fbpx Yarını Kurmak - Türkiye'de Geçici Koruma Altında Yaşayan Suriyelilere Kaliteli Eğitime Erişim ve Geçim Desteği Verilmesi | AB Türkiye

Yarını Kurmak - Türkiye'de Geçici Koruma Altında Yaşayan Suriyelilere Kaliteli Eğitime Erişim ve Geçim Desteği Verilmesi

Genel Bilgiler

Projenin adı

Yarını Kurmak - Türkiye'de Geçici Koruma Altında Yaşayan Suriyelilere Kaliteli Eğitime Erişim ve Geçim Desteği Verilmesi

Öncelik alanı

Eğitim

Odak öncelik alanı

Eğitim

Uygulayıcı ortak
(Sözleşmeyi imzalayan)

Concern Worldwide (CWW)

Projeyi Uygulayan Ortaklar

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB)

Süre (ay)

39.5 (Başlangıç tarihi: 14/12/2017)

AB katkısı (Avro)

Mülteciler için Mali Yardım Programı (FRIT) ve AB Güven Fonu (EUTF) kaynaklarından 17.280.000 Avro katkı sağlandı.

Proje Özeti

Genel hedefler

Türkiye'deki ev sahibi topluluklar arasında yaşayan korunmasız durumdaki Suriyeli mültecilerin dayanıklıklarını artırmak, eğitim ve geçim kaynağı fırsatları yaratarak entegrasyonlarını kolaylaştırmak.

Özel hedef(ler)

 1. Okul çağındaki Suriyeli mültecilerin, bir yandan geçici yaygın eğitim yoluyla diğer yandan örgün eğitime erişimlerini kolaylaştırarak örgün eğitim fırsatlarına erişmelerini sağlamak.
 2. Mesleki eğitim, işe yerleştirme ve girişim hibeleri yoluyla Suriyeli mültecilerin geçim fırsatlarına erişimini artırmak.

Yer

4 İl: Kilis, Gaziantep, Hatay ve Şanlıurfa

Hedef gruplar

Geçici Koruma Altındaki Suriyeliler ve Ev Sahibi Topluluklar

Beklenen sonuçlar

 1. Okul çağında çocuğu olan 1.000 aileye sosyal yardım ziyareti yapılması.
 2. Proje kapsamındaki faaliyetleri desteklemeye uygun 30 Halk Eğitim Merkezinin belirlenmesi.
 3. 120 öğretmenin seçilmesi ve mesleki eğitimden geçirilmesi.
 4. 6.480 öğrencinin günlük okul servisi hizmetinden yararlanması.
 5. 30 Halk Eğitim Merkezine çocuklar açısından güvenli bir ortam yaratılması için gerekli ekipman ve malzemelerin sağlanması.
 6. Milli Eğitim Bakanlığı ile birlikte Türkçe ve Arapça dillerinde farklı yaşlara uygun kitapların belirlenmesi.
 7. 21 kütüphanenin inşası veya iyileştirilmesinin gerçekleştirilerek her biri için kitap tedarik edilmesi.
 8. 120 toplumsal ve sosyal uyum faaliyetinin yürütülmesi.
 9. 20 meslek lisesinin iyileştirilmesinin yanı sıra gerekli ekipman ve makinelerin kurulması.
 10. 735 gence Türkçe dil dersleri verilmesi.
 11. 1.050 gencin (735 Suriyeli ve 315 Türk) belirlenmesi ve meslek liselerine kaydedilmesi.
 12. 200 öğretmenin seçilerek öğretmen mesleki gelişim programlarına alınması.
 13. Öğretmenlerin eğitimini uygun öğretim teknikleriyle destekleyecek materyallerin sağlanması, farklı seviyelerden öğrencilere aynı anda eğitim verme stratejilerinin belirlenmesi, sorgulamanın ve eleştirel düşüncenin teşvik edilmesi gibi alanlar belirlenmiştir.
 14. 1.050 gence kariyer mentorluğu ve yaşam becerileri eğitimi verilmesi.
 15. 3.600 Suriyeli ve Suriyeli olmayan kadın ve erkeğe 150 saatlik yoğun Türkçe dil dersleri verilmesi ve bu kişilerin Türkiye iş piyasasına entegre olmalarının desteklenmesi.
 16. 40 öğretmen tarafından 800 yararlanıcıya iş piyasasına girmelerinin desteklenmesi çerçevesinde mesleki eğitim kursları sağlanması.
 17. 800 yararlanıcının Türk işverenlerin yanına yerleştirilerek iş başında eğitim almaları.
 18. Üç boyutlu yazıcılar, yazılım tasarımı ve elektronik alanlarında özel beceriler geliştirilmesini sağlamak üzere iki atölye düzenlenmesi.

