Jan F Hankock Roman Araştırmaları ve Arşiv Kültür Merkezi

Roman Hakları ve Araştırma Merkezi

Roman Hakları ve Araştırma Merkezi, Türkiye’deki Roman topluluklar arasında Roman tarihi, kültürü ve diline dair bilgi düzeyini iyileştirmek ve Romanlar arasında ortak kimlik bilincini güçlendirmek amacıyla Haziran 2017’de Mersin’de kurulmuştur. Merkez, şu anda Akdeniz Roman Dernekleri Federasyonu tarafından yönetilmekte ve Türkiye ve yurt dışında Roman kimliği, tarihi ve kültürüne dair mevcut tüm kaynakların toplanması ve sistemli hâle getirilmesine yönelik çalışmalar yürütmekte; Romanlar hakkındaki önyargı ve yanlış algılara karşı mücadeleyi ve Romanların topluma katılmasını desteklemekte ve Roman STK çalışanlarının etkin savunuculuğa dair eğitim almasından Roman ve Roman olmayan gençlerin katıldığı açık hava etkinliklerine kadar geniş bir yelpaze içinde farklı faaliyetler düzenlemektedir. Roman Hakları ve Araştırma Merkezi, akademik olarak da tanınmış ve Romanlar üzerine bilimsel çalışmalar yapılması için Mersin’deki Toros Üniversitesi ile bir işbirliğine girişmiştir.

 

http://www.akromfed.org/