlarını teşvik etme ve istihdam yaratma amacıyla hedef sektörlerde ve coğrafi bölgelerde, iş geliştirme ve ekonomik büyümeye yönelik ortam oluşturulmasını desteklemek,

3. İşgücü piyasası yönetişim kurumlarına ve mekanizmalarına, kapsayıcı kalkınma stratejilerinin uygulanması konusunda destek sağlamak.

Yer

Ankara, İstanbul, Bursa, Konya, Gaziantep, Şanlıurfa, Adana, Mersin, Hatay

Hedef Gruplar

Geçici koruma altındaki Suriyeliler, ev sahibi topluluklar, devlet kurumları, sosyal ortaklar, işletmeler

Beklenen sonuçlar

1. Geçici koruma altındaki Suriyelilerin ve ev sahibi topluluk üyelerinin istihdam edilebilirliği ve işgücü piyasasına erişim arttı.
 2. Kültürler arası etkileşim ve işyeri adaptasyonu dâhil, temel işgücü piyasası becerileri hakkındaki bilgiler arttı.
 3. Yerel ekonomik kalkınma ve istihdam yaratma potansiyelleri hakkında bilgiler pekiştirildi.
4. Geçici koruma altındaki Suriyeliler ve ev sahibi topluluk üyeleri için iyi iş fırsatları yaratıldı.
5. Devlet kurumlarının ve sosyal ortakların ulusal politikaları uygulama kapasiteleri arttı.
6. İşyerinde temel ilke ve haklara ilişkin farkındalık artırıldı.

Temel Faaliyetler

1. Mesleki ve işgücü piyasası becerileri eğitiminin uygulanması.

2. Hem kamu istihdam hizmeti sağlayıcıları hem de yararlanıcılar için kamu istihdamı hizmetleri konusunda eğitim programları düzenlenmesi (Uluslararası Göç Örgütüyle birlikte uygulanacak).

3. Çırakların, çıraklık sistemine yönlendirilmesi ve eşleştirilmeleri.

4. Girişimcilik eğitim programlarının uygulanması.

5. İşyeri mentorluk programlarının geliştirilmesi ve uygulanması.

6. Yerel ekonomik kalkınma ve değer zinciri analizlerinin yapılması.

7. İşletmelerin kurulması/büyütülmesi için ticari danışmanlık hizmetleri ve hibeler sağlanması.

8. Mevcut işletmeler için sürdürülebilirlik, verimlilik ve iyi işler konusunda eğitim verilmesi.

 

9. Teşvik programları, kamu ve özel sektör istihdam hizmetleri ve işletme desteğiyle işe yerleştirmenin kolaylaştırılması.

10. İlgili paydaşların personeli için tematik atölye çalışmalarının yapılması (Uluslararası Göç Örgütüyle birlikte uygulanacak).

11. İşveren ve işçi örgütü temsilcileri için il düzeyinde ve uluslararası düzeyde savunuculuk atölye çalışmaları yapılması (Uluslararası Göç Örgütüyle birlikte uygulanacak).

12. İş Teftiş Kurulu ve Sosyal Güvenlik Teftiş Kurulu temsilcilerine eğitim verilmesi.

 

 

Temmuz 2018 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme Durumu

Devam ediyor