Temel faaliyetler

 1. Geçici koruma altındaki çocukların eğitim fırsatlarına dahil edilmesini teşvik etmek amacıyla sosyal yardımlar yapılması ve eğitimin önündeki engellerin belirlenmesi.
 2. 7 ilde, 30 Halk Eğitim Merkezinde, 6-13 yaş arasındaki 12.000 çocuğa eğitsel ve psiko-sosyal destek programları, telafi kursları ve Türkçe dil dersleri sağlanması.
 3. Çocukların güvenli bir şekilde Halk Eğitim Merkezlerine götürülmesi ve buralardan alınması.
 4. Halk Eğitim Merkezlerinin çocuklar için güvenli ortamlar sunmak üzere donatılması.
 5. 21 mülteci kampındaki çocukların Arapça ve Türkçe çocuk kitapları bulunan kütüphanelere erişiminin sağlanması ve gençlerin evde öğrenme konusunda teşvik edilmesi.
 6. Halk Eğitim Merkezlerine katılan ve ev sahibi topluluklarda yaşayan çocuklar için sosyal etkinlikler ve sosyal uyum etkinlikleri düzenlenmesi.
 7. Mesleki liselerin iyileştirilmesi ve atölye ekipmanlarıyla donatılması.
 8. Suriyeli öğrencilere, meslek liselerine girmeden önce Türkçe dil dersleri ve sertifika verilmesi.
 9. Meslek liselerine devam eden korunmasız durumdaki Suriyeli ve Türk öğrencilere tek seferlik finansal yardım sağlanması.
 10. Meslek lisesi öğretmenlerinin mesleki gelişim olanaklarıyla desteklenmesi.
 11. Meslek liselerine devam eden korunmasız durumdaki Suriyeli ve Türk öğrencilere nakit teşviki yapılması.
 12. Meslek liselerine devam eden korunmasız durumdaki Suriyeli ve Türk öğrencilere kariyer mentorluğu ve yaşam becerileri desteği verilmesi.
 13. Meslek liselerine devam eden gençlere yönelik sosyal uyum etkinlikleri düzenlenmesi.
 14. Türkiye'deki topluluklara ve Türkiye iş piyasasına entegrasyonlarının sağlanması amacıyla Suriyeli yetişkinlere Türkçe dil dersleri verilmesi.
 15. Korunmasız durumdaki Suriyeli ve Türk yetişkinlere sertifikalı teknik ve mesleki eğitim verilmesi ve bu kişilerin işbaşı eğitimlerinin tamamlanması.
 16. Korunmasız durumdaki Suriyeli ve Türk yetişkinlerin, kurslara ve eğitimlere devam etmeleri koşuluyla erişim ve ulaşım masraflarının karşılanması.
 17. Kurslara veya eğitimlere katılan korunmasız durumdaki Suriyeli ve Türk yetişkinlere kariyer mentorluğu ve yaşam becerileri desteği verilmesi.
 18. İşbaşında eğitimlerini tamamlayan savunmasız durumdaki Suriyeli ve Türk yetişkinlerin resmi olarak istihdama katılımlarının desteklenmesi.
 19. Suriyeli ve Türk topluluklar arasında beceri paylaşımını ve sosyal uyumu teşvik eden, toplumsal cinsiyetler açısından kapsayıcı, toplumsallık oluşturan atölyeler düzenlenmesi.

31 Mart 2020 İtibarıyla Projenin İlerleme Durumu

İlerleme durumu

Devam ediyor

Tesis sonuçları çerçevesinde ilerleme

PROJENİN BAŞINDAN İTİBAREN TOPLAM DEĞER (Kümülatif Göstergeler²)

• 4.999 mülteci çocuk ve genç yaygın eğitime kaydedildi.

• 423 eğitim personeli eğitildi

(Rapor edilmedi) Suriyeli mülteciler ve ev sahibi topluluk üyeler istihdam edilebilirlik beceriler kazandıran eğitim programlarına katıldı.

• 9 Suriyeli mülteci ve ev sahibi topluluk üyesi istihdamla ilgili hizmetlerden yararlandı.

• (Rapor Edilmedi) Mülteciler ve sosyal uyum faaliyetlerine katılan ev sahibi topluluk üyeleri

RAPORLAMA TARİHİNDE GÜNCEL DEĞER (Anlık Göstergeler³)

• 1.722 Suriyeli mülteci çocuk ve genç ulaşım hizmetlerine kaydedildi.