fbpx Türkiye’deki Suriyeli mülteciler için sağlık hizmetlerine daha iyi erişim | AB Türkiye

Türkiye’deki Suriyeli mülteciler için sağlık hizmetlerine daha iyi erişim

Genel Bilgiler

Projenin adı

Türkiye’deki Suriyeli mülteciler için sağlık hizmetlerine daha iyi erişim

Öncelik alanı

Sağlık

Odak öncelik alanı

Sağlık

Uygulayıcı ortak
(Sözleşmeyi imzalayan)

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

Projeyi Uygulayan Ortaklar

Sağlık Bakanlığı (SB)

Süre (ay)

33 (Başlangıç tarihi: 01/04/2018)

AB katkısı (Avro)

FRIT-EUTF fonlaması kapsamında 11.500.000 Avro.

Proje Özeti

Genel hedefler

Mültecilerin ve etkilenen ev sahibi toplulukların kaliteli ve adil sağlık hizmetlerine erişimini iyileştirmek.

Özel hedef(ler)

Projenin özel amaçları:

1. Suriyeli sağlık personelinin kapasitesini artırarak ulusal sağlık hizmetlerini desteklemek.

2. Türkiye'deki mültecilere ve etkilenen ev sahibi topluluklara kaliteli sağlık hizmetleri sunmak.

Yer

Ankara, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Mersin, Şanlıurfa

Hedef gruplar

Suriyeli doktorlar, hemşireler, tercümanlar ve Ruh Sağlığı ve Psikososyal Destek (MHPSS) personeli

Beklenen sonuçlar

İstihdam edilen Suriyeli sağlık çalışanlarının sayısı, kalitesi ve Türk Sağlık Sisteminde sağlık hizmeti sağlama kapasitesi artırılıp güçlendirildi ve böylece Türkiye'deki Suriyeli mülteci nüfusuna hizmet vermeye başladılar.

Temel faaliyetler

  1. Suriyeli 300 doktor ve 300 hemşire seçilip adaptasyon eğitimine davet edilecektir. Seçilen grup, bir haftalık teorik ve altı haftalık pratik eğitimleri tamamlayacaktır.
  2. Medikal terminoloji eğitimi için 600 tercüman seçilecek ve önceliklendirilecektir.  
  3. MHPSS eğitimine katılmak üzere 150 Suriyeli ve 150 Türk sağlık personeli belirlenecektir.
  4. WHO tarafından desteklenen ve Sağlık Bakanlığı onaylı eğitim müfredatı, Türkiye'deki sürekli tıbbi eğitimde kullanılmak üzere tıp fakülteleri tarafından hazırlanacaktır.
  5. Sürekli eğitime katılmak için 1.500 katılımcıya öncelik verilecektir.
  6. Suriyeli 140 sağlık uzmanı ve diğer personel, her hafta yedi MHTC'nin hepsinde sürekli tıbbi eğitim alacaktır. Toplamda 1.500 katılımcı, sürekli eğitimi tamamlayacaktır.

31 Mart 2020 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme durumu

Devam ediyor

Tesis sonuçları çerçevesinde ilerleme

PROJENİN BAŞINDAN İTİBAREN TOPLAM DEĞER (Kümülatif Göstergeler²)

  • 2.019 sağlık çalışanı eğitildi.
  • 42.812 mülteci akıl sağlığı ve psikososyal destek hizmeti aldılar.
  • 388.958 mülteciye temel sağlık muayeneleri sağlandı